2023

Apríl 2023

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Miðkriki – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til um 1,2 ha landspildu Miðkrika L164183. Gert er ráð fyrir allt að 5 húsum s.s. íbúðar- eða frístundahús, bílskúr, gestahús, skemmu, gróðurhús eða gripahús. Mesta leyfilega mænishæð er 6m m.v. aðliggjandi landhæð.

Litla-Dímon – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða ca 3,5 ha spildu úr Litla-Dímon L230219. Tillagan gerir ráð fyrir uppbyggingu tjaldsvæðis og tengdrar þjónustu. Innan byggingarreits B1 er gert ráð fyrir allt að 200 m2 aðstöðuhúsi með allt að 6,0m mænishæð m.v. gólfplötu.

Laxhof – Deiliskipulagsbreyting

Breytingin felst í því að byggingarreit er skipt upp í tvo. Heimilt verður að byggja allt að 220 m2 íbúðarhús, 130 m2 hesthús og 50 m2 gestahús.

Ofangreindar tillögur að deiliskipulagi er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 19. apríl nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 31. maí nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar sameiginlega skipulagslýsing að annars vegar gerð deiliskipulags og hins vegar breytingar á aðalskipulagi Rangárþingis eystra.

Steinar 1 – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Um er að ræða breytingu á landnotkun á hluta jarðarinnar Steinar 1 L163721 og lóðarinnar Hvassafell 2 L219654, samtals að stærð 107,6 ha, úr Landbúnaðarland (L) í verslun- og þjónustu (VÞ).

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er kynnt skipulagslýsing deiliskipulagstillögu í Rangárþingi eystra.

Bakkafit – Deiliskipulag

Um er að ræða ca 17 ha svæði spildunnar Bakkafitjar (Fagrahlíð lóð L179457) í Fljótshlíð. Gert er ráð fyrir afmörkun lóðar undir íbúðarhús, aðkomu og byggingarreit.

Ofangreindar skipulagslýsingar verða kynntar fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 24. apríl nk. frá kl. 10:00 – 12:00. Einnig verða tillögurnar aðgengilegar á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsingarnar og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 10. maí nk.

 

Mars 2023

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Skíðbakki 2– Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til um 1,85 ha landspildu úr landi Skíðbakka 2 L163894. Gert er ráð fyrir 3 lóðum. Á hverri lóð verður heimilt að byggja íbúðarhús allt að 250 m2, gestahús allt að 50 m2 og bílskúr/skemmu allt að 200 m2.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 15. mars nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 26. apríl nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar sameiginlega skipulagslýsingar að annars vegar gerð deiliskipulags og hins vegar breytingar á aðalskipulagi Rangárþingis eystra.

Brúnir 1 – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Um er að ræða breytingu á skilmálum á verslunar- og þjónustusvæðinu (VÞ 17) á lóðinni Brúnir 1. Heildarbyggingarmagn eykst úr 340 m2 í 700 m2.

Dílaflöt – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Um er að ræða breytingu á landnotkun á ca 15 ha af landbúnaðalandi (L) í verslun- og þjónustu (VÞ). Fyrirhugað er að byggja upp lítil gestahús til útleigu til ferðamanna.

Eystra-Seljaland F7 – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Um er að ræða breytingu á landnotkun á ca 25 ha úr landbúnaðarlandi (L) í verslun- og þjónustu (VÞ). Gert er ráð fyrir hótel- og veitingaþjónustu ásamt uppbyggingu íbúðarhúsnæðis fyrir starfsfólk.

Stóra-Mörk 1, 3 og 3B – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Um er að ræða breytingu á landnotkun á ca 23 ha svæði úr landi Stóru-Merkur 1 úr landbúnaðarlandi (L) í afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF), á ca 27 ha svæði úr landi Stóru-Merkur 3 úr landbúnaðarlandi L) í skógræktar- og landgræðslusvæði (SL) og á ca 3,4 ha svæði úr landi Stóru-Merkur 3B úr landbúnaðarlandi (L) í verslun- og þjónustu (VÞ).

Syðsta-Mörk – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi

Uppdráttur

Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 52,7 ha af landbúnaðalandi (L) í íbúðabyggð (ÍB). Gert verður ráð fyrir 18 lóðum fyrir íbúðarhús.

Ofangreindar skipulagslýsingar verða kynntar fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 20. mars nk. frá kl. 10:00 – 12:00. Einnig verða tillögurnar aðgengilegar á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsingarnar og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 30. mars nk.

 

Febrúar 2023

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýst eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Litlatún – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til um 1,5 ha landspildu úr Kirkjulækjarkoti. Á byggingarreit B1 er heimilt að byggja allt að 190 m2 íbúðarhús með bílskúr, saman eða í sitthvoru lagi. Á byggingarreit B2 er heimilt að byggja allt að 60 m2 gestahús eða geymslu.

Efri-Úlfsstaðir – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða þrjá byggingarreiti, alls að stærð 4510 m2. Á byggingarreit B1 er gert ráð fyrir 3 gestahúsum, hvert um sig allt að 80 m2 að stærð með mænishæð allt að 5,0m. Á B2 er gert ráð fyrir 2 gestahúsum, hvert um sig allt að 80 m2 að stærð með mænishæð allt að 5,0m. Á B3 er gert ráð fyirr þjónustumiðstöð, allt að 300 m2 að stærð með mænishæð allt að 6,0m, og geymsluhús/gestahús allt að 100 m2 að stærð með mænishæð allt að 5,0m.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 15. febrúar nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 29. mars nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

2022

Desember 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýst eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Voðmúlastaðir– Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 5 byggingarreitum sem hver um sig er 900 m2 að stærð. Á hverjum reit er heimilt að byggja allt að 60 m2 gestahús til útleigu fyrir ferðamenn.

Rjómabúið – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið fyrir Rjómabúið nær til 1,7 ha spildu úr landi Bollakots L163995. Gert er ráð fyrir gestahúsum ásamt þjónustuhúsi, eða að hámarki 5 hús. Mænishæð húsa er allt að 6,0m mv. gólfhæð. Aðkomuvegur verður frá Bollakotsvegi.

Uppsalir – Deiliskipulagsbreyting

Breytingin felst í því að gerð er ný lóð, Uppsalir 4 sem er 3,0 ha að stærð. Heimilt verður að byggja íbúðarhús/bílskúr, allt að 250 m2, gestahús allt að 50 m2 og skemmu allt að 250 m2.

Völlur 2 – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til ca 1,2 ha lands úr landi Vallar 2 L164207, ntt. Vallarhorn. Gert er ráð fyrir allt að 250 m2 íbúðarhúsi og allt að 300 m2 skemmu. Mænishæð bygginga er allt að 8,0m.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 4. janúar nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 15. febrúar nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er kynnt skipulagslýsing fyrir gerð deiliskipulags í Rangárþingi eystra.

