Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar

Sundlaug   Líkamsrækt  
Fullorðnir (16 ára og eldri) 1.100 kr. Stakur tími 1.500 kr.
Börn (12-16 ára) 550 kr. 1 mánuður 7.000 kr.
Börn yngri en 12 ára Frítt 3 mánuðir 15.000 kr.
Eldri borgarar 500 kr. 6 mánuðir 25.000 kr.
Öryrkjar 500 kr. 10 miða kort 14.000 kr.
10 miða kort 7.000 kr Árskort í líkamsrækt 33.000 kr.
30 miða kort 14.000 kr. Árskort, fyrir eldri borgara og öryrkja 15.000 kr
Árskort í sund 33.000 kr.    
Leiga á handklæði, sundföt og aðgangseyrir 2.000 kr. Námsmenn  
Leiga á handklði eða sundfötum 1.000 kr. Árskort f. námsmenn 25.000 kr.
Aðgangur að sturtu 700 kr. 10 miða kort 9.000 kr.
Árskort í sund og rækt 49.500 kr. Mánaðarkort 4.400 kr.
    Þriggja mánaða kort fyrir grunnskólanema (sund innifalið) 10.000 kr.

Útleiga á Íþrótta-, lyftingasal eða sundlaug undir starfsemi - Til lengri tíma: 15% af innkomu þess einstaklings sem er með námskeið

Íþróttasalur fyrir einstaklinga, viðkomandi verður að vera orðinn 18 ára.

500 kr. á einstakling

10 miða kort í íþróttasal 4.000 kr.

Leiga á sal fyrir barnaafmæli 15.000 kr.

 

Gjaldskrá þessi samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra 9. febrúar 2023

Gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolssskóla

 

1.gr.

Foreldrar/ forráðamenn sem ætla að nýta þjónustu mötuneytis Hvolsskóla þurfa að skrá börn sín í mötuneytið hjá ritara skólans. Starfsmenn Hvolsskóla skulu skrá sig í mötuneytið hjá ritara skólans. Tilkynning um úrsögn úr áskrift að mötuneyti þarf að berast til ritara fyrir 15. dag mánaðar og tekur hún þá gildi frá og með næstu mánaðarmótum. Úrsögn vegna barns þarf að berast frá foreldri eða forráðamanni.

 

2. gr.

Fyrir hverja máltíð í áskrift að mötuneyti greiðir nemandi kr. 530.- Þurfi nemandi að fá mat án þess að vera skráður í mötuneyti kostar máltíðin kr. 1.621.- en slíkar máltíðir skal panta hjá ritara skólans. Fyrir hverja máltíð í áskrift að mötuneyti greiða kennarar og aðrir starfsmenn kr. 572,- Gjald fyrir staka máltíð kennara og annarra starfsmanna er kr. 1.621,-. Nemendur, kennarar og aðrir starfsmann þurfa að skrá sig hjá ritara í stakar máltíðir fyrir kl. 10 að morgni. Hægt er að vera í áskrift einn til fimm daga vikunnar, en alltaf sömu vikudaga. Matarverð er endurskoðað um hver áramót og gefin út ný gjaldskrá.

 

3. gr.

Rangárþing eystra sendir greiðsluseðil vegna mötuneytisgjalda mánaðarlega. Fyrir áskrift 5 daga vikunnar eru rukkaðar 170 máltíðir á hverju skólaári. Deilist fjöldinn niður á 9 mánuði (september til maí). Gjald fyrir mötuneyti er greitt eftir á og er gjalddagi síðasti dagur mánaðarins sem rukkað er fyrir. Gjalddagi er síðasti dagur mánaðar og eindagi 15. dagur næsta mánaðar. Verði dráttur á greiðslum verða reiknaðir dráttarvextir, sbr. lög nr. um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

 

4. gr

Ekki eru veittir afslættir af mat og hressingu og ekki er dregið frá fæðiskostnaði vegna tilfallandi fjarveru úr skólanum sem varir skemur en viku samfellt.

Umsjónarmaður í mötuneyti heldur dagbók yfir þá sem nýta mötuneytið.

 

5. gr.

 

Gjaldskrá þessi tekur gildi frá og með 1. janúar 2023.

 

Gjaldskrá og reglur fyrir Skólaskjól

 

1. gr.

