53. fundur í skipulagsnefnd Rangárþings eystra haldinn fimmtudaginn 2. nóvember 2017, kl. 15:00 í Litla-sal, Hvoli, Austurvegi 8, Hvolsvelli. 

Mættir nefndarmenn: Guðlaug Ósk Svansdóttir, Lilja Einarsdóttir, Þorsteinn Jónsson, Guðmundur Ólafsson og Anton Kári Halldórsson skipulags- og byggingarfulltrúi. Gestur fundarins undir nr. 11, er Hákon Ásgeirsson frá Umhverfisstofnun. 

Víðir Jóhannsson boðaði forföll. Í hans stað er mættur Birkir Arnar Tómasson.
 
Áheyrnarfulltrúar sveitarstjórnar: Guðmundur Jón Viðarsson og Ísólfur Gylfi Pálmason

Anton Kári Halldórsson ritaði fundargerð. 

Skipulagsnefnd samþykkir að bæta máli nr. 15 á dagskrá. 

Efnisyfirlit:

SKIPULAGSMÁL:
1.1710065Dalssel II - Landskipti
2.1710064Stóri-Dalur - Lanskipti og samruni
3.1710063Eystra-Seljaland F3 - Landskipti
4.1710062Skeggjastaðir land 10 og 18 – Samruni lóða
5.1710061Brúnir – Ósk um aðalskipulagsbreytingu og heimild til gerð deiliskipulags
6.1710060Skipulagsstofnun – Málsmeðferð vegna þjónustumiðstöðva við þjóðvegi
7.1710059Hvolsvöllur – Deiliskipulag nýrra íbúðasvæða
8.1710058Gunnarsgerði 5b - Lóðarumsókn
9.1710057Gunnarsgerði 5a - Lóðarumsókn
10.1710056Móeiðarhvoll 2 lóð - Landskipti
11.1710007Umhverfisstofnun – Gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Skógafoss
12.1709058Hvolsvöllur tengivirki – Umsókn um leyfi til lagningar jarðstrengs
13.1703019Rauðsbakki - Aðalskipulagsbreyting
14.1509072Rauðsbakki - Deiliskipulag
15.1711001Skeggjastaðir land 29 – Ósk um nafnabreytingu

SKIPULAGSMÁL:
1.1710065Dalssel II - Landskipti
Símon Oddgeirsson kt. 021227-2269 og Þórunn Ólafsdóttir kt. 200164-2889, óska eftir því að skipta 64,9 ha spildu úr jörðinni Dalssel II ln.192637, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholti sf. dags. 20. sept 2017. Óskað er eftir því að hin nýja spilda fái heitið Dílar. Lögbýlisréttur mun áframa fylgja Dalsseli II ln. 192637. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á spildunni. 

2.1710064Stóri-Dalur - Lanskipti og samruni
Ragnar Matthías Lárusson kt. 141057-4569, óskar eftir því að skipta 65 ha spildu úr jörðinni Stóri-Dalur ln. 163811, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholt sf. dags. 20. sept. 2017. Einnig er óskað eftir því að hin nýja spilda verði sameinuð jörðinni Dalssel II, ln. 192637. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og að hin nýja spilda verði sameinuð jörðinni Dalssel II, ln. 192637.  

3.1710063Eystra-Seljaland F3 - Landskipti
Óli Kristinn Ottósson kt. 300560-7099 og Auður Jóna Sigurðardóttir kt. 130158-3749, óska eftir því að skipta tveimur lóðum úr lóðinni Eystra-Seljaland F3, ln. 224155, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholt sf. dags. 21. sept. 2017. Óskað er eftir því að hinar nýju lóðir fái heitin Eystra-Seljaland F4 og F5, í samræmi við aðrar lóðir á svæðinu. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á nýju lóðunum. 

4.1710062Skeggjastaðir land 10, 18, 21 og 22 – Samruni lóða
Axel Benediktsson f.h. Guðrúnar Bjargar Ólafsdóttur kt. 170455-7899, óskar eftir því að spildurnar Skeggjastaðir land 10 ln.194252, Skeggjastaðir land 18 ln.199781, Skeggjastaðir land 21 ln.199784 og Skeggjastaðir land 22 ln.200293 verði sameinaðar í eina heild undir heitinu Skeggjastaðir land 18 ln.199781 skv. meðfylgjandi samrunauppdrætti unnum af Eflu verkfræðistofu ehf. dags. 11. október 2017. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við sameiningu spildnanna.   
 
5.1710061Brúnir – Ósk um aðalskipulagsbreytingu og heimild til gerð deiliskipulags
Axel Benediktsson f.h. Svarsins ehf. kt. 521216-0180, óskar eftir því að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