Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar

Sundlaug   Líkamsrækt  
Fullorðnir (16 ára og eldri) 1.200 kr. Stakur tími 1.600 kr.
Börn (12-16 ára) 600 kr. 1 mánuður 7.500 kr.
Börn yngri en 12 ára Frítt 3 mánuðir 16.000 kr.
Eldri borgarar 550 kr. 6 mánuðir 26.800 kr.
Öryrkjar 550 kr. 10 miða kort 15.000 kr.
10 miða kort 7.500 kr Árskort í líkamsrækt 35.300 kr.
30 miða kort 15.000 kr. Árskort, fyrir eldri borgara og öryrkja 16.000 kr
Árskort í sund 35.300 kr.    
       
Leiga á handklæði, sundföt og aðgangseyrir 2.150 kr. Námsmenn  
Leiga á handklæði eða sundfötum 1.100 kr. Árskort f. námsmenn 26.800 kr.
Aðgangur að sturtu 750 kr. 10 miða kort 9.700 kr.
Árskort í sund og rækt 53.000 kr. Mánaðarkort 4.700 kr.
    Þriggja mánaða kort fyrir grunnskólanema (sund innifalið) 10.700 kr.

Útleiga á Íþrótta-, lyftingasal eða sundlaug undir starfsemi -

Til lengri tíma: 15% af innkomu þess einstaklings sem er með námskeið

Íþróttasalur fyrir einstaklinga, viðkomandi verður að vera orðinn 18 ára.

550 kr. á einstakling

10 miða kort í íþróttasal 4.300 kr.

Leiga á sal fyrir barnaafmæli 16.000 kr.

 

Gjaldskrá þessi gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolssskóla

 

1.gr.

Foreldrar/ forráðamenn sem ætla að nýta þjónustu mötuneytis Hvolsskóla þurfa að skrá börn sín í mötuneytið hjá ritara skólans. Starfsmenn Hvolsskóla skulu skrá sig í mötuneytið hjá ritara skólans. Tilkynning um úrsögn úr áskrift að mötuneyti þarf að berast til ritara fyrir 15. dag mánaðar og tekur hún þá gildi frá og með næstu mánaðarmótum. Úrsögn vegna barns þarf að berast frá foreldri eða forráðamanni.

2. gr.

Fyrir hverja máltíð í áskrift að mötuneyti greiðir nemandi kr. 530.- Þurfi nemandi að fá mat án þess að vera skráður í mötuneyti kostar máltíðin kr. 1.621.- en slíkar máltíðir skal panta hjá ritara skólans. Fyrir hverja máltíð í áskrift að mötuneyti greiða kennarar og aðrir starfsmenn kr. 572,- Gjald fyrir staka máltíð kennara og annarra starfsmanna er kr. 1.621,-. Nemendur, kennarar og aðrir starfsmann þurfa að skrá sig hjá ritara í stakar máltíðir fyrir kl. 10 að morgni. Hægt er að vera í áskrift einn til fimm daga vikunnar, en alltaf sömu vikudaga. Matarverð er endurskoðað um hver áramót og gefin út ný gjaldskrá.

3. gr.

Hver áskrift er skilyrt við viðkomandi nemanda eða starfsmann. Ekki er leyfilegt að framselja stakar máltíðir til annara nemenda eða starfsmanna ef skráður einstaklingur hyggst ekki nýta sér áskriftina ákveðin dag.

4. gr.

Rangárþing eystra sendir greiðsluseðil vegna mötuneytisgjalda mánaðarlega. Fyrir áskrift 5 daga vikunnar eru rukkaðar 170 máltíðir á hverju skólaári. Deilist fjöldinn niður á 9 mánuði (september til maí). Gjald fyrir mötuneyti er greitt eftir á og er gjalddagi síðasti dagur mánaðarins sem rukkað er fyrir. Gjalddagi er síðasti dagur mánaðar og eindagi 15. dagur næsta mánaðar. Verði dráttur á greiðslum verða reiknaðir dráttarvextir, sbr. lög nr. um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

5. gr

Ef nemandi er í leyfi frá skóla í 5 virka daga samfellt geta foreldrar óskað eftir niðurfellingu á fæðisgjöldum á meðan á leyfinu stendur. Sækja skal um niðurfellinguna hjá ritara Hvolsskóla tveimur vikum áður en fríið er tekið.

Ef nemandi er veikur í samfellt 5 virka daga eða lengur er fæðiskostnaður dregin frá næsta útgefna reikning.

Umsjónarmaður í mötuneyti heldur dagbók yfir þá sem nýta mötuneytið.

6. gr.

 

Gjaldskrá þessi tekur gildi frá og með 11. apríl 2024.

 

Gjaldskrá og reglur fyrir Skólaskjól

 

1. gr.

Skólaskjólið er fyrir börn í 1.– 4. bekk í Hvolsskóla. Foreldrar/forráðamenn sem ætla að nýta þjónustu Skólaskjóls þurfa að sækja um fyrir börn sín skriflega hjá ritara skólans. Uppsögn skal berast skrifleg, með mánaðar fyrirvara frá foreldri/forráðamanni til ritara skólans. Eyðublað um skráningu, breytingu og uppsögn fæst hjá ritara. Hægt er að skrá barn í 1–5 daga í Skólaskjóli í viku. Í Skólaskjóli gilda skólareglur Hvolsskóla.

Frestur til að sækja um áskrift, breyta áskrift, segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 15. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

2. gr.

