Þann 25. júní 2020 undirritaði sveitarstjóri Rangárþings eystra samning, fyrir hönd sveitarfélagsins, við Embætti landlæknis um að gerast heilsueflandi samfélag. 

Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem tekið er mið af heilsu og vellíðan allra íbúa í stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Unnið er heildstætt með áhrifaþætti heilbrigðis og er meginmarkmið starfsins að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa í Rangárþingi eystra.

Heilsueflandi samfélag er heildræn nálgun sem Embætti landlæknis vinnur að í samstarfi og samráði við sveitarfélög, opinberar stofnanir, frjáls félagasamtök

Heilsueflandi samfélag

Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa.

Markvisst lýðheilsustarf í Heilsueflandi samfélögum

Sveitarfélög hafa sjálf frumkvæði að því að gerast Heilsueflandi samfélag. Skilyrðin fyrir þátttöku eru að bæjar-/sveitarstjóri skrifi undir umsókn um þátttöku, skipaður sé þverfaglegur stýrihópur fyrir starfið sem tryggir aðkomu lykilhagsmunaaðila að því og sérstakur tengiliður er tilnefndur. Með undirskrift samnings um Heilsueflandi samfélag einsetja sveitarfélög sér að vinna markvisst lýðheilsustarf, í samræmi við markmið og leiðarljós Heilsueflandi samfélags með stuðningi frá Embætti landlæknis og öðrum sem að starfinu koma.

Leiðarljós

  • Virk þátttaka samfélagsins í heild, þ.m.t. hagsmunaaðila úr öllum geirum.
  • Starfið byggir á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma.
  • Valda ekki skaða (DO NO HARM)
  • Jöfnuður til heilsu með almennum aðgerðum og aðgerðum sem taka mið af þörfum viðkvæmra hópa.
  • Sjálfbærni, leggja áherslu á að skipuleggja starf og árangur til lengri tíma litið.

Í Heilsueflandi samfélagi er heilsa og líðan allra íbúa í fyrirrúmi í allri stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum og allir geirar hafa hlutverk. Unnið er með áhrifaþætti heilbrigðis og vellíðanar (sjá mynd Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðanar) s.s. félags-, efnahags- og menningarlegar aðstæður, manngert og náttúrulegt umhverfi til að skapa sem ákjósanlegastar aðstæður í lífi, leik og starfi fyrir fólk á öllum æviskeiðum. Holla valið þarf að vera eins auðvelt og kostur er s.s. að hreyfa sig, borða hollt, rækta geðið og ástunda grænan lífsstíl á sama tíma og spornað er gegn áhættuhegðun s.s. neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Stuðningur við starf Heilsueflandi leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er mikilvægur liður í starfi Heilsueflandi samfélags.

Starfshópur um Heilsueflandi samfélag í Rangárþingi eystra

Í stýrihópnum fyrir Heilsueflandi samfélag í Rangárþingi eystra eru 

Ólafur Örn Oddsson, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og forstöðum. Íþrótta mannv. Rangárþings eystra - formaður
Tinna Erlingsdóttir, fulltrúi heilsueflandi Hvolsskóla
Valborg Jónsdóttir, fulltrúi heilsueflandi Leikskólans Öldunnar
Guðrún Björk Benedikstdóttir, umhverfis- og garðyrkjufulltrúi Rangárþings eystra
Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, fulltrúi sveitarstjórnar
Sandra Sif Úlfarsdóttir, Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd
Árný Lára Karvelsdóttir, Markaðs- og kynningarfulltrúi Rangárþings eystra
Ólafía Ragnheiður Þórðardóttir, fulltrúi ungmennaráðs
Svavar Hauksson, fulltrúi félags eldri borgara