Miðeyjarhólmur – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða lýsingu að skipulagsverkefni á jörðinni Miðeyjarhólmur. Helstu markmið skipulagsins eru að afmarka byggingarreiti fyrir íbúðarhús og landbúnaðarbyggingar ásamt heimreiðum að bæjarhúsunum frá Hólmabæjarvegi og Þjóðvegi 1.

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 9. janúar nk. frá kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 18. janúar nk.

 

Nóvember 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýst eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Skíðbakki – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til um 1,9 ha landspildu úr Skíðbakka 1. Heimilt er að byggja allt að 250 m2 íbúðarhús með hámarksmænishæð 8,0m, 50 m2 gestahús með hámarksmænishæð 5,0m og allt að 300 m2 skemmu með hámarksmænishæð 8,0m.

Rimakot – Deiliskipulagstillaga og greinargerð

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir tengivirki á lóðinni Rimakot L163918 í Austur Landeyjum. Gert er ráð fyrir viðbyggingu við núverandi spennistöð og er heildarbyggingarmagn lóðarinnar allt að 600 m2. Hæð bygginga er allt að 8,0m m.v. gólfkóta.

Skeggjastaðir land 10 – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða tillögu að deiliskipulagi á spildunni Skeggjastaðir land 10 L194252. Gert er ráð fyrir íbúðarhúsi, allt að 200m2 að stærð, skemmu allt að 200 m2 að stærð og hesthúsi allt að 200 m2 að stærð.

Skeggjastaðir land 18 – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða tillögu að deiliskipulagi á lóðinni Skeggjastaðir land 18 L199781. Gert er ráð fyrir að núverandi frístundahúsi, sem er ca 60 m2 að stærð, verði breytt í íbúðarhús. Á lóðinni er auk þess 21 m2 geymsluskúr. Gert ráð fyrir mögulegri stækkun á núverandi húsum, um allt að 60 m2. Heildarstærð lóðarinnar er 1803 m2.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 30. nóvember nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 11. janúar nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Október 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Hemla 2 lóð – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið nær til um 1,2 ha landspildu Hemlu 2 lóðar L211860 ásamt um 3 ha spildu sunna lóðarinnar úr landi Hemlu 2 L163948. Gert er ráð fyrir tveimur byggingarreitum. Á B1 er 45 m2 frístundahús sem heimilt er að stækka upp í allt að 80 m2. Á B2 er heimilt að byggja allt að 4 gestahús, hvert um sig allt að 20 m2.

Rauðsbakki – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið gerir ráð fyrir 1000 m2 viðbyggingu við núverandi byggingu, á allt að tveimur hæðum, ásamt allt að 100 m2 af byggingum fyrir sauna, baðhús og aðra heilsutengda þjónustu. Hámarksbyggingarmagn á lóðinni verður 2400 m2 og hámarkshæð bygginga allt að 8,0m. Hæð núverandi húsa er 7,0m.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 26. október nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 7. desember nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

September 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýst eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Hlíðarendakot – Deiliskipulagstillaga

Að nýju er auglýst tillaga að deiliskipulagi á ca 26,5 ha svæði í Hlíðarendakoti. Skipulagið gerir ráð fyrir að byggt sé við núverandi íbúðarhús auk byggingarreits fyrir tveimur nýjum heilsárshúsum innan sömu lóðar. Einnig eru settir byggingarreitir í kringum önnur hús á bæjarhlaðinu til mögulegrar stækkunar viðkomandi mannvirkja. Vestan við núverandi bæjarstæði er gert ráð fyrir fimm nýjum íbúðarhúsalóðum. Austan við bæjarstæðið er gert ráð fyrir 3000 m2 lóð með allt að 4 heilsárshúsum.

Ytri-Hóll – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið gerir ráð fyrir veiðihúsi allt að 100 m2 að stærð, 2-3 svefnhúsum samanlagt allt að 160 m2 að stærð og aðstöðuhúsi allt að 80 m2 að stærð. Stærð lóðar er ca 1,0 ha.

Júlí 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Hörðuskáli – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða ca 0,25 ha spildu úr landi Hörðuskála L163671. Gert er ráð fyrir einnar hæðar frístundarhúsi allt að 100 m2 að stærð. Hámarkshæð frá gólfkóta er 4,2 m.

Hallgerðartún – Deiliskipulagsbreyting

Lagt er til að gerð verði breyting á deiliskipulagi við Hallgerðartún á Hvolsvelli. Breytingin felst í því að tveimur parhúsalóðum verður breytt í fjögurra íbúða raðhúsalóð og einni fjögurra íbúða raðhúsalóð verður breytt í 10 íbúða fjölbýlishúsalóð.

Eystra-Seljaland – Deiliskipulagsbreyting

Um er að ræða breytingu er varðar lóðirnar F2 og F3. Á lóð F2 verður heimilt að byggja allt að 600 m2 gisti- og þjónustuhús í 2-3 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Á lóð F3 verður heimilt að byggja allt að 600 m2 gisti- og þjónustuhús í 2-3 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Hámarks mænishæð er 6,0 m m.v. hæð jarðvegs í umhverfis húsin.

Ytra-Seljaland – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða frístundabyggð þar sem gert er ráð fyrir 35 lóðum sem hver um sig er 0,5 ha að stærð. Á hverri lóð verður heimilt að byggja 130 m2 hús ásamt 25 m2 geymslu/gestahúsi. Mesta mænishæð frá gólfkóta er 6,0 m.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 13. júlí nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 24. ágúst nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Apríl 2022

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Glæsistaðir – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða 1,0 ha spildu þar sem verður heimilt að byggja íbúðarhús og bílskúr á einni hæð með risi. Hámarksbyggingarmagn er 300 m2 og hámarkshæð bygginga allt að 8,5m frá botnplötu.

Sopi – Deiliskipulagsbreyting

Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi á Sopa í V-Landeyjum. Breytingin felst í því að bætt er við nýjum byggingarreit undir 100 m2 aðstöðuhús.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 13. apríl nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 25. maí nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Skálabrekka – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða 3,74 ha spildu þar sem m.a. verður heimilt að byggja tveggja hæða íbúðarhús, með hámarkshæð allt að 8,5m frá botnplötu.