Skólaskjólið er fyrir börn í 1.– 4. bekk í Hvolsskóla. Foreldrar/forráðamenn sem ætla að nýta þjónustu Skólaskjóls þurfa að sækja um fyrir börn sín skriflega hjá ritara skólans. Uppsögn skal berast skrifleg, með mánaðar fyrirvara frá foreldri/forráðamanni til ritara skólans. Eyðublað um skráningu, breytingu og uppsögn fæst hjá ritara. Hægt er að skrá barn í 1–5 daga í Skólaskjóli í viku. Í Skólaskjóli gilda skólareglur Hvolsskóla.

Frestur til að sækja um áskrift, breyta áskrift, segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 15. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

 

2. gr.

Boðið er upp á vistun í Skólaskjóli alla virka daga á skólaárinu að loknum skóladegi. Einnig er opið á foreldradögum og starfsdögum þegar leikskólinn Örk er starfandi. Skrá þarf sérstaklega í vistun þá daga sem nemendur eru ekki í skóla og þarf skráning að berast 2 virkum dögum fyrir tilsettan dag. Kostnaður fyrir þá daga eru krónur 2.183.-. Opnunartími Skólaskjóls er frá því skóla lýkur til kl. 17.00 alla daga nema föstudaga, þá daga er opið til kl. 16:00. Þá daga sem eru ekki nemendadagar í skólanum opnar Skólaskjólið kl. 8.

Fyrir fulla vistun í Skólaskjóli greiðast kr. 10.026,-. Fyrir síðdegishressingu í fullri vistun er greitt kr. 2.766,-.

 

3. gr.

Rangárþing eystra sendir greiðsluseðil vegna þjónustugjalda mánaðarlega. Gjald fyrir skólaskjól er greitt eftir á og er gjalddagi síðasti dagur mánaðarins sem rukkað er fyrir. Gjalddagi er síðasti dagur mánaðar og eindagi 15. dagur næsta mánaðar. Verði dráttur á greiðslum verða reiknaðir dráttarvextir, sbr. lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

 

4. gr.

Að jafnaði koma forföll ekki til frádráttar þjónustugjöldum nema um veruleg forföll sé að ræða og skal það metið í hverju tilfelli fyrir sig af skólastjóra. Tilkynna þarf forföll í Skólaskjóli til ritara skólans. Umsjónarmaður í Skólaskjóli heldur dagbók yfir þá sem nýta Skjólið. Sími í Skólaskjóli er 841-8604 og hjá ritara Hvolsskóla 488-4240.

 

5. gr.

Ef foreldrar/forráðamenn barna í Skólaskjóli eru jafnframt með barn í leikskóla í Rangárþingi eystra, er veittur 25% afsláttur af mánaðargjaldi. Ef foreldrar/forráðamenn eiga tvö börn í Skólaskjóli er veittur 50% afsláttur af mánaðargjaldi fyrir annað barnið. Ef tvö börn eru í Skólaskjóli auk barns í leikskóla er veittur 25% afsláttur fyrir annað barnið í og 50% afsláttur fyrir hitt barnið í Skólaskjóli. Ekki er gefinn afsláttur af síðdegishressingu.

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá leikskóla

Vistun Verð

4 tímar

kr. 14.766

5 tímar

kr. 18.565

6 tímar

kr. 22.277

7 tímar

kr. 25.990

8 tímar

kr. 29.693

8,5 tímar

kr. 31.554

Tímagjald kr. 3.713.

Hægt er að kaupa stakan aukatíma kr. 1.471. Einungis notaður í einstaka tilfellum, ekki sem fastur liður í vistun.

 

Afslættir:

 • Einstæðir foreldrar fá 40% afslátt af almennum gjöldum.
 • Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn.
 • Systkinaafsaláttur er 90% fyrir þriðja barn og umfram það.
 • Fyrstu 4 klst. eru án gjalds fyrir 5 ára börn og miðast það við síðasta skólaárið.
 • Námsmenn fá 15% afslátt ef annað foreldri er í fullu lánshæfu námi og 30% afslátt ef báðir foreldrar eru í fullu lánshæfu námi.
 • Öryrkjar fá 15% afslátt af almennum gjöldum, 30% afsláttur er gefinn ef báðir foreldrar eru öryrkjar.

