UPPLÝSINGAR VEGNA AÐGANGSKORTA

Rangárþing eystra er aðili að Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu. Sorpstöðin, sem starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna þriggja sem nú eiga aðild að stöðinni.

Í  sorphirðudagatali Sorpstöðvarinnar má nálgast hvaða daga sorpið er tekið á hverjum stað fyrir sig. 

Hér má nálgast Sorphirðubæklingin - þar eru allar upplýsingar um sorphirðu í Rangárvallasýslu.
          Bæklingurinn á ensku
          Bæklingurinn á pólsku

Sorpstöð Rangárvallasýslu setur reglulega tilkynningar og fróðleik á facebook síðu sína. Endilega fylgist með þar!

Nú eru þrjár sorptunnur við hvert heimili ásamt íláti fyrir lífrænt sorp.

sorptunnur

SVARTA tunnan er fyrir almennt heimilissorp - ofan í henni er brúnt ílát fyrir lífrænt.
BLÁA tunnan er fyrir pappír og pappa.
GRÆNTA tunnan er fyrir plast.
BRÚNA ÍLÁTIÐ er fyrir lífrænt

Verklagsreglur um flokkun í grunneiningu íláta og aðgengi að þeim.

Allar nánari upplýsingar er að finna í Sorphirðubæklingnum.

Eigendur frístundahúsa geta farið með sorp á grenndarstöðvar eða beint á flokkunarstöðina Strönd.

Allan annan úrgang en heimilisúrgang, s.s. timbur, málma, grófan úrgang o.fl., skal fara með á gámavöll á Strönd. Einnig er tekið á móti heimilisúrgangi á grenndarstöð. Húsráðanda er heimilt að afsetja á sjö daga fresti heimilisúrgang allt að 2 m³ án gjaldtöku. Gjald er að öðru leyti tekið fyrir úrgang skv. vigt og gjaldskrá. Aðal Gámavöllur sveitarfélagsins er á Strönd á Rangárvöllum. 

Fyrirtæki annast sjálf um sín sorpmál. Fyrirtæki geta valið að fara með flokkaðan úrgang á gámavöllinn á Strönd eða kaupa þjónustu hjá verktökum sem slíka þjónustu bjóða. Fyrirtæki greiða fyrir allan gjaldskyldan úrgang, skv. vigt og gjaldskrá, sem komið er með á Strönd.  

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs frá fasteignum í sýslunni er innheimt með fasteignagjöldum.

Sveitarfélögin útvega eingöngu heimilum þrjú 240 ltr. ílát undir heimilisúrgang og er losun þeirra og stofngjald innifalið í gjaldskránni. Óski eigendur íbúðarhúsnæðis eftir fleiri eða stærri ílátum fyrir heimilisúrgang er viðkomandi bent á að hafa beint samband við þjónustuaðila.