Hólmaflöt – Deiliskipulagstillaga

Um er að ræða nýtt deiliskipulag á lóðinni Hólmaflöt. Á byggingarreit B1 er gert ráð fyrir íbúðarhúsi, allt að 140 m2 og á byggingarreit B2 er gert ráð fyrir tveimur 30 m2 gestahúsum.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 6. apríl nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 18. maí nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Febrúar 2022

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Hlíðarendakot – Aðalskipulagsbreyting

Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Breytingin felur í sér að á jörðinni Hlíðarendakot í Fljótshlíð er landbúnaðarlandi (L) breytt í íbúðabyggð (ÍB) og svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ). Svæðið sem um ræðir er ca 30 ha að stærð.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Hlíðarendakot – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær til rúmlega 30 svæðis af jörðinni Hlíðarendakot í Fljótshlíð. Lóðir núverandi íbúðarhúsa, reitir Í1 og Í3, eru skilgreindar til endurgerðar ásamt viðbyggingum og nýrri lóð fyrir gestahús og sameiginlegt baðsvæði, n.t.t. Í2. Einnig er gert ráð fyrir fimm lóðum og byggingarreitum, Í4-Í8, fyrir íbúðarhús sem tengjast munu núverandi aðkomuvegi. Á reit G1 er heimild fyrir 4 gistihúsum, allt að 100 m2 að stærð og á reit G2 er heimild fyrir 6-8 gistihúsum sem geta verið allt að 80 m2 að stærð.

Ásólfsskáli – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær yfir lóðirnar Ásólfsskáli 2, 3 og 4. Á lóðinni Ásólfsskáli 4 verða skilgreindir 3 nýir byggingarreitir. á B1 og B2 verður heimilt að byggja 2 íbúðarhús með bílskúr og á B3 verður heimild að byggja áhaldahús.

Lómatjörn – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagið nær yfir lóðina Lómatjörn L232713 sem er 8200 m2 að stærð. Heimilt verður að byggja íbúðarhús með bílgeymslu, sambyggðri eða stakstæðri, og gestahús. Hámarksbyggingarmagn er 164 m2.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur ásamt tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 23. febrúar nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 6. apríl nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

2021

September 2021

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Mið-Dalur A2 og A4 – Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Lagt er til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.
Breytingin felur í sér að lóðunum Mið-Dalur A2 og A4, sem eru landbúnaðarlandi (L), er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu (VÞ). Svæðið sem um ræðir er ca 3,5 ha að stærð.

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 6. september 2021 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 20. september 2021.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Kirkjulækjarkot lóð 2 – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, skemmu og gestahúsi/geymslu. Heildarbyggingarmagn er ca 240 m2. Stærð lóðar er ca 1,2 ha.

Borgir – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, bílskúr og gestahúsi. Heildarbyggingarmagn er ca 250 m2. Stærð lóðar er ca 1,5 ha.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 1. september nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 13. október nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Ágúst 2021

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Hlíðarendakot – Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Lagt er til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Breytingin felur í sér að landnotkun á ca 30,0 ha svæði á jörðinni Hlíðarendakot, verður breytt í annars vegar íbúðabyggð (ÍB) og hins vegar verslun og þjónustu (VÞ).

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 23. ágúst 2021 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 6. september 2021.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Strönd 2 lóð – Deiliskipulagstillaga

Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, gesta- eða aðstöðuhúsi og geymslu. Mænishæð íbúðar-, gesta- eða aðstöðuhúss verður 5,0m en 7,0m fyrir geymsluhús. Hámarksbyggingarmagn er 200 m2.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 23. ágúst nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 29. september nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Júlí 2021

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi
í Rangárþingi eystra.

Lambafell – Deiliskipulagstillaga og uppdráttur

Um er að ræða nýtt deiliskipulag, um 6,0 ha að stærð, fyrir hluta jarðarinnar Lambafell L163699 og Lambafell
lóð 8 L200484. Skilgreind verður ein ný lóð, Lambafell 2 þar sem áformað er að reisa hótel með allt að 60
herbergjum fyrir allt að 130 gesti ásamt gestamóttöku, veitingasölu, aðstöðu fyrir starfsmenn auk heilsulindar.
Lambafell lóð 8 verður stækkuð og útbúnir tveir byggingarreitir. Á byggingarreit B-01 er gert ráð fyrir 25 smá-
hýsum til útleigu með heildarbyggingarmagni allt að 350 m2. Á byggingarreit B-02 stendur gamla bæjarhúsið
sem verður nýtt sem þjónustumiðstöð. Einnig verður heimild fyrir stækkun gamla íbúðarhússins um allt að
50 m2. Að auki er gert ráð fyrir allt að 50 m2 aðstöðuhúsi og baðaðstöðu.

Völlur 1 – Deiliskipulagstillaga
Um er að ræða nýtt deiliskipulag á ca 22 ha svæði jarðarinnar Völlur 1. Gert er ráð fyrir alls 21 lóð undir
frístundahús.

Steinaborg og Fagurholt – Deiliskipulagstillaga
Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir tvær frístundahúsalóðir. Annars vegar Steinborg sem er 3,7 ha og hins
vegar Fagurholt sem er 2,1 ha. Innan lóðar Steinborgar er heildarbyggingarmagn allt að 740 m2 og að hámarki 5
hús. Innan lóðar Fagurholts er heildarbyggingarmagn allt að 420 m2 og að hámarki 3 hús.


Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 30. júní nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 11. ágúst nk.
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra,
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Júní 2021

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Hellishólar – Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Lagt er til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Breytingin felur í sér að landnotkun á ca 6,0 ha svæði á jörðinni Hellishólar, verður breytt í frístundabyggð (F).

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 7. júní 2021 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 16. júní 2021.

Maí 2021

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Ofanbyggðavegur á Hvolsvelli – Aðalskipulagsbreyting

Fyrirhuguð er breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Meginmarkmið breytingarinnar er að skilgreina nýjan veg, hringtorg og undirgöng. Nýr ofanbyggðavegur mun tengja betur byggðina á Hvolsvelli við íþróttasvæðið ásamt því að hægja og létta á umferð um þjóðveg 1 í gegnum þéttbýlið og auka þannig umferðaröryggi.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Ofanbyggðavegur á Hvolsvelli – Deiliskipulagstillaga og skýringaruppdráttur

Um er að ræða nýtt deiliskipulag af svokölluðum Ofanbyggðarvegi. Vegurinn mun liggja frá hringtorgi við Þjóðveg nr. 1, sem staðsett verður vestan við Hvolsvöll. Frá hringtorginu mun vegurinn liggja norður fyrir byggðina á Hvolsvelli og tengjast Nýbýlavegi.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu ásamt tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 12. maí nk. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 23. júní nk. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Apríl 2021

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Ráðagerði – Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Í gildandi aðalskipulagi er svæðið Ráðagerði L224947 skilgreint sem frístundabyggð F-368. Í tillögu að breytingu er fyrirhugað að heimila svæði til efnistöku, haugsetningar og landmótunar m.a. til framkvæmda innan frístundabyggðarinnar.