Afslættir reiknast eingöngu af vistunargjöldum og getur hver greiðandi eingöngu fengið afslátt skv. tveimur af ofangreindum afsláttarliðum. Námsmenn skulu staðfesta með vottorði frá skóla um skólavist á hverri önn. Öryrkjar þurfa að leggja fram gögn til staðfestingar örorku og er miðað við 75% örorku. Einstæðir foreldrar skulu framvísa vottorði um fjölskylduhagi frá Þjóðskrá, til staðfestingar á afslætti.

Gjald fyrir aukatíma ef barn er ekki sótt á réttum tíma kr. 2.087 pr. klst. Lágmark 0,5 klst. eða kr. 1.043,- og síðan kr. 524,- fyrir byrjaðar 15 mínútur.

Fæðisgjöld:

Morgunhressing kr. 3.050

Hádegismatur kr. 6.698

Síðdegishressing kr. 2.932

Kaupa verður hressingu fyrir barnið á þeim tíma sem sótt er um.

Foreldrafélagsgjald (innheimt fyrir foreldrafélagið á Örk) kr. 400

 

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa

 

1. gr.

Byggingarleyfi skv. 51. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki.

Fyrir byggingarleyfi skal greiða eftirfarandi gjöld:

Byggingarleyfi skiptist í afgreiðslugjald og rúmmetragjald. Fyrir sérhvert nýtt byggingarleyfi vegna nýrra mannvirkja, viðbygginga og verulegra breytinga á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 72.629.

Fyrir breytingu á áður útgefnu byggingarleyfi og fyrir byggingarleyfi sem felur í sér minniháttar breytingu á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 35.181.

Innifalið í afgreiðslugjaldi er skráning umsóknar, yfirferð uppdrátta og útgáfa byggingarleyfis.

Fyrir sérhvert byggingarleyfi vegna nýrra mannvirkja, viðbygginga og verulegra breytinga á þegar byggðu mannvirki greiðist að auki rúmmetragjald sem hér segir:

                                                                                                                                kr. pr. rúmm.

Íbúðarhúsnæði og bílgeymslur

308

Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar- og gistihúsnæði

308

Iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar

89

Óeinangraðar skemmur og gróðurhús

66

Sumarhús

553

Innifalið í rúmmetragjaldi er útmæling og áfangaúttektir skv. byggingarreglugerð ásamtskráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands.

 

2. gr.

Málsmeðferð tilkynntra framkvæmda, sbr. ákvæði gr. 2.3.5. og 2.3.6 í byggingarreglugerð.

Vegna málsmeðferðar tilkynntra framkvæmda, sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð, greiðist afgreiðslugjald kr. 72.629. Innifalið í gjaldi er móttaka og varðveisla gagna, yfirferð m.t.t. samræmis við skipulag og skráning hjá Þjóðskrá Íslands.

 

3. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald skv. 1. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. – 16. gr. skipulagslaga, ákveður

sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar að fenginni tillögu skipulagsfulltrúa. Fjárhæð gjaldsins skal ekki vera hærri en sem nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundins eftirlits s.s. umsýslu og málsmeðferð skipulagsfulltrúa, utanaðkomandi sérfræðivinnu, nauðsynlegra umsagna, auglýsinga o.s.frv. Lágmarksgjald skal þó vera kr. 72.629.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 með síðari breytingum er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess, hluti af kostnaði við undirbúnings leyfis.

Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa vegna útgáfu framkvæmdaleyfa er 15.355 kr./klst.

 

4. gr.

Gjald fyrir skipulagsvinnu skv. 2. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á skipulagsáætlun vegna leyfisskyldra framkvæmda eða grenndarkynna byggingarleyfisumsókn er tekið gjald sem nemur kostnaði við skipulagsgerðina, umsýslu, kynningu og auglýsingu.

 

Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr.

Kr.

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

221.346

Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr.

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

87.154

Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr.

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

221.346

Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr. án lýsingar og kynningar skv. 4. mgr. 40.gr.

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

157.709

Breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr.

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

157.709

Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. með grenndarkynningu

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

87.154

Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. án grenndarkynningar

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

41.502

Grenndarkynning byggingarleyfis skv. 44. gr.

