Hvolsskóli auglýsir eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Starfshlutfall er 50-100%. Um er að ræða ýmist tímabundna ráðningu fyrir næsta skólaár vegna leyfa eða framtíðarráðningu. Auglýst er eftir:

 • Umsjónar- og faggreinakennurum á yngsta-, mið- og/eða elsta stig, 70-100%.
 • Stuðningsfulltrúa  - um 70% stöðugildi
 • Þroskaþjálfa – 100% stöðugildi
 • Starfsmönnum í Skólaskjól (dagvistun eftir skóla) og gæslu í frímínútum 50-70%
 • Starfsmanni í ræstingar - 50% starfshlutfall

Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði og metnað fyrir starfi sínu. Hann þarf einnig að hafa gott vald á íslenskri tungu eða vera tilbúinn að læra hana, vera við góða heilsu, vera jákvæður og tilbúinn að starfa eftir þeim stefnum og gildum sem eru í Hvolsskóla.

Fylgigögn með umsókn:

Ferilskrá:

 • Upplýsingar um menntun – leyfisbréf.
 • Upplýsingar um fyrri störf.
 • Upplýsingar um meðmælendur.

 

Menntunarkröfur fyrir kennarastöður og starfsvið:

B.Ed. gráða eða M.Ed. og heimild til kennslu í grunnskóla

 • Umsjón með bekk/nemendahópi með þeim skyldum sem felast í því starfi.
 • Kennsla faggreina
 • Lestrarkennsla er mikilvægur þáttur.
 • Samskipti við foreldra.
 • Seta í teymum/nefndum eftir því sem við á.

 

Menntunarkröfur fyrir þroskaþjálfa og starfsvið:

Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem slíkur.

 • Vinna með einstaklingum/hópum undir stjórn deildarstjóra sérkennslu
 • Samskipti við foreldra.
 • Seta í teymum/nefndum eftir því sem við á.

 Hvolsskóli er grunnskóli í Rangárþingi eystra. Þar eru um 240 nemendur í 1.-10. bekk og eru um 45% þeirra að koma með skólabíl á morgnana. Skólinn starfar undir merkjum Uppeldis til ábyrgðar, ART og er Grænfánaskóli, Heilsueflandi grunnskóli og Kötlu jarðvangs – UNESCO skóli. Frekari upplýsingar er að finna á heimsíðu skólans: www.hvolsskoli.is

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 488 4240 eða á netfanginu skolastjori@hvolsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019 og skulu umsóknir berast á skrifstofu skólans eða á netfangið skolastjóri@hvolsskoli.is ásamt umbeðnum fylgigögnum.