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 19. apríl 2021 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 3. maí 2021.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

 

Rein og Birkilundur – Aðalskipulagsbreyting

Meginmarkmið breytingarinnar er að landnotkun á 3,2 ha svæði, sem eru lóðirnar Rein L164318 og Hlíðarból lóð (Birkilundur) L164126 í Fljótshlíð, verður breytt í íbúðabyggð (ÍB).

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

 

Rein og Birkilundur – Deiliskipulagstillaga

Tillagan tekur til tveggja lóða, Rein L164138 og Hlíðarból lóð (Birkilundur) L164126. Gert verður ráð fyrir íbúðarhúsi, gestahúsi og skemmu/geymsluhúsi á hvorri lóð. Hámarksbyggingarmagn á hvorri lóð er 600 m2.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu ásamt tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 14. apríl 2021. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemd til 26. maí 2021. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Febrúar 2021

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Ystabæliskot – Deiliskipulagstillaga, Greinargerð

Tillagan tekur til afmörkunar fimm íbúðarlóða sem hver um sig er ca. 3,4 ha. Á hveri lóð verður heimilt að byggja allt að fimm hús með heildarbyggingarmagni allt að 450 m2.

Skóla- og íþróttasvæði á Hvolsvelli – Deiliskipulagstillaga, Skýringaruppdráttur, Greinargerð

Tillagan tekur til svæðis sem er um 13 ha að stærð. Svæðið afmarkast til austurs af Vallarbraut, íbúðarbyggð við Njáls- og Gunnarsgerði, Norðurgarði, Öldugerði og Litlagerði og til suðurs að miðsvæði Hvolsvallar. Norðan og vestan við svæðið er óbyggt landsvæði. Meginmarkmið skipulagsins er að skilgreina lóðir fyrir íþrótta-, skóla- og leikskólastarfemi. Gert er ráð fyrir að skilgreina nýja lóð fyrir 8-10 deilda leikskóla auk byggingarreits fyrir fjölnota íþróttahús og mögulegar stækkanir á grunnskóla, sundlaugarsvæði og íþróttahúsi. Endurskilgreina á Vallarbraut og aðkomu að grunnskólanum m.t.t. umferðaröryggis, auk þess sem stígakerfi og bílastæði verða endurskilgreind..

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 17. febrúar 2021. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemd til 31. mars 2021. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Janúar 2021

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Rein og Birkilundur – Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Meginmarkmið breytingarinnar er að landnotkun á 3,2 ha svæði, sem eru lóðirnar Rein L164318 og Hlíðarból lóð L164126 í Fljótshlíð, verður breytt í íbúðabyggð (ÍB).

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 1. febrúar 2021 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 15. febrúar 2021.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Þórunúpur 1 – Deiliskipulagstillaga

Tillagan felst í því að skipulögð er ca 19,5 ha spildu út úr jörðinni Þórunúpur 1 L164209. Gert verður ráð fyrir íbúðarhúsi ásamt útihúsum. Heildarbyggingarmagn verður 1000 m2.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 1. febrúar 2021. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemd til 10. mars 2021. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

 

 

2020

Auglýsingar um skipulagsmál í Rangárþingi eystra

Nóvember 2020

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Kirkjuhvolsreitur – Breyting á deiliskipulagi, Greinargerð

Deiliskipulagstillagan tekur til allt að 2.300 m2 stækkunar á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Kirkjuhvoli. Gert er ráð fyrir stækkun á Heilsugæslustöðinni um allt að 500 m2 og allt að 23 íbúðum fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar verða í raðhúsum og parhúsum á einni hæð og er gert ráð fyrir að hluti þeirra verði með bílskúr.

Kirkjulækjarkot – Deiliskipulag

Deiliskipulagstillagan tekur til tveggja íbúðarlóða. Á hvorri lóð er gert ráð fyrir íbúðarhúsi og bílskúr, allt að 250 m2 að stærð.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 18. nóvember 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 30. desember 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

September 2020

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst eftirfarandi tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Lambalækur – Deiliskipulagsbreyting, greinargerð

Deiliskipulagsbreytingin felur í sér að frístundabyggð F-322 á Lambalæk í Fljótshlíð verður breytt í íbúðabyggð með allt að sex íbúðalóðum.

Ofangreinda deiliskipulagsbreytingu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 2. september 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 14. október 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Maí 2020

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar eftirfarandi tillögur að breytingum á deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Miðbær – Deiliskipulagsbreyting, húsakönnun, skýringaruppdráttur og deiliskipulagsuppdráttur
Deiliskipulagsbreytingin tekur til svæðis sem er beggja vegna þjóðvegar nr. 1 þar sem hann fer um Hvolsvöll. Skipulagssvæðið afmarkast til norðurs að aðveitustöð Rariks. Til vesturs afmarkast skipulagssvæðið af beinni línu samhliða langhlið kyndistöðvar Orkuveitu Reykjavíkur. Til suðurs afmarkast skipulagssvæðið af Austurvegi 1 og til austurs af Vallarbraut. Stærð skipulagssvæðisins er um 14 ha. Meginmarkmið við endurskoðun deiliskipulagsins er að skilgreina lóðir og byggingarmöguleika fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi og íbúðir í miðbæ sem gegna munu mikilvægu hlutverki í þéttbýlinu á Hvolsvelli og sveitarfélaginu öllu. Endurgerð og breytingar á vegyfirborði þjóðvegar nr. 1 þar sem hann fer um þéttbýli Hvolsvallar er hluti deiliskipulagsáætlunarinnar. Gert er ráð fyrir breytingum á yfirborði vegarins og öðrum aðgerðum til að auka umferðaröryggi, draga úr umferðarhraða og gera veginn að bæjargötu. Hugað verður að bættum göngutengingum frá miðbæjarsvæðinu að öðrum hlutum þéttbýlisins.

Uppsalir – Deiliskipulagsbreyting
Deiliskipulagsbreytingin felst í því að gerð er ný lóð, Uppsalir 3 sem er 3,5 ha að stærð. Heimilt verður að byggja íbúðarhús/bílskúr, allt að 250 m2, gestahús allt að 50 m2 og skemmu allt að 250 m2.

Þingheimar – Deiliskipulagsbreyting
Breytingin felur í sér stækkun á skipulagssvæðinu á Þingheimum (áður Forsæti 3) til suðvesturs um ca 50m. Innan stækkunarinnar er afmarkaður nýr byggingarreitur D þar sem heimilt er að byggja skemmu/hesthús allt að 500 m2 að stærð. Hámarkshæð byggingar er 7m. Byggingarreitir/lóðir A, B og C verður breytt úr frístundahúsalóðum í íbúðarlóðir.