 

Umsýslukostnaður

41.502

Málsmeðferð stakra framkvæmda skv. 1. tl. ákvæða til bráðabirgða

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslukostnaður

41.502

 

 

5. gr.

Önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld.

Fyrir aðra þjónustu en innifalin er við útgáfu byggingarleyfis sbr. 1. gr. ber að greiða eftirtalin gjöld:

 

Kr.

Viðurkenning meistara

13.680

Aukaúttekt, sem ekki er innifalin í 1. gr

30.436

Öryggisúttekt

30.436

Vottorð vegna rekstrarleyfa, án úttektar

7.470

Vottorð vegna rekstrarleyfa, með úttekt

37.906

Önnur vottorð sem ekki eru innifalin í 1. gr.

7.470

Staðfesting eignaskiptayfirlýsinga

24.902

Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytingar *

24.902

Útsetning vegna takmarkaðs byggingarleyfis og stöðuleyfis

62.521

Aðrar útsetningar og mælingar

skv. tímagjaldi

Útsend gögn og teikningar

3.451

Stofnun lóða í landskrá fasteigna skv. 48. gr. skipulagslaga

24.902

Landnúmer umfram eitt

7.470

Breyting á skráningu í landskrá fasteigna

12.451

Afgreiðslugjald í skipulagsnefnd

11.621

Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingarfulltrúa

11.621

Gerð lóðaleigusamnings

24.902

Stöðuleyfi fyrir 20 feta gám á gámasvæði sveitarfélagsins, veitt til 12 mánaða

23.543

Stöðuleyfi fyrir 40 feta gám á gámasvæði sveitarfélagsins, veitt til 12 mánaða

41.201

Stöðuleyfi skv. gr. 2.6.1 og gr. 2.6.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012

53.742

 

Tímagjald byggingarfulltrúa, kr/klst.

15.355

* sé sótt um endurnýjun byggingarleyfis og breytingar að auki skal farið með það sem nýtt byggingarleyfi, það sem áður hefur verið greitt kemur til frádráttar.

 

6. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu í nóvember 2022, 149,2 stig, og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni. Jafnframt fellur gjaldskrá nr. 532/2011 um byggingarleyfisgjöld og tengda þjónustu fyrir byggingar- og skipulagsfulltrúaembætti Rangárþings bs. úr gildi við gildistöku gjaldskrár þessarar.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá Vatnsveitu Rangárþings eystra

 

1. gr.

Vatnsgjald er 0,18% af fasteignamati húsa, sem tengst geta vatnsveitu.

 

2. gr.

Lámarks heimæðargjald (jafnaðargjald) vatnsveitu í þéttbýli (Hvolsvöllur og Skógar) er kr. 268.607,- m.v. 32 mm þvermál og allt að 25 metra lengd heimæðar. Heimæðargjald hækkar í samræmi við aukinn sverleika og/eða lengd heimæðar sem hér segir:

 

Þvermál rörs

Lámarksgjald kr.

Verð pr. m umfram 25 m. kr.

32mm

268.607

4.179

40mm

295.740

4.515

50mm

322.872

4.850

63mm

363.461

5.306

75mm

417.616

5.643

90mm

457.121

6.208

       

 

3. gr.

Stofngjald í dreifbýli skal reikna sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig og skulu þau fela í sér allan kostnað sem til fellur vegna tengingar við stofnkerfi vatnsveitunnar. Að auki skal hvert lögbýli, sumarbústaður, landspildur/beitarhólf eða hvert annað mannvirki sem óskar tengingar við vatnsveitu, greiða tengigjald kr. 169.304,- per. inntak. Fyrir vatnslögn í landspildu/beitarhólf skal auk útlagðs kostnaðar, greiða kr. 28.217,- á hverja tengingu.

 

4. gr

Vatnsgjald í landspildum/beitarhólfum, þar sem ekki er flot-eða skriðlokabúnaður skal vera kr. 68.264,- fyrir hvern aftöppunarstað. Þar sem brynning er með flot- eða skriðlokubúnaði viðurkenndum af starfsmönnum skal vatnsgjald vera kr. 22.755,- á hvern aftöppunarstað.

 

5. gr.

Sírennsli er með öllu óheimilt. Ítrekuð brot á þessari grein geta varðað lokun vatnsæðar þar til að viðeigandi úrbætur hafi farið fram.