Boðið er upp á vistun í Skólaskjóli alla virka daga á skólaárinu að loknum skóladegi. Einnig er opið á foreldradögum og starfsdögum þegar leikskólinn Örk er starfandi. Skrá þarf sérstaklega í vistun þá daga sem nemendur eru ekki í skóla og þarf skráning að berast 2 virkum dögum fyrir tilsettan dag. Kostnaður fyrir þá daga eru krónur 2.183.-. Opnunartími Skólaskjóls er frá því skóla lýkur til kl. 16.00 alla daga. Þá daga sem eru ekki nemendadagar í skólanum opnar Skólaskjólið kl. 8.

Fyrir fulla vistun í Skólaskjóli greiðast kr. 10.026,-. Fyrir síðdegishressingu í fullri vistun er greitt kr. 2.766,-.

3. gr.

Rangárþing eystra sendir greiðsluseðil vegna þjónustugjalda mánaðarlega. Gjald fyrir skólaskjól er greitt eftir á og er gjalddagi síðasti dagur mánaðarins sem rukkað er fyrir. Gjalddagi er síðasti dagur mánaðar og eindagi 15. dagur næsta mánaðar. Verði dráttur á greiðslum verða reiknaðir dráttarvextir, sbr. lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

4. gr.

Að jafnaði koma forföll ekki til frádráttar þjónustugjöldum nema um veruleg forföll sé að ræða og skal það metið í hverju tilfelli fyrir sig af skólastjóra. Tilkynna þarf forföll í Skólaskjóli til ritara skólans. Umsjónarmaður í Skólaskjóli heldur dagbók yfir þá sem nýta Skjólið. Sími í Skólaskjóli er 841-8604 og hjá ritara Hvolsskóla 488-4240.

5. gr.

Ef foreldrar/forráðamenn barna í Skólaskjóli eru jafnframt með barn í leikskóla í Rangárþingi eystra, er veittur 25% afsláttur af mánaðargjaldi. Ef foreldrar/forráðamenn eiga tvö börn í Skólaskjóli er veittur 50% afsláttur af mánaðargjaldi fyrir annað barnið. Ef tvö börn eru í Skólaskjóli auk barns í leikskóla er veittur 25% afsláttur fyrir annað barnið í og 50% afsláttur fyrir hitt barnið í Skólaskjóli. Ekki er gefinn afsláttur af síðdegishressingu.

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá leikskóla

Vistun                                                                                                            Verð

4 tímar

kr. 14.766

5 tímar

kr. 18.565

6 tímar

kr. 22.277

7 tímar

kr. 25.990

8 tímar

kr. 29.693

8,5 tímar

kr. 31.554

Tímagjald kr. 3.713.

Hægt er að kaupa stakan aukatíma kr. 1.471. Einungis notaður í einstaka tilfellum, ekki sem fastur liður í vistun.

 

Afslættir:

 • Einstæðir foreldrar fá 40% afslátt af almennum gjöldum.
 • Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn.
 • Systkinaafsaláttur er 90% fyrir þriðja barn og umfram það.
 • Fyrstu 4 klst. eru án gjalds fyrir 5 ára börn og miðast það við síðasta skólaárið.
 • Námsmenn fá 15% afslátt ef annað foreldri er í fullu lánshæfu námi og 30% afslátt ef báðir foreldrar eru í fullu lánshæfu námi.
 • Öryrkjar fá 15% afslátt af almennum gjöldum, 30% afsláttur er gefinn ef báðir foreldrar eru öryrkjar.

Afslættir reiknast eingöngu af vistunargjöldum og getur hver greiðandi eingöngu fengið afslátt skv. tveimur af ofangreindum afsláttarliðum. Námsmenn skulu staðfesta með vottorði frá skóla um skólavist á hverri önn. Öryrkjar þurfa að leggja fram gögn til staðfestingar örorku og er miðað við 75% örorku. Einstæðir foreldrar skulu framvísa vottorði um fjölskylduhagi frá Þjóðskrá, til staðfestingar á afslætti. Afslættir eru ekki afturvirkir.

Leikskólagjöld eru innheimt í 11 mánuði á ári, þar sem öll börn skulu taka 5 vikna samfellt sumarfrí. Leikskólagjöld eru ekki innheimt þegar leikskólinn er lokaður vegna sumarleyfa.

Ef barn er í leyfi frá leikskólanum í 5 virka daga samfellt á öðrum tíma en í tengslum við sumarlokun geta foreldrar óskað eftir niðurfellingu á fæðisgjöldum á meðan á leyfinu stendur. Sækja skal um niðurfellinguna hjá leikskólastjóra tveimur vikum áður en fríið er tekið.

Ef barn er veikt í samfellt 5 virka daga eða lengur er fæðiskostnaður dregin frá næsta útgefna reikning.

Ef barn er veikt í samfellt 3 vikur eða lengur er helmingur dvalargjalds endurgreiddur gegn framvísun læknisvottorðs.

Gjald fyrir aukatíma ef barn er ekki sótt á réttum tíma kr. 2.087 pr. klst. Lágmark 0,5 klst. eða kr. 1.043,- og síðan kr. 524,- fyrir byrjaðar 15 mínútur.

Fæðisgjöld:

Morgunhressing kr. 3.050

Hádegismatur kr. 6.698

Síðdegishressing kr. 2.932

Kaupa verður hressingu fyrir barnið á þeim tíma sem sótt er um.

Foreldrafélagsgjald (innheimt fyrir foreldrafélagið á Öldunni) kr. 400

 

 

Gjaldskrá gildir frá 11. apríl 2024

Gjaldskrá skipulags- og byggingarfulltrúa

 

1. gr.