Ofangreindar deiliskipulagsbreytingar er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. maí 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 1. júlí 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Apríl 2020

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Nýr Ofanbyggðarvegur – Aðalskipulagsbreyting
Meginmarkmið breytingarinnar er að skilgreina nýjan veg, svokallaðan Ofanbyggðarveg, sem mun liggja frá þjóðvegi 1, norður fyrir nýju íbúðabyggðina á Hvolsvelli og tengjast við Nýbýlaveg. Hinn nýi vegur mun tengja betur byggðina á Hvolsvelli við íþróttasvæði ásamt því að létta á umferð um þjóðveg 1 í gegnum þéttbýlið, og þannig auka umferðaröryggi.

Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 20. apríl 2020 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 30. apríl 2020.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Grenstangi – Deiliskipulagsbreyting
Breytingin felst í því að frístundabyggð með átta lóðum er breytt í íbúðabyggð. Auk þess breytast mörk skipulagssvæðisins þannig að Grenstangi 2 L187664 verður innan skipulagssvæðis. Á svæðinu eru skilgreindar alls níu lóðir undir íbúðarhús. Lóðir Í1-Í8 eru hver um sig um 2.200 m2 og lóð Í9 er 3.181 m2. Á hverri lóð má byggja allt að þrjú hús, þ.e.a.s. íbúðarhús, bílskúr og gestahús/geymsluhús, samtals að hámarki 300 m2.

Brú – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan nær til 4,0 ha landskika í landi Brúar L163848. Gert er ráð fyrir íbúðarhúsi, tveimur gestahúsum, geymsluhúsi og gróðurhúsi. Form húsa er frjálst, mænishæð frá gólfi er 6,0 m og verða hús klædd að utan með timbri eða málmi.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. apríl 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 27. maí 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Febrúar 2020

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar tillögur að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Lambalækur – Aðalskipulagsbreyting
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 25 ha svæði úr jörðinni Lambalækur í Fljótshlíð, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Hin nýja íbúðarbyggð mun sameinast íbúðarsvæði ÍB-366. Á sameinuðu íbúðarsvæði verður gert ráð fyrir allt að 18 íbúðarhúsum.

Grenstangi – Aðalskipulagsbreyting
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 4 ha svæði úr jörðinni Grenstangi í A-Landeyjum, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Á íbúðarsvæðinu verður gert ráð fyrir allt að 8 íbúðarhúsum.

Hamar – Aðalskipulagsbreyting
Um er að ræða breytingu á landnotkun á 2,0 ha spildu á lóðinni Hamar, A-Landeyjum, úr landbúnaðarsvæði (L) í svæði undir verslun- og þjónustu (VÞ).

Kirkjuhvoll – Aðalskipulagsbreyting
Fyrirhugað er að breyta landnotkun á um 0,3 ha af íbúðarbyggð (ÍB114) og um 0,5 ha af landbúnaðarsvæði (L) í svæði fyrir samfélagsþjónustu (S).

Útskák – Aðalskipulagsbreyting
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 5 ha svæði sem nefnist Útskák sem er upprunalega úr landi Kirkjulækjarkots. Breytt er landnotkun úr landbúnaðarlandi (L) í íbúðarbyggð (ÍB) og frístundabyggð (F). Íbúðarbyggðin er með allt að fimm lóðum og frístundabyggðin með allt að fimm lóðum.

Ystabæliskot – Aðalskipulagsbreyting
Um er að ræða um 20 ha spildu úr Ystabæliskoti L163695, þar sem landnotkun verður breytt úr landbúnaðarsvæði (L) í íbúðarbyggð (ÍB). Gert verður ráð fyrir 5 íbúðarhúsum á svæðinu.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Grund – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagið tekur til ríflega 10 ha spildu úr jörðinni Miðey land í A-Landeyjum, sem kallst Grund. Gert er ráð fyrir afmörkun þriggja íbúðarlóða ásamt byggingarreitum auk byggingarreits utan um núverandi sumarhús á jörðinni.

Hamar – Deiliskipulagstillaga
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir byggingu allt að 7 gistiskálum, hver um sig 35-60 m2 og aðstöðuhúsi allt að 250 m2. Heildarbyggingarmagn getur verið allt að 700 m2. Mænishæð getur verið allt að 6m.

Kirkjuhvoll – Deiliskipulagstillaga og skýrsla
Deiliskipulagstillagan tekur til allt að 3.000 m2 stækkunar á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Kirkjuhvoli. Gert er ráð fyrir stækkun á Heilsugæslustöðinni um allt að 370 m2 og allt að 24 íbúðum fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar verða í raðhúsum og parhúsum á einni hæð og er gert ráð fyrir að hluti þeirra verði með bílskúr.

Útskák – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan nær til Útskákar, um 5 ha landspildu úr landi Kirkjulækjarkots í Fljótshlíð. Tillagan tekur til afmörkunar fimm íbúðarlóða og fimm frístundalóða.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur og tillögur að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 26. febrúar 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 8. apríl 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Janúar 2020

Breyting á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 - Brúnir 1, aukning á byggingarmagni.
Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti þann 12. desember sl. tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felur í sér að skipulagsákvæðum fyrir landnotkunarreit VÞ-239 á Brúnum 1 verði breytt á þann veg að byggingarmagn fari úr 115 m2 í 340 m2.
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa Rangárþing eystra.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýst til kynningar eftirfarandi lýsing að deiliskipulagi á Hvolsvelli, Rangárþingi eystra.

Hvolsvöllur, nýr ofanbyggðarvegur.
Um er að ræða nýtt deiliskipulag af svokölluðum Ofanbyggðarvegi. Vegurinn mun liggja frá hringtorgi við Þjóðveg nr. 1, sem staðsett verður vestan við Hvolsvöll. Frá hringtorginu mun vegurinn liggja norður fyrir byggðina á Hvolsvelli og tengjast Nýbýlavegi.

Ofangreinda lýsingu á deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 15. janúar 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 29. janúar 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

2019

Desember 2019

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti þann 12. desember sl. að auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Lambafell – Deiliskipulagstillaga og greinargerð
Um er að ræða nýtt deiliskipulag, um 6,0 ha að stærð, fyrir hluta jarðarinnar Lambafell L163699 og Lambafell lóð 8 L200484. Skilgreind verður ein ný lóð, Lambafell 2 þar sem áformað er að reisa hótel með allt að 60 herbergjum fyrir allt að 130 gesti ásamt gestamóttöku, veitingasölu, aðstöðu fyrir starfsmenn auk heilsulindar. Lambafell lóð 8 verður stækkuð og útbúnir tveir byggingarreitir. Á byggingarreit B-01 er gert ráð fyrir 25 smáhýsum til útleigu með heildarbyggingarmagni allt að 350 m2 og gistirými fyrir allt að 50 manns.. Á byggingarreit B-02 stendur gamla bæjarhúsið sem verður nýtt sem þjónustumiðstöð. Einnig verður heimild fyrir stækkun gamla íbúðarhússins um allt að 50 m2. Að auki er gert ráð fyrir allt að 50 m2 aðstöðuhúsi og baðaðstöðu.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 18. desember 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 29. janúar 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Nóvember 2019

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er kynnt skipulags- og matslýsing á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032.