 

6. gr.

Í fyrirtækjum og annars staðar þar sem vatn er notað til annars en venjulegra heimilisþarfa, skal auk vatnsgjalds, greiða sérstakt notkunargjald kr. 33 pr.m3 samkvæmt rennslimæli sem vatnsveitan á og rekur.

 

Fyrir rennslismæla skal greidd árleg mælaleiga eftir stærð mælis sem hér segir:

32mm             14.673 kr.

40mm             16.930 kr.

50mm             22.573 kr.

63mm             42.890 kr.

75mm             59.820 kr.

90mm             84.650 kr.

 

7. gr.

Aukavatnsgjald fyrir stórnotendur þar til settur hefur verið upp mælir er kr. 1.100.000,-

 

8. gr.

Tímagjald starfsmanna Rangárþings eystra er kr. 7.337,-

 

 

9. gr. 

Gjalddagi er tengidagur og eindagi 30 dögum síðar.

Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds. Gjöldin njóta lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum í næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Heimilt er að loka fyrir heimæðar hjá þeim sem vanrækja að greiða notkunargjald að undangenginni skriflegri aðvörun. Notkunargjald og leigugjald fyrir mæli, ásamt áföllnum kostnaði og vöxtum er heimilt að taka fjárnámi.

 

10. gr.

Heimæðargjöld taka breytingum 1. janúar ár hvert , skv. bygginarvísitölu útgefinni af Hagstofu Íslands. Byggingarvísitala í desember 2020; 149,2 stig.

 

11. gr.

Tenging við vatnsveitu Rangárþings eystra án leyfis er með öllu óheimil.

 

12. gr

Gjaldskrá fyrir vatnsveitu er byggð á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 og reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá fyrir vatnsveitu í Rangárþingi eystra sem samþykkt var í sveitarstjórn 9. desember 2022.

Gjaldskrá fyrir Skógaveitu

 

 

Mælaleiga 2.413 kr. á mánuði

Vatnsgjald, 95 kr. á hvert tonn.

 

 

Við bætist:

Orkuskattur til ríkissjóðs 2%

Virðisaukaskattur 11%

 

 

 

 

         

 

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

 

Gjaldskrá fyrir fráveitugjöld

 

1. gr.

Af öllum fasteignum í Rangárþingi eystra, sem liggja við vegi eða opin svæði, þar sem fráveitulagnir liggja, skal greiða árlegt fráveitugjald til sveitarfélagsins.

 

2. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skv. 1. gr. skal vera 0,20% af fasteignamati allra húsa og lóða skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 með síðari breytingum.

 

Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekkert fráveitugjald.

 

3. gr.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

 

4. gr.

Þinglýstur eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu fráveitugjalds og er gjaldið tryggt með lögveði í fasteigninni.

 

5. gr.

Sveitarfélagið innheimtir árlega rotþróargjald til niðurjöfnunar á kostnaði við hreinsun og tæmingu rotþróa skv. 21. gr. samþykktar um fráveitur í Rangárþingi eystra.

Árlegt rotþróargjald á íbúðar- og frístundahús, þar sem tæming á sér stað að jafnaði þriðja hvert ár, skal vera eftirfarandi:

 

Rotþró kr. 14.500,-

 

Árlegt rotþróargjald við atvinnurekstur eða fyrirtæki, þar sem tæming á sér stað að jafnaði þriðja hvert ár, skal vera eftirfarandi:

 

Rotþró 0-4000 lítra kr. 14.500,-

Rotþró 4001-6000 lítra kr. 16.800,-

Rotþró 6001 lítra eða stærri kr. 7.500 pr.m3.

 

Fyrir aukalosun rotþróa, allt að 6000 lítra að stærð, skal greiða kr. 68.000,-. Fyrir aukalosun rotþróa, 6001 lítra eða stærri, skal greiða sérstaklega skv. gjaldskrá losunaraðila.

 

6. gr.

Við álagningu árlegs fráveitugjalds getur sveitarstjórn með einfaldri samþykkt sinni nýtt sér heimild í 4. mgr. 15. gr. laga nr. 9/2009, um niðurfellingu eða lækkun til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

 

7. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt skv. 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna og öðlast þegar gildi.