Lagaheimildir og meginreglur

 Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að sá aðili sem sækir um byggingarleyfi eða – heimild, óski eftir breytingu á aðal- og/eða deiliskipulagi eða óskar eftir þjónustu eða sætir eftirliti af hálfu skipulags- og byggingarfulltrúa skuli greiða þann kostnað sem leyfisveiting, þjónusta eða eftirlit hefur í för með sér, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og skv. 2. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna umsýslu málsins, móttöku þess, yfirferð aðal- og séruppdrátta, skráningarvinnu, útmælinga, úttekta, útgáfu vottorða sem og nauðsynlegra auglýsinga og kynninga sem afgreiðsla málsins kann að fela í sér. Jafnframt skal umsækjandi greiða fyrir þá þjónustu sem embætti skipulags- og byggingarfulltrúa veitir, skv. þessari gjaldskrá.

2. gr.

Byggingarleyfisgjöld

Byggingarleyfi og -heimild skiptist í afgreiðslugjald og rúmmetragjald. Sérhvert nýtt byggingarleyfi eða -heimild vegna nýrra mannvirkja, viðbygginga eða verulegra breytinga á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft byggingarleyfisgjald.

Fyrir byggingarleyfi og -heimildir skal greiða afgreiðslugjald og rúmmetragjald. Innifalið í gjaldinu er skráning umsóknar, yfirferð hönnunargagna, útgáfa byggingarleyfis, útsetning byggingarreits og lögbundnar úttektir. Greitt er eftir umfangsflokkun mannvirkis sem er skv. byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Sé sótt um endurnýjun byggingarleyfis og breytingar að auki skal farið með það sem nýtt byggingarleyfi, það sem áður hefur verið greitt kemur til frádráttar.

Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa er 17.190 kr.

3. gr.

Gjaldskrá byggingarsviðs

3.1 - Byggingarleyfisgjöld -og heimild                                                                                                                        

 

Umfangsflokkur

 

Afgreiðslugjald

 

Gjald x rúmmetragjald

 

Sumarhús

1

77.926 kr.-

590 kr. x rúmmetragjald

Einbýli

2

77.926 kr.-

329 kr. x rúmmetragjald

Fjölbýlishús

2

77.926 kr.-

329 kr. x rúmmetragjald

Þjónustuhúsnæði; skrifstofu-, verslunar- og gistihúsnæði

2

77.926 kr.-

329 kr. x rúmmetragjald

Iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar

1

77.926 kr.-

95 kr. x rúmmetragjald

Óeinangraðar skemmur og gróðurhús

1

77.926 kr.-

70 kr. x rúmmetragjald

 

3.2 - Úttektir

  Upphæð
Úttekt sem ekki er innifalin í 2. gr. 32.499 kr. - 
Endurtekin úttekt á hönnunargögnum 32.499 kr. - 
Endurtekin fokheldis- eða lokaúttekt 32.499 kr. - 
Öryggisúttekt 32.499 kr. - 
Úttekt vegna rekstrar- eða starfsleyfis 32.499 kr. - 

 

3.3 - Stöðuleyfi

Innifalið í gjaldinu er afgreiðslu- og stöðuleyfisgjald.

  Stöðuleyfisgjald
Stöðuleyfi fyrir 40 feta gám á gámasvæði sveitarfélagsins 43.993 kr.-
Stöðuleyfi fyrir 20 feta gám á gámasvæði sveitarfélagsins 25.139 kr. -
Stöðuleyfi fyrir söluvagna og söluskúra, 0 - 6 mánuðir 57.384 kr.-
Stöðuleyfi fyrir söluvagna og söluskúra, 6 - 12 mánuðir 114.769 kr.-

 

3.4 - Staðvísar og auglýsingaskilti

  Upphæð Umsýslugjald
Staðvísir (blár) 0 - 5 stafir 41.596 kr.- 12.275 kr.-
Staðvísir (blár) 5 - 10 stafir 57.220 kr.- 12.275 kr.-
Staðvísir (blár) 10 - 15 stafir 62.180 kr.- 12.275 kr.-
Önnur skilti 71.736 kr.- 12.275 kr.-

* Staðvísar koma með festingum og Vegagerðin sér um uppsetningu

3.5 - Umsagnir og vottorð 

  Upphæð
Umsögn vegna rekstrar- og starfsleyfa 15.953 kr.-
Flutningsheimild 7.976 kr.-
Önnur vottorð 15.953 kr.-
Aðrar umsagnir 15.953 kr.-

 

3.6 - Önnur þjónustugjöld 

Vegna málsmeðferðar tilkynntra framkvæmda, sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð. Innifalið í því er varðveisla gagna, yfirferð hönnunargagna og yfirferð m.t.t. samræmis við skipulag.

  Upphæð
Tilkynningarskyld framkvæmd 38.391 kr.- 
Breyting á skráningu í Fasteignaskrá 38.391 kr.-
Synjun á erindi 12.275 kr.-
Útsetning, keypt þjónusta Skv. reikningi

 

 

4. gr.

Gjaldskrá skipulagssviðs

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á skipulagsáætlun vegna leyfisskyldra framkvæmda eða grenndarkynna byggingarleyfisumsókn er tekið gjald sem nemur kostnað við skipulagsgerðina, umsýslu, kynningu og auglýsingu.

Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa er 17.190 kr.

Afgreiðslugjald í skipulagsnefnd er 12.275 kr.

 

4.1 - Aðalskipulag

 

Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr.

 

Upphæð

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

236.348 kr.-

Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr.

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

93.061 kr.

4.2 - Deiliskipulag  

Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr.

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

236.348 kr.-

Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr. án lýsingar og kynningar skv. 4. mgr. 40.gr.

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

168.398 kr.-

Breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr.