Aðalskipulag Rangárþings eystra 2020-2032 - Heildarendurskoðun
Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur hafið vinnu við heildarendurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Haldinn verður kynningarfundur um verkefnið í lok nóvember 2019 þar sem kynnt verður lýsing skipulagsverkefnisins, gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum aðalskipulagsins, áherslum sveitarstjórnar auk upplýsinga um fyrirhugað skipulagsferli. Gert er ráð fyrir að vinna við endurskoðunina verði í gangi fram eftir árinu 2020 og mun íbúum og hagsmunaaðilum gefast kostur á að koma upplýsingum og sjónarmiðum á framfæri, m.a. á opnum íbúafundum.

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru kynntar sameiginlega skipulagslýsingar að, annars vegar breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, og hins vegar deiliskipulags.

Lambalækur – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 25 ha svæði úr jörðinni Lambalækur í Fljótshlíð, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Hin nýja íbúðarbyggð mun sameinast íbúðarsvæði ÍB-366. Á sameinuðu íbúðarsvæði verður gert ráð fyrir allt að 18 íbúðarhúsum.

Grenstangi – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 4 ha svæði úr jörðinni Grenstangi í A-Landeyjum, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Á íbúðarsvæðinu verður gert ráð fyrir allt að 8 íbúðarhúsum.

Ofangreindar skipulagslýsingar verða kynntar fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 25. nóvember 2019 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsingarnar og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 6. desember 2019.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Fornhagi – Aðalskipulagsbreyting

Um er að ræða breytingu á landnotkun á 15 ha svæði jarðarinnar Fornhaga L189779, úr landbúnaðarlandi (L) í verslun- og þjónustu (VÞ). Á svæðinu verður gert ráð fyrir 6,3 ha tjaldsvæði og 8,7 ha svæði undir gisti- og þjónustuhús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Fornhagi – Deiliskipulagstillaga og umhverfisskýrsla
Deiliskipulagstillagan nær til 15 ha svæðis jarðarinnar Fornhagi L189779. Þar er annars vegar um að ræða 6,3 ha tjaldsvæði þar sem gert er ráð fyrir tjöldum, ferðavögnum, húsbílum og hjólhýsum, og hins vegar 8,7 ha svæði fyrir allt að 50 gistihús (minni hús allt að 35 m2 og stærri hús allt að 50 m2), 400 m2 þjónustuhús, 100 m2 salernis- og sturtuaðstöðu og 145 m2 grillhús.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu og tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. nóvember 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 1. janúar 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Október 2019

Auglýsing um skipulagsmál í Rangárþingi eystra

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti þann 10. október sl. að auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hvolsvöllur – Deiliskipulagstillaga og greinargerð
Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis sem er um 13 ha að stærð og liggur norðan núverandi íbúðarsvæðis, vestan Nýbýlavegar. Svæðið sem um ræðir skiptist í 3,1 ha íbúðarsvæði, 5,8 ha íbúðarsvæði og 3,3 ha opið svæði. Gert er ráð fyrir að á svæðinu rísi lágreist byggð með fjölbreyttum húsagerðum, þ.e. einbýli, par- og raðhús. Lögð verður áhersla á góðar göngu- og hjólaleiðir bæði innan svæðis og við aðliggjandi svæði, ásamt fjölbreyttum leik- og útivistarsvæðum. Gert er ráð fyrir nýrri vegtengingu frá Þjóðvegi 1 sem mun liggja norðan við hið nýja íbúðarsvæði og tengjast við Nýbýlaveg.

Laxhof – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til 1 ha landspildu, Laxhof, sem stofnuð er út úr Hesteyrum 3 í V-Landeyjum. Tillagan gerir ráð fyrir byggingarreit undir íbúðarhús, gestahús auk aðkomuvega.

Steinmóðarbær 4 – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til 12.600 m2 svæðis innan lands Steinmóðarbæjar 4. Innan byggingarreits er heimilt að byggja allt að 200 m2 íbúðarhús, allt að 200 m2 skemmu og tvö gestahús, sem hvort um sig geta verið allt að 45 m2.

Skiphóll – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til 32,5 ha spildu, Skiphóls í A-Landeyjum. Á byggingarreit Í1 er heimilt að byggja allt að 150 m2 íbúðarhús, allt að 50 m2 bílgeymslu og allt að 40 m2 gestahús. Á byggingarreitum F1 og F2 er heimilt að byggja allt að 70 m2 frístundahús auk 15 m2 smáhýsis. Á byggingarreit Ú1 er heimilt að byggja allt að 1.000 m2 hús fyrir hestatengda starfsemi eða aðra landbúnaðartengda starfsemi.

Eyvindarholt – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til ca 4,0 ha svæðis þar sem gert er ráð fyrir fjórum byggingarreitum. Innan byggingarreits B1 er heimilt að byggja allt að sex gestahús, hvert um sig allt að 50 m2. Á byggingarreit B2 er íbúðarhús sem heimilt verður að stækka og byggja bílskúr, allt að 300 m2. Innan byggingarreits B2 er heimilt að byggja allt að 250 m2 íbúðarhús á einni hæð með bílskúr. Innan byggingarreits B4 er fjárhús og hlaða sem heimilt verður að stækka í allt að 350 m2. Fjárhúsinu verður breytt í gistiaðstöðu fyrir allt að 12 gesti.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 16. október 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 27. nóvember 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

September 2019

Auglýsing um skipulagsmál í Rangárþingi eystra

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru kynntar sameiginlega skipulagslýsingar að, annars vegar breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, og hins vegar deiliskipulags.

Útskák – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 5 ha svæði sem nefnist Útskák og er upprunalega úr landi Kirkjulækjarkots. Landnotkun er breytt úr landbúnaðarlandi (L) í íbúðarbyggð (ÍB) og frístundabyggð (F). Íbúðarbyggðin er með allt að fimm lóðum og frístundabyggðin með allt að fimm lóðum.

Hamar – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á hluta lóðar, sem er 3,7 ha að stærð, og heitir Hamar (L218934). Breytt er landnotkun úr íbúðarbyggð (ÍB) í verslun- og þjónustu (VÞ). Áformuð er uppbygging á allt að 7 gistiskálum, með íslensku torfbæina sem fyrirmynd og geta rúmað allt að 25 gesti. Einnig er áformuð uppbygging aðstöðuhúss á svæðinu.