 

 

 

Hvolsvöllur, 16. febrúar 2023

Gjaldskrá fyrir kattahald

 

1. gr.

Skrá skal alla ketti í þéttbýli Rangárþings eystra skv. 3. mgr. 2. gr. samþykktar um kattahald í Rangárþingi eystra. Skráningargjald skal vera kr. 3.581,- og greiðist við skráningu. Árgjald er kr. 1.788,- og greiðist á hverju ári eftir skráningarárið.

 

2. gr.

Handsömunargjald skv. 5. gr. sömu samþykktar skal vera kr. 3.570,- í fyrsta skipti en síðan hækkar það í kr. 5.962,- ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða frá fyrri handsömun.

 

3. gr.

Um vexti af vangreiddum gjöldum skv. gjaldskrá þessari gilda almennar reglur.

 

4. gr.

Gjaldskrá þessi er samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra með tilvísun til heimildar í samþykkt um kattahald í Rangárþingi eystra frá 14. júní 2012.

 

 

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá fyrir hundahald á Hvolsvelli

1. gr.

Af hundum á Hvolsvelli skal sveitarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætluð til að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald í Rangárþingi eystra nr. 442/2013.

 

2. gr.

Skráningargjald er kr. 10.230,-

Bráðabirgðaskráning kr. 1.744,-

 

3. gr.

Árlegt leyfisgjald fyrir hvern hund er kr. 10.230,-

Ekki er innheimt leyfisgjald það ár sem hundurinn er skráður.

 

4.gr

Hafi eigandi skráðs hunds lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi viðurkenndu af sveitarstjórn Rangárþings eystra er heimilt að veita allt að 25% afslátt af gjöldum samkvæmt 2. og 3. gr gjaldskrár þessarar. Sveitarstjórn getur sett reglur um afsláttarkjör fyrir hundaeigendur sem hafa í hvívetna fullnægt ákvæðum samþykktar um hundahald í ákveðinn árafjölda eftir nánari ákvörðun sveitarstjóra.

 

5. gr.

Greiðsla fyrir ábyrgðartryggingu, eftirlit, umsjón og skráningu er innifalin í gjaldi samkvæmt 2. og 3. gr.

 

6. gr.

Við hverja afhendingu handsamaðs hunds ber að innheimta gjald kr. 6.710,-. Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds.

 

7. gr.

Gjalddagi skv. 3. gr. er 1. október og eindagi 31. október. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi. Við afskráningu hunds ber að endurgreiða árlegt gjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru á árinu.

 

8. gr.

Ofangreind gjaldskrá sveitarstjórnar Rangárþings eystra staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, samanber samþykkt um hundahald í Rangárþingi eystra frá 23. apríl 2013.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá fyrir fjallaskála í Rangárþingi eystra

 

1. gr.

Gjald fyrir gistingu í fjallaskála á vegum Rangárþings eystra er kr. 4.000 á mann pr. nótt.

 

2. gr.

Gjaldskrá þessi tekur gildi við staðfestingu sveitarstjórnar.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023

Gjaldskrá félagsheimila í Rangárþingi eystra

 

Ættarmót og hópar Skýring Gjald 11% vsk Gjald 24% vsk
Ættarmót og hópar - 1 dagur Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi   71.500
Ættarmót og hópar - helgi Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi   143.000
Svefnpokapláss Í sal með aðstöðu í eldhúsi. 3.400 pr. mann 1 nótt  
Tjaldsvæði Húsbýll, hjólhýsi, fellhýsi, tjaldvagn og tjald. Frítt f. 12 ára og yngri

1.420 pr. mann á sólahring

 

 
Rafmagn Húsbíll, hjólhýsi, fellhýsi á sólahring

 

1.250

 Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl úti og inni, setja í plastpoka ofan í ruslaílát utandyra.