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

168.398 kr.-

Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. með grenndarkynningu

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

93.061 kr.-

Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. án grenndarkynningar

 

 

Vinnsla breytingartillögu

skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingarkostnaður

44.315 kr.-

4.3 - Grenndarkynning

 

 

Grenndarkynning byggingarleyfis skv. 44. gr.

 

Upphæð

 

Grenndarkynning byggingarleyfis skv. 44. gr.

58.500 kr.-

Grenndarkynning starfs- og rekstrarleyfis

58.500 kr.-

4.4 - Landskipti og breytt skráning fasteigna

 

 

Stofnun nýrra lóða í landskrá fasteigna skv. 48. gr. skipulagslaga

27.513 kr.-

Landnúmer umfram eitt (per lóð)

7.976 kr.-

Breyting á skráningu í landskrá fasteigna

13.295 kr.-

 

4.5 - Framkvæmdaleyfi skv. 1. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr.123/2010

Fyrir útgáfu framkvæmdarleyfis í samræmi við 13. – 16. gr. skipulagslaga, ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar að fenginni tillögu skipulagsfulltrúa. Fjárhæð gjaldsins skal ekki vera hærri en sem nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundið eftirlits s. s. umsýslu og málmeðferð skipulagsfulltrúa, utanaðkomandi sérfræðivinnu, nauðsynlegar umsagnir, auglýsingar o. s. frv. Lámarksgjald skal þó vera 77.552 kr.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 með síðari breytingum er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess hluti af kostnaði við undirbúnings leyfis. 

5. gr.

Önnur gjöld skipulags- og byggingarembættisins

 

 

Upphæð

 

Viðurkenning meistara

14.607 kr.-

Eignaskiptayfirlýsing, umfram 5 eignir kostar hver eign

5.618 kr.-

Útsetningar og mælingar

Skv. tímagjaldi

Gerð lóðaleigusamnings

26.590 kr.-

Útsend gögn og teikningar

3.685 kr.-

Stofnun fasteignanúmera f. fjölbýli

12.275 kr.-

Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa

17.190 kr.-

 

6. gr.

Prentun og ljósritun

  Upphæð
Blaðastærð A1, per örk 2.669 kr.- 
Blaðastærð A2, per örk 1.281 kr.-
Blaðastæðr A3, per örk 267 kr.-

 

7. gr.

Gjalddagi

Gjöld vegna útgáfu byggingarleyfis eða -heimildar, þ. e. afgreiðslugjald og eftirlits- og yfirferðagjald, skal alla jafna innheimt saman með einum reikningi að loknum afgreiðslufundi embættisins þar sem viðkomandi mál var afgreitt.

Önnur gjöld skv. gjaldskrá skal greiða samhliða því að verkið er unnið.

8. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2009 í nóvember 2023, 185,9 stig, og breytast þau 1.janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

Leyfisgjöld eru óafturkræf þó að leyfi falli úr gildi.

Jafnframt fellur gjaldskrá nr. 532/2011 um byggingarleyfisgjöld og tengda þjónustu fyrir byggingar- og skipulagsembætti Rangárþings bs. úr gildi við gildistöku gjaldskrár þessarar.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá Vatnsveitu Rangárþings eystra

 

1. gr.

Vatnsgjald er 0,18% af fasteignamati húsa, sem tengst geta vatnsveitu.

 

2. gr.

Lámarks heimæðargjald (jafnaðargjald) vatnsveitu í þéttbýli (Hvolsvöllur og Skógar) er kr. 287.409,- m.v. 32 mm þvermál og allt að 25 metra lengd heimæðar. Heimæðargjald hækkar í samræmi við aukinn sverleika og/eða lengd heimæðar sem hér segir:

 

Þvermál rörs

Lámarksgjald kr.

Verð pr. m umfram 25 m. kr.

32mm

287.409

4.472

40mm

316.442

4.831

50mm

345.473

5.190

63mm

388.903

5.677

75mm

446.849

6.038

90mm

489.119

6.643

       

 

3. gr.

Stofngjald í dreifbýli skal reikna sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig og skulu þau fela í sér allan kostnað sem til fellur vegna tengingar við stofnkerfi vatnsveitunnar. Að auki skal hvert lögbýli, sumarbústaður, landspildur/beitarhólf eða hvert annað mannvirki sem óskar tengingar við vatnsveitu, greiða tengigjald kr. 181.155,- per. inntak. Fyrir vatnslögn í landspildu/beitarhólf skal auk útlagðs kostnaðar, greiða kr. 30.192,- á hverja tengingu.

 

4. gr

Vatnsgjald í landspildum/beitarhólfum, þar sem ekki er flot-eða skriðlokabúnaður skal vera kr. 73.042,- fyrir hvern aftöppunarstað. Þar sem brynning er með flot- eða skriðlokubúnaði viðurkenndum af starfsmönnum skal vatnsgjald vera kr. 24.348,- á hvern aftöppunarstað.

 

5. gr.

Sírennsli er með öllu óheimilt. Ítrekuð brot á þessari grein geta varðað lokun vatnsæðar þar til að viðeigandi úrbætur hafi farið fram.

 

6. gr.

Í fyrirtækjum og annars staðar þar sem vatn er notað til annars en venjulegra heimilisþarfa, skal auk vatnsgjalds, greiða sérstakt notkunargjald kr. 35,31 pr.m3 samkvæmt rennslimæli sem vatnsveitan á og rekur.

 

Fyrir rennslismæla skal greidd árleg mælaleiga eftir stærð mælis sem hér segir:

32mm             15.700 kr.

40mm             18.115 kr.

50mm             24.153 kr.

63mm             45.892 kr.

75mm             64.007 kr.

90mm             90.576 kr.