Kirkjuhvoll – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á landssvæði í kringum hjúkrunar- og dvalarheimilið Kirkjuhvol á Hvolsvelli. Breytt er landnotkun þannig að svæði fyrir samfélagsþjónustu (S) verður stækkað. Gert er ráð fyrir stækkun hjúkrunarheimilisins og heilsugæslustöðvarinnar, ásamt uppbyggingu raðhúsa með íbúðum, sem ætlaðar eru fyrir íbúa 60 ára og eldri.

Ystabæli – Aðalskipulagsbreyting ásamt deiliskipulagi
Um er að ræða breytingu á landnotkun á um 20 ha lóð úr jörðinni Ystabæliskoti (L163695). Breytt er landnotkun úr landbúnaðarlandi (L) í íbúðarbyggð (ÍB). Íbúðarbyggðin er með fimm lóðum sem eru hver um sig 4 ha að stærð.

Ofangreindar skipulagslýsingar verða kynntar fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 30. september 2019 kl. 10:00 – 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við skipulagslýsingarnar og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 7. október 2019.

Byggðarráð Rangárþings eystra samþykkti þann 29. ágúst sl. að auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Efra-Bakkakot – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til 20.500 m2 hluta af spildunni Efra-Bakkakot (L200367). Gert er ráð fyrir 730 m2 byggingareit, syðst á skipulagssvæðinu þar sem heimilt verður að byggja allt að 80 m2 frístundahús á einni hæð. Hámarks hæð húss er 4,0m frá gólfplötu. Einnig er heimilt að byggja allt að 30 m2 geymsluskúr á einni hæð.

Sopi – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til lögbýlisins Sopa (L172511) sem er alls um 2,5 ha að stærð. Innan byggingarreits er heimilt að byggja allt að 200 m2 íbúðarhús með bílskúr á 1-2 hæðum, og allt að 100 m2 aðstöðuhús. Nýtingarhlutfall verður að hámarki 0,02 og mænishæð allt að 7m mv. gólfplötu.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 25. september 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 6. nóvember 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Júlí 2019

Byggðarráð Rangárþings eystra samþykkti þann 25. júli sl. að auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Kaffi Langbrók – Deiliskipulagstillaga og greinargerð

Deiliskipulagstillagan tekur til byggingar parhúss, tveggja bílskúra og stækkunar á veitingastaðnum Kaffi Langbrók.

Einars-, Oddgeirs- og Símonarsel – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagstillagan tekur til þriggja íbúðarhúsalóða sem eru stofnaðar út út Dalsseli 2. Lóðirnar eru allar um 2,7 ha að stærð og er heimilt að byggja eitt íbúðarhús, geymslu og gestahús á hveri lóð.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 14. ágúst 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 25. september 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Mars 2019

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Borgareyrar – Deiliskipulagstillaga og greinargerð

Tillagan tekur til tveggja nýrra byggingarreita, B1 og B2. Á B1 verður heimilt að reisa 9 gistihús, hvert um sig allt að 30 m2 að stærð. Á B2 er heimilt að reisa 2 gistihús, allt að 30 m2 að stærð.

Ofangreinda deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. mars 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 30. apríl 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar til kynningar eftirfarandi lýsingar að deiliskipulagi á Hvolsvelli, Rangárþingi eystra.

Hvolsvöllur, skóla- og íþróttasvæði – Deiliskipulagstillaga

Tillagan tekur til svæðis sem er um 13 ha að stærð. Svæðið afmarkast til austurs af Vallarbraut, íbúðarbyggð við Njáls- og Gunnarsgerði, Norðurgarð, Öldugerði og Litlagerð og til suðurs að miðsvæði Hvolsvallar. Norðan og vestan við svæðið er óbyggt landsvæði. Meginmarkmið skipulagsins er að skilgreina lóðir fyrir íþrótta-, skóla- og leikskólasarfsemi. Gert er ráð fyrir að skilgreina nýja lóð fyrir 6-8 deilda leikskóla, auk byggingarreits fyrir fjölnota íþróttahús og mögulegar stækkanir á grunnskóla, sundlaugarsvæði og íþróttahúsi. Endurskilgreina á Vallarbraut m.t.t. umferðaröryggis, auk þess sem stígakerfi og bílastæði verða endurskilgreind.

Hvolsvöllur – Deiliskipulagstillaga

Tillagan tekur til svæðis sem er um 13 ha að stærð og liggur norðan núverandi íbúðarsvæðis, vestan Nýbýlavegar. Svæðið sem um ræðir skiptist í 3,1 ha íbúðarsvæði, 5,8 ha íbúðarsvæði og 3,3 ha opið svæði. Gert er ráð fyrir að á svæðinu rísi lágreist byggð með fjölbreyttum húsagerðum, þ.e. einbýli, par- og raðhús á einni hæð. Lögð verður áhersla á góðar göngu- og hjólaleiðir bæði innan svæðis og við aðliggjandi svæði, ásamt fjölbreyttum leik- og útivistarsvæðum. Gert er ráð fyrir nýrri vegtengingu frá Þjóðvegi 1 sem mun liggja norðan við hið nýja íbúðarsvæði og tengjast við Nýbýlaveg.

Ofangreindar lýsingar á deiliskipulagstillögum er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. mars 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 23. apríl 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Febrúar 2019

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Brúnir 1 – Deiliskipulagstillaga, greinargerð, uppdráttur

Deiliskipulagstillagan nær til 1,6 ha svæðis þar sem gert er ráð fyrir verslunar- og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn, auk bílastæðis og leik/útisvæðis. Þjónustumiðstöðin getur verið allt að 115 m2 að grunnfleti, með bílastæði fyrir allt að 100 fólksbíla og 6 hópferðabíla.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst tillaga að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Brúnir 1 – Aðalskipulagsbreyting, umhverfisskýrsla

Aðalskipulagsbreytingin nær til 1,6 ha svæðis, í landi Brúna 1, Rangárþingi eystra. Breytingin felst í því að landbúnaðarsvæði (L) verður breytt í verslunar- og þjónustusvæði (VÞ).

Ofangreindar tillögur að skipulagsbreytingum er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 20. febrúar 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 3. apríl 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Janúar 2019

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst niðurstaða sveitarstjórnar vegna eftirfarandi breytingar á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Hamragarðar/Seljalandsfoss – Aðalskipulagsbreyting, umhverfisskýrsla

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti á fundi sínum þann 10. janúar 2019, tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 fyrir Hamragarða/Seljalandsfoss, Rangárþingi eystra. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. Óverulegar breytingar á tillögunni voru gerðar eftir auglýsingu. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst niðurstaða sveitarstjórnar vegna eftirfarandi deiliskipulagstillögu.