 

Gisting Skýring Gjald 11% vsk
Grunn- og framhaldsskólar og björgunarsveitir Með aðstöðu í eldhúsi, án dýnu 3.400 pr. mann per nótt

 

Húsaleiga Skýring Gjald 24% vsk STEF gjöld
Dansleikur án dyravarðar og gæslu 30% af innkomu ásamt STEFgjöld - trygging greidd fyrirfram
Leiksýning, Tónleikar án dyravarðar og gæslu 15% af innkomu ásamt STEFgjöld 

 

Salarleiga ** Skýring

Gjald 24% vsk

Veislur og aðrir fundir með eldhúsi

 

Veislur og aðrir fundir án eldhús

 

Fundur og námskeið allt að 3 klst
Pálsstofa, aðrir litlir salir 5-15 persónur 16.575 13.365  
Litli salur Hvoli, aðrir salir 15-50 persónur 34.990* 28.215 17.500
Stóri salur***   66.840* 64.930 33.420

 

Annað Skýring Gjald 24% vsk
Afnot af vottuðu eldhúsi  

7.150 1/2 dagur

13.200 heill dagur

 

*Sé óskað eftir sal degi fyrir veislu/viðburð er greitt 50% af dagleigu.

**Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að rukka 10% af salarleigu þegar bókun er gerð, það gjald er óendurgreiðanlegt.

***Stórir salir í félagsheimilum sem taka allt að 200 manns í sæti, sem og salurinn í Hvolsskóla.

 

Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið er við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl uti og inni, setja í plastpoka ofan í ruslaílát utandyra.

 

Tónleikar mega ekki standa lengur en til kl. 23:30 eftir það telst tónlistarviðburður dansleikur.

 

Gjaldskrá fyrir Sorpstöð Rangárvallasýslu

 

1. gr.

Heimild

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Sorphirðugjald og sorpeyðingargjald innheimtast með álögðum fasteignagjöldum ár hvert. Gjöld skv. 2.-4. gr. taka breytingum skv. vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í upphafi hverfs árs.

 

2. gr.

Sorphirðugjald

Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði skv. eftirfarandi álagsgrunni.

Ílátastærð Grátunna Blátunna Græntunna Lífræn tunna
240 l ílát 16.400 kr. 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
660 l ílát 49.100 kr. 16.400 kr. 16.400 kr.  
140 l ílát 9.600 kr.     3.200 kr.

 Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta er kr. 27.400 og inniheldur 240l blátunnu, 240l grátunnu, 240l græntunnu og brúnt ílát í tunnu fyrir lífrænan úrgang. Hægt er fá fleiri og/eða stærri ílát.

 

3. gr.

Sorpeyðingargjald

Innheimta skal sorpeyðingargjald kr. 29.500 af öllu húsnæði í Rangárvallasýslu, þ.e. íbúðar-, frístunda, og atvinnuhúsnæði. Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur grenndarstöðva, móttökustöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla þess veitir viðkomandi aðilum aðgengi að soprkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi. Rekstraraðilar sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðinni Strönd vegna atvinnurekstur skulu greiða fyrir það, sjá 4. gr. Gjaldtaka á Strönd er ekki hluti af sorpeyðingargjaldi sveitarfélagsins. 

 

4. gr.

Gjaldtaka á móttökustöð

Gjaldtaka á móttökustöð miðast við þyngd og tegund úrgangsmagns sem afsett er.

 

Úrgangstegund kr. kg. m. vsk Gjaldskyldir
Almennur heimilisúrgangur (grátunna) 58 Fyrirtæki/einstaklingingar
Grófur og blandaður úrgangur óglokkaður 75 Fyrirtæki/einstaklingingar
Harðplast og annað óflokkað plast - án úrvinnslugj. 75 Fyrirtæki/einstaklingingar
Harðplast með úrvinnslugjaldi (s.s. brúsar, fötur)    
Heimilisplast 30 Fyrirtæki
Blandaður pappír/pappi 22 Fyrirtæki
Bylgjupappí 0  
Timbur hreint 12 Fyrirtæki/einstaklingingar
Timbur litað 24 Fyrirtæki/einstaklingingar
Garðaúrgangur, tjábolir, greinar og jarðvegur 6 Fyrirtæki
Óvirkur úrgangur (gler, flísar, postulín o.fl.) 12 Fyrirtæki/einstaklingingar
Slátturúrgangur 35 Fyrirtæki/einstaklingingar
Lífrænn heimilisúrgangur 27 Fyrirtæki
Heyrúlluplast, áburðarpokar - hreint 0  
Hjólbarðar 0  
Málmar 0  
Spilliefni, raftæki 0  
Heimsendur gámur, flokkaður - 35.000 kr.   Einstaklingar
Komugjald fyrir losun án klippikorts á gjaldskyldum úrgangi - 500 kr.   Fyrirtæki/einstaklingingar

 

Heimilt er að leggja á lágmarksgjald fyrir eðlislétt sorp (t.d. einangrunarplast) kr. 1.200 m3

Heimilt er að innheimta útlagðan förgunarkostnað sem hlýst af móttöku spilliefna.

Ef óflkkað er í heimsendum gám skal greitt skv. þyngd innihaldsins. Heimsendir gámar eru einingis fyrir íbúa í Rangárvallasýslu.

Klippikort með 5 m3 af gjaldskyldum úrgangi er í boði fyrir þá sem greiða sorpeyðingargjald.

 

5. gr. 

Samþykkt og staðfesting

Gjaldskrá þessi  var samþykkt á fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. þann 21.11.2022 og staðfest af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem reka Sorpstöð Rangárvallasýslu. Gjaldskráin gildir frá irtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 990/2021

 

Reglur um afslátt af fasteignaskatti

 

1. gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Rangárþingi eystra er veittur afsláttur af fasteignaskatti og fráveitugjaldi samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar Rangárþings eystra ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5.gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

 

2. gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Rangárþingi eystra sem búa í eigin íbúð og

                                                                          a) eru 67 ára á árinu og eldri

                                              b) hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

                  c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

                                                                          d) hafa ekki fullvinnandi einstaklinga/einstakling aðra en maka búsetta á heimilinu.

Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi sannanlega býr í.

 

3. gr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2.gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrða 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2.gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

 

4. gr. 

Afsláttur er tekjutengdur. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Til tekna bæði launatekjur og fjármagstekjur. Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.

Tekjumörk vegna afsláttarins 2023 eru eftirfarandi

Tekjur einstaklinga Tekjur hjóna Niðurfelling
Allt að 4.064.061 Allt að 6.112.384 100%
Milli 4.064.062 - 4.744.963 Milli 6.112.385 - 7.033.736 75%
Milli 4.744.964 - 5.419.123 Milli 7.033.737 - 7.965.200 50%
Milli 5.419.124 - 6.098.901 Milli 7.965.201 - 8.893.297 25%

 

5. gr. 

Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs.

Hér er einkum átt við sérstök tilvis s.s.:

                                                        a) Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega

                                                        b) Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna

                                                        c) Einnig er heimilt að lækka fasteignaskatt í allt að 3 ár hjá þeim sem flutt hafa úr eigin íbúð                                                                á öldrunarstofnun en eiga áfram íbúð, sem ekki er leigð út eða nýtt af skyldmennum.

 

6. gr. 

Afslátt skv. 4. gr. til ellilífeyrisþega skal reikna við álagningu og er byggður á upplýsingum frá ríkisskattstjóra um tekjur. Afslátturinn er birtur á álagningarseðli. 

Örorkulífeyrisþegar fá afslátt skv. 4. gr. gegn framvísun örorkuskírteinis og skattskýrslu.

 

Samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra 12. janúar 2023.

 

Álagningarreglur 2023

Útsvar

  • Útsvarshlutfall                         14,52%

Fasteignagjöld

  •  Fasteignaskattur, íbúðir og útihús, A-stofn                           0,375% af fasteignamati
  •  Fasteignaskattur, atvinnuhúsnæði, C-stofn                          1,50% af fasteignamati
  •  Fasteignaskattur, opinbert húsnæði, B-stofn                        1,32% af fasteignamati
  •  Lóðaleiga                                                                              1,00% af fasteignamati lóðar
  •  Holræsagjald                                                                         0,20% af fasteignamati
  •  Vatnsgjald er skv. sérstakri gjaldskrá                                    0,18% af fasteignamati
  •  Sorphirðu- og sorpeyðingargjöld eru skv. sérstakri gjaldskrá

 

Gjalddagar fasteignagjalda:

 Gjalddagar eru 8: 1. febrúar - 1. mars - 1. apríl - 1. maí - 1. júní - 1. júlí - 1. ágúst - 1. september

Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Gjalddagi er einn af gjald er lægra en 30.000 þann 1. apríl og eindagi 1. maí.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Rangárþings eystra 13. desember 2023.