 

7. gr.

Aukavatnsgjald fyrir stórnotendur þar til settur hefur verið upp mælir er kr. 1.210.000,-

 

8. gr.

Tímagjald starfsmanna Rangárþings eystra er kr. 7.851,-

 

 

9. gr. 

Gjalddagi er tengidagur og eindagi 30 dögum síðar.

Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds. Gjöldin njóta lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum í næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Heimilt er að loka fyrir heimæðar hjá þeim sem vanrækja að greiða notkunargjald að undangenginni skriflegri aðvörun. Notkunargjald og leigugjald fyrir mæli, ásamt áföllnum kostnaði og vöxtum er heimilt að taka fjárnámi.

 

10. gr.

Heimæðargjöld taka breytingum 1. janúar ár hvert , skv. bygginarvísitölu útgefinni af Hagstofu Íslands. Byggingarvísitala í desember 2020; 149,2 stig.

 

11. gr.

Tenging við vatnsveitu Rangárþings eystra án leyfis er með öllu óheimil.

 

12. gr

Gjaldskrá fyrir vatnsveitu er byggð á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 og reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá fyrir vatnsveitu í Rangárþingi eystra sem samþykkt var í sveitarstjórn 9. desember 2022.

Gjaldskrá fyrir Skógaveitu

 

 

Mælaleiga 2.582 kr. á mánuði

Vatnsgjald, 102 kr. á hvert tonn.

 

 

Við bætist:

Orkuskattur til ríkissjóðs 2%

Virðisaukaskattur 11%

 

 

 

 

         

 

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

 

Gjaldskrá fyrir fráveitugjöld

 

1. gr.

Af öllum fasteignum í Rangárþingi eystra, sem liggja við vegi eða opin svæði, þar sem fráveitulagnir liggja, skal greiða árlegt fráveitugjald til sveitarfélagsins.

2. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skv. 1. gr. skal vera 0,20% af fasteignamati allra húsa og lóða skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 með síðari breytingum.

Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekkert fráveitugjald.

3. gr.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

4. gr.

Þinglýstur eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu fráveitugjalds og er gjaldið tryggt með lögveði í fasteigninni.

5. gr.

Sveitarfélagið innheimtir árlega rotþróargjald til niðurjöfnunar á kostnaði við hreinsun og tæmingu rotþróa skv. 21. gr. samþykktar um fráveitur í Rangárþingi eystra.

Árlegt rotþróargjald á íbúðar- og frístundahús, þar sem tæming á sér stað að jafnaði þriðja hvert ár, skal vera eftirfarandi:

 

Rotþró kr. 15.515,-

 

Árlegt rotþróargjald við atvinnurekstur eða fyrirtæki, þar sem tæming á sér stað að jafnaði þriðja hvert ár, skal vera eftirfarandi:

 

Rotþró 0-4000 lítra kr. 15.515,-

Rotþró 4001-6000 lítra kr. 17.976,-

Rotþró 6001 lítra eða stærri kr. 8.025 pr.m3.

 

Fyrir aukalosun rotþróa, allt að 6000 lítra að stærð, skal greiða kr. 72.760,-. Fyrir aukalosun rotþróa, 6001 lítra eða stærri, skal greiða sérstaklega skv. gjaldskrá losunaraðila.

6. gr.

Við álagningu árlegs fráveitugjalds getur sveitarstjórn með einfaldri samþykkt sinni nýtt sér heimild í 4. mgr. 15. gr. laga nr. 9/2009, um niðurfellingu eða lækkun til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega.

7. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt skv. 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna og öðlast þegar gildi.

 

Hvolsvöllur, 1. janúar 2024

Gjaldskrá fyrir kattahald

 

1. gr.

Skrá skal alla ketti í þéttbýli Rangárþings eystra skv. 3. mgr. 2. gr. samþykktar um kattahald í Rangárþingi eystra. Skráningargjald skal vera kr. 3.832,- og greiðist við skráningu. Árgjald er kr. 1.913,- og greiðist á hverju ári eftir skráningarárið.

2. gr.

Handsömunargjald skv. 5. gr. sömu samþykktar skal vera kr. 3.820,- í fyrsta skipti en síðan hækkar það í kr. 6.379,- ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða frá fyrri handsömun.

3. gr.

Um vexti af vangreiddum gjöldum skv. gjaldskrá þessari gilda almennar reglur.

4. gr.

Gjaldskrá þessi er samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra með tilvísun til heimildar í samþykkt um kattahald í Rangárþingi eystra frá 14. júní 2012.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá fyrir hundahald á Hvolsvelli

1. gr.

Af hundum á Hvolsvelli skal sveitarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætluð til að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald í Rangárþingi eystra nr. 442/2013.

 

2. gr.

Skráningargjald er kr. 10.946,-

Bráðabirgðaskráning kr. 1.866,-

 

3. gr.

Árlegt leyfisgjald fyrir hvern hund er kr. 10.946,-

Ekki er innheimt leyfisgjald það ár sem hundurinn er skráður.

 

4.gr

Hafi eigandi skráðs hunds lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi viðurkenndu af sveitarstjórn Rangárþings eystra er heimilt að veita allt að 25% afslátt af gjöldum samkvæmt 2. og 3. gr gjaldskrár þessarar. Sveitarstjórn getur sett reglur um afsláttarkjör fyrir hundaeigendur sem hafa í hvívetna fullnægt ákvæðum samþykktar um hundahald í ákveðinn árafjölda eftir nánari ákvörðun sveitarstjóra.

 

5. gr.

Greiðsla fyrir ábyrgðartryggingu, eftirlit, umsjón og skráningu er innifalin í gjaldi samkvæmt 2. og 3. gr.

 

6. gr.

Við hverja afhendingu handsamaðs hunds ber að innheimta gjald kr. 7.180,-. Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds.

 

7. gr.

Gjalddagi skv. 3. gr. er 1. október og eindagi 31. október. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi. Við afskráningu hunds ber að endurgreiða árlegt gjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru á árinu.

 

8. gr.

Ofangreind gjaldskrá sveitarstjórnar Rangárþings eystra staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, samanber samþykkt um hundahald í Rangárþingi eystra frá 23. apríl 2013.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá fyrir fjallaskála í Rangárþingi eystra

 

1. gr.

Gjald fyrir gistingu í fjallaskála á vegum Rangárþings eystra er kr. 4.880 á mann pr. nótt.

 

2. gr.

Gjaldskrá þessi tekur gildi við staðfestingu sveitarstjórnar.

 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2024

Gjaldskrá félagsheimila í Rangárþingi eystra

 

Ættarmót og hópar Skýring Gjald 11% vsk Gjald 24% vsk
Ættarmót og hópar - 1 dagur Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi   76.500
Ættarmót og hópar - helgi Salur ásamt aðstöðu í eldhúsi   153.000
Svefnpokapláss Í sal eða herbergi með dýnu og aðstöðu í eldhúsi. 4.250 pr. mann 1 nótt  
Tjaldsvæði Húsbíll, hjólhýsi, fellhýsi, tjaldvagn og tjald. Frítt f. 12 ára og yngri

1.820 pr. mann á sólahring

 

 
Rafmagn Húsbíll, hjólhýsi, fellhýsi á sólahring

 

1.340

 Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl úti og inni, setja í plastpoka ofan í ruslaílát utandyra.

 

Gisting Skýring Gjald 11% vsk
Grunn- og framhaldsskólar og björgunarsveitir Með aðstöðu í eldhúsi, án dýnu 4.250 pr. mann per nótt

 

Húsaleiga Skýring Gjald 24% vsk STEF gjöld
Dansleikur án dyravarðar og gæslu, sjá leigusamning 30% af innkomu ásamt STEFgjöld - trygging greidd fyrirfram
    260.000  
Leiksýning, Tónleikar án dyravarðar og gæslu 15% af innkomu ásamt STEFgjöld 

 

Salarleiga ** Skýring

Gjald 24% vsk

Veislur og aðrir fundir með eldhúsi

 

Veislur og aðrir fundir án eldhús

 

Fundur og námskeið allt að 3 klst
Pálsstofa, aðrir litlir salir 5-15 persónur 17.735 14.300  
Litli salur Hvoli, aðrir salir 15-50 persónur 37.450* 30.190 18.725
Stóri salur***   71.520* 69.475 35.760

 

Annað Skýring Gjald 24% vsk
Afnot af vottuðu eldhúsi  

7.650 1/2 dagur

14.125 heill dagur

 

*Sé óskað eftir sal degi fyrir veislu/viðburð er greitt 50% af dagleigu.

**Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að rukka 10% af salarleigu þegar bókun er gerð, það gjald er óendurgreiðanlegt.

***Stórir salir í félagsheimilum sem taka allt að 200 manns í sæti, sem og salurinn í Hvolsskóla.

 

Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið er við því, hreint og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf. Fjarlægja allt rusl uti og inni, setja í plastpoka ofan í ruslaílát utandyra.

 

Tónleikar mega ekki standa lengur en til kl. 23:30 eftir það telst tónlistarviðburður dansleikur.

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024

 

Gjaldskrá fyrir Sorpstöð Rangárvallasýslu

 

1. gr.

Heimild

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Sorphirðugjald og sorpeyðingargjald innheimtast með álögðum fasteignagjöldum ár hvert. Gjöld skv. 2.-4. gr. taka breytingum skv. vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í upphafi hvers árs.

2. gr.

Sorphirðugjald

Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði skv. eftirfarandi álagsgrunni.

Ílátastærð Grátunna Blátunna Græntunna Lífræn tunna
240 l ílát 16.400 kr. 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
660 l ílát 49.100 kr. 16.400 kr. 16.400 kr.  
140 l ílát 9.600 kr.     3.200 kr.

 Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta er kr. 27.400 og inniheldur 240l blátunnu, 240l grátunnu, 240l græntunnu og brúnt ílát í tunnu fyrir lífrænan úrgang. Hægt er fá fleiri og/eða stærri ílát.

3. gr.

Sorpeyðingargjald

Innheimta skal sorpeyðingargjald kr. 29.500 af öllu húsnæði í Rangárvallasýslu, þ.e. íbúðar-, frístunda, og atvinnuhúsnæði. Sorpeyðingargjald tekur til reksturs sorpkerfisins, s.s. rekstur grenndarstöðva, móttökustöðvar og förgunar- og endurvinnsluleiða. Greiðsla þess veitir viðkomandi aðilum aðgengi að soprkerfinu og afsetningu á heimilisúrgangi. Rekstraraðilar sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðinni Strönd vegna atvinnurekstur skulu greiða fyrir það, sjá 4. gr. Gjaldtaka á Strönd er ekki hluti af sorpeyðingargjaldi sveitarfélagsins. 

4. gr.

Gjaldtaka á móttökustöð

Gjaldtaka á móttökustöð miðast við þyngd og tegund úrgangsmagns sem afsett er.

 

Úrgangstegund kr. kg. m. án vsk. kr. kg. m. vsk. Gjaldskyldir
Blandaður úrgangur 55 68,2 Fyrirtæki/einstaklingingar
Grófur og blandaður úrgangur óglokkaður 60,48 75 Fyrirtæki/einstaklingingar
Harðplast og annað óflokkað plast - án úrvinnslugj. 60,48 75 Fyrirtæki/einstaklingingar
Harðplast með úrvinnslugjaldi (s.s. brúsar, fötur) 5,5 6,82 Fyrirtæki/einstaklingar
Heimilisplast 5,5 6,82 Fyrirtæki
Blandaður pappír/pappi 17,74 22 Fyrirtæki
Bylgjupappí 0 0  
Timbur hreint 9,67 12 Fyrirtæki/einstaklingingar
Timbur litað 19,35 24 Fyrirtæki/einstaklingingar
Garðaúrgangur, tjábolir, greinar og jarðvegur 4,83 6 Fyrirtæki
Óvirkur úrgangur (gler, flísar, postulín o.fl.) 9,67 12 Fyrirtæki/einstaklingingar
Slátturúrgangur 28,2 35 Fyrirtæki/einstaklingingar
Lífrænn heimilisúrgangur 21,77 27 Fyrirtæki
Heyrúlluplast, áburðarpokar - hreint   0  
Hjólbarðar   0  
Málmar   0  
Spilliefni, raftæki   0  
Heimsendur gámur, flokkaður - 38.000 kr.     Einstaklingar
Komugjald fyrir losun án klippikorts á gjaldskyldum úrgangi - 500 kr.     Fyrirtæki/einstaklingingar

 

Heimilt er að leggja á lágmarksgjald fyrir eðlislétt sorp (t.d. einangrunarplast) kr. 1.200 m3

Heimilt er að innheimta útlagðan förgunarkostnað sem hlýst af móttöku spilliefna.

Ef óflkkað er í heimsendum gám skal greitt skv. þyngd innihaldsins. Heimsendir gámar eru einingis fyrir íbúa í Rangárvallasýslu.

Klippikort með 5 m3 af gjaldskyldum úrgangi er í boði fyrir þá sem greiða sorpeyðingargjald.

 

5. gr. 

Samþykkt og staðfesting

Gjaldskrá þessi  var samþykkt á fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. þann 23.10.2023 og staðfest af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem reka Sorpstöð Rangárvallasýslu. Gjaldskráin gildir frá birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 156/2022

 

Reglur um afslátt af fasteignaskatti

 

Reglur um tekjutengdan afslátt hjá elli- og örorkulífeyrisþegum í Rangárþingi eystra 2024

1. gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Rangárþingi eystra er veittur afsláttur af fasteignaskatti og fráveitugjaldi samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar Rangárþings eystra ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr.
5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.


2. gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Rangárþingi eystra sem búa í eigin íbúð og
a) eru 67 ára á árinu eða eldri
b) hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.
c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.
d) hafa ekki fullvinnandi einstakling/einstaklinga aðra en maka búsetta á heimilinu.

Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi sannanlega býr í.

3. gr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

4. gr.

Afsláttur er tekjutengdur. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Til tekna teljast bæði launatekjur og fjármagnstekjur. Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.
Tekjumörk vegna aflsáttarins 2024 eru eftirfarandi:
           Tekjur einstaklinga                                   Tekjur hjóna                             Niðurfelling:
 Allt að 4.368.866                                      Allt að 6.570.813                        100%
Milli 4.368.867-5.100.835                        Milli 6.570.814-7.561.266            75%
Milli 5.100.836-5.825.557                        Milli 7.561.267-8.562.590            50%
Milli 5.825.558-6.556.319                        Milli 8.562.591-9.560.291            25%

5. gr.

Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs. Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s. :
a) Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega
b) Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna.
c) Einnig er heimilt að lækka fasteignaskatt í allt að 3 ár hjá þeim sem flutt hafa úr eigin íbúð á öldrunarstofnun en eiga áfram íbúð, sem ekki er leigð út eða nýtt af skyldmennum.

6. gr.

Afslátt skv. 4. gr. til ellilífeyrisþega skal reikna við álagningu og er byggður á upplýsingum frá ríkisskattstjóra um tekjur. Afslátturinn er birtur á álagningarseðli. Örorkulífeyrisþegar fá afslátt skv. 4. gr. gegn framvísun örorkuskírteinis og skattskýrslu.


Samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra 14. desember 2023.

 

Álagningarreglur 2024

Útsvar

  • Útsvarshlutfall                         14,97%

Fasteignagjöld

  •  Fasteignaskattur, íbúðir og útihús, A-stofn                           0,375% af fasteignamati
  •  Fasteignaskattur, atvinnuhúsnæði, C-stofn                          1,50% af fasteignamati
  •  Fasteignaskattur, opinbert húsnæði, B-stofn                        1,32% af fasteignamati
  •  Lóðaleiga                                                                              1,00% af fasteignamati lóðar
  •  Holræsagjald                                                                         0,20% af fasteignamati
  •  Vatnsgjald er skv. sérstakri gjaldskrá                                    0,18% af fasteignamati
  •  Sorphirðu- og sorpeyðingargjöld eru skv. sérstakri gjaldskrá

 

Gjalddagar fasteignagjalda:

 Gjalddagar eru 8: 1. febrúar - 1. mars - 1. apríl - 1. maí - 1. júní - 1. júlí - 1. ágúst - 1. september

Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Gjalddagi er einn af gjald er lægra en 30.000 þann 1. apríl og eindagi 1. maí.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Rangárþings eystra 14. desember 2023.

Gjaldskrá Brunavarna Rangárvallasýslu bs.

GJALDSKRÁ
Brunavarna Rangárvallasýslu bs.

I. KAFLI

Almennt.

1. gr.

Verkefni slökkviliðs Brunavarna Rangárvallasýslu bs. (BR) ákvarðast annars vegar af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim og hins vegar af ákvæðum í samþykktum BR.

2. gr.

BR innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

3. gr.

Slökkviliðsstjóra er heimilt að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almannahagsmunum og/eða fellur að markmiðum sem BR eru sett í samþykktum.

II. KAFLI

Lögbundin verkefni.

4. gr.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 10.350 kr.

5. gr.

Öryggisvaktir á mannvirki.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna öryggisvakta eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að öryggisvakt skuli sett á viðkomandi húseign. Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim. Innheimt er að lágmarki 41.400 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 30. gr. laga um brunavarnir.

6. gr.

Lokun mannvirkis.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi mannvirki. Innheimtar eru 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 41.400 kr., auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 32. gr. laga um brunavarnir.

7. gr.

Dagsektir.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til frá og með ákvörðun slökkviliðsstjóra um dagsektir og þar til kröfum um úrbætur á eldvörnum hefur verið fullnægt. Innheimtar eru 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verk­efninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

8. gr.

Öryggis- og lokaúttektir.

Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 20.700 kr. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvo tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.

9. gr.

Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.

Fyrir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar skal tekið fast gjald, 10.350 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 41.400 kr., auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

10. gr.

Eftirfylgni útkalla vegna brunaviðvörunarkerfa.

Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir endurtekin falsboð.

Innheimt er fast gjald fyrir eina klukkustund, 10.350 kr., fyrir eftirlitið. Leiði það hins vegar til frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár og er þá innheimt samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

III. KAFLI

Önnur verkefni og þjónusta.

11. gr.

Slökkviliðið sinnir öðrum verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum. Þessi verkefni verða þó að falla að tilgangi slökkviliðsins sem er að vinna að velferð íbúa aðildarsveitarfélaga samkvæmt samþykktum BR, séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta þjón­ustu.

Fast tímagjald samkvæmt 4. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfs­manns er 10.350 kr. fyrir lögbundin verkefni. Að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða, þjálf­unar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið er fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns innheimt með 35% álagi. Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins sam­kvæmt lögum er því 13.973 kr. nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þar sem um sér­stakan viðbúnað er að ræða, sbr. 12.-14. gr., er að lágmarki innheimt fyrir fjóra starfs­menn í tvær klukkustundir, eða 111.780 kr.

12. gr.

Viðbúnaður vegna eldsvoða og mengunaróhappa.

Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum kemur fram að lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema kveðið sé á um annað í lögunum. Lögin gilda ennfremur um björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Slökkvistörf og við­búnaður við mengunaróhöppum á sjó og í lofti falla ekki undir lögin. Lögin ná því til starfsemi slökkviliða á landi, þ.m.t. slökkvistarfa í jarðgöngum, í skipum sem liggja í höfn og loftförum sem eru á jörðu niðri. Lögin taka ekki heldur til eldvarna í skipum með haf­færis­skírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum öku­tækjum. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verk­efni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samn­ingar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 111.780 kr., auk 13.973 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

13. gr.

Viðbúnaður vegna upphreinsunar.

Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildis­svið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 111.780 kr., auk 13.973 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

14. gr.

Viðbúnaður vegna verðmætabjörgunar og vatnsleka.

Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 111.780 kr., auk 13.973 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

15. gr.

Ráðgjafarþjónusta.

Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi, er þjónustan gjaldskyld. Innheimtar eru 13.973 kr. fyrir hverja byrjaða klukku­stund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

16. gr.

Tækjaleiga.

Tækjaleiga er ekki fyrirskrifuð í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun sem aðrir aðilar geta ekki boðið.

Verðlagning er ákveðin þannig að hún sé ávallt í það minnsta 35% hærri en leiga á svip­uðum eða sambærilegum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja sam­keppnis­sjónarmið. Oftast er um að ræða dælu- eða körfubíla, t.d. vegna kvikmynda­gerðar eða einhverrar uppákomu sem kallar á slíkan búnað. Verðlagningu á tækjum skal endurskoða við hverja breytingu á gjaldskrá þessari.

Tæki BR skulu aðeins notuð af starfsmönnum slökkviliðsins. Innheimt er að lágmarki 41.400 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukku­stund umfram fjóra tíma, auk tækjaleigu.

17. gr.

Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.

Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir heldur er kveðið á um slíka fylgd í reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi, þar sem lögreglustjóri gefur ekki heimild til flutnings nema í fylgd slökkviliðs. Innheimt er að lágmarki 41.400 kr. fyrir hvern starfs­mann sem sinnir verkefninu, auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

18. gr.

Annað.

Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum eða er í samræmi við samþykktir BR. Innheimt er fyrir tæki samkvæmt 16. gr. og að lágmarki 41.400 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.350 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða o.fl. þess háttar.

IV. KAFLI

Innheimta.

19. gr.

BR annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtufyrirtæki sem verk­efnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir við­teknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Gjalddagi gjalda samkvæmt gjaldskránni er útgáfudagur reiknings og eindagi er 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

Gjöldum sem til eru komin vegna öryggis- og lokaúttekta, sem og aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 5. gr. t.o.m. 10. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

V. KAFLI

Gildistaka og lagastoð.

20. gr.

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af aðildarsveitarfélögum BR, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum. Gjaldskráin er einnig samþykkt af stjórn BR.

Gjaldskráin öðlast þegar gildi.

F.h. stjórnar Brunavarna Rangárvallasýslu bs., 19. nóvember 2014,

Ágúst Ingi Ólafsson formaður.

B deild - Útgáfud.: 9. janúar 2015