Hamragarðar/Seljalandsfoss – Deiliskipulag, greinargerð

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti á fundi sínum þann 10. janúar 2019, tillögu að deiliskipulagi fyrir Hamragarða/Seljalandsfoss, Rangárþingi eystra. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. Óverulegar breytingar á tillögunni voru gerðar eftir auglýsingu. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Auglýsing um skipulagsmál í Rangárþingi eystra 16. janúar 2019

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst til kynningar eftirfarandi lýsing aðalskipulagsbreytingar í Rangárþingi eystra.

Útskák – Aðalskipulagsbreyting

Breytingin gerir ráð fyrir stækkun á núverandi frístundabyggð (F-353 Hellishólar) úr 10,0 ha í 13,7 ha, eða um 3,7 ha. Auk þess er um 0,45 ha landskika breytt úr frístundabyggð (F) í landbúnaðarsvæði (L). Norðurhluti hinnar breyttu frístundabyggðar er landspildan Útskák, 5,8 ha úr landi Kirkjulækjarkots.

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar eftirfarandi tillögur að breytingum á deiliskipulagi í Rangárþingi eystra.

Hellishólar – Deiliskipulagsbreyting og lýsing

Deiliskipulagsbreytingin tekur til svæðis innan jarðarinnar Hellishólar, Rangárþingi eystra, þar sem að núverandi frístundabyggð (F) er breytt í íbúarbyggð (ÍB). Einungis er um breytingu á landnotkun að ræða og halda því aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags.

Eyvindarholt – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagstillagan nær til 36,2 ha lands Eyvindarholts – Langhólma, Rangárþingi eystra. Tillagan felst í því að landbúnaðarsvæði (L) verður breytt í frístundabyggð (F). Gert er ráð fyrir allt að 14 byggingarreitum undir frístundahús.

Ráðagerði – Deiliskipulagstillaga

Deiliskipulagstillagan nær til 16,8 ha lands úr jörðinni Steinmóðarbær, Rangárþingi eystra. Tillagan felst í því að landbúnaðarlandi (L) verður breytt í frístundabyggð (L). Gert er ráð fyrir allt að 8 byggingarreitum undir frístundahús.

Vegna mistaka, er tillaga að deiliskipulagi fyrir Miðbæ Hvolsvallar auglýst aftur. Mistökin fólust í því að greinargerð, sem fylgja átti deiliskipulagsuppdrættinum, vantaði inn á heimasíðu sveitarfélagsins.

Hvolsvöllur miðbær – Deiliskipulagstillaga og greinargerð

Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis sem er beggja vegna þjóðvegar nr. 1 þar sem hann fer um Hvolsvöll. Skipulagssvæðið afmarkast til norðurs að aðveitustöð Rariks. Til vesturs afmarkast skipulagssvæðið af beinni línu samhliða langhlið kyndistöðvar Orkuveitu Reykjavíkur. Til suðurs afmarkast skipulagssvæðið af Austurvegi 1 og til austurs af Vallarbraut. Stærð skipulagssvæðisins er um 14 ha.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst tillaga að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

Hellishólar – Aðalskipulagsbreyting

Aðalskipulagsbreytingin tekur til hluta af jörðinni Hellishólar, Rangárþingi eystra. Breytingin felst í því að landnotkun á 6,6 ha landi jarðarinnar er breytt úr frístundabyggð (F) í íbúðarbyggð (ÍB). Samkvæmt drögum að deiliskipulagi eru á svæðinu gert ráð fyrir 13 lóðum af mismunandi stærðum, allt frá 3.500 m2 í rúmlega 6.000 m2, fyrir einlyft einbýlishús.

Ofangreindar tillögur að skipulagsbreytingum er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 9. janúar 2019. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 20. febrúar 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

2018

Desember 2018

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar tillögur að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.
Eystra-SeljalandAðalskipulagsbreyting og umhverfisskýrsla
Breytingin tekur til um 8,6 ha lands úr jörðinni Eystra-Seljaland, Rangárþingi eystra. Gert er ráð fyrir því að núverandi landbúnaðarsvæði (L) verði breytt í verslunar- og þjónustusvæði (VÞ). Fyrirhuguð er ferðaþjónusta á skipulagssvæðinu þar sem gert er ráð fyrir hóteli á eystri hluta þess. Ekki liggja þó fyrir nánari hugmyndir um aðra starfsemi.

VesturskákAðalskipulagsbreyting og umhverfisskýrsla
Breytingin tekur til um 6,0 ha lands sem er upprunalega úr jörðinni Kirkjulækjarkot,
Rangárþingi eystra. Gert er ráð fyrir því að hluta af núverandi frístundabyggð (F) verði breytt
í verslunar- og þjónustusvæði (VÞ). Skipulagstillagan gerir ráð fyrir því að á umræddu svæði
rísi nýbyggingar fyrir ferðaþjónustu.

Ofangreindar skipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 10. desember 2018. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 21. janúar 2019. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst til kynningar eftirfarandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012 - 2024.

Fornhagi - Aðalskipulagsbreyting - Kynning á lýsingu

Aðalskipulagsbreyting tekur til hluta af jörðinni Fornhagi, Rangárþingi eystra. Breytingin felst í því að landnotkun á 13 ha svæði jarðarinnar er breytt úr landbúnaðarsvæði (L) í afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF).

Ofangreind tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra verður kynnt fyrir almenningi með opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4, Hvolsvelli, mánudaginn 3. desember 2018 kl. 10:00 - 12:00. Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is.

Nóvember 2018

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru auglýstar tillögur að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.

RáðagerðiAðalskipulagsbreyting
Breytingin gerir ráð fyrir því að núverandi landbúnaðarsvæði (L) verði breytt í frístundabyggð (F) fyrir allt að 8 frístundalóðir.

EyvindarholtAðalskipulagsbreyting
Breytingin gerir ráð fyrir því að núverandi landbúnaðarsvæði (L) verði breytt í frístundabyggð (F) fyrir allt að 14 frístundalóðir.

Guðnastaðir/SkækillAðalskipulagsbreyting
Breytingin gerir ráð fyrir því að núverandi landbúnaðarsvæði (L) verði breytt í flugbraut/lendingarstaður (FB).

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er eftirfarandi deiliskipulagstillaga í Rangárþingi eystra auglýst.
Hvolsvöllur miðbærDeiliskipulagstillaga og greinargerð.
Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis sem er beggja vegna þjóðvegar nr. 1 þar sem hann fer um Hvolsvöll. Skipulagssvæðið afmarkast til norðurs að aðveitustöð Rariks. Til vesturs afmarkast skipulagssvæðið af beinni línu samhliða langhlið kyndistöðvar Orkuveitu Reykjavíkur. Til suðurs afmarkast skipulagssvæðið af Austurvegi 1 og til austurs af Vallarbraut. Stærð skipulagssvæðisins er um 14 ha.

Ofangreindar skipulagstillögur er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 12. nóvember 2018. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 24. desember 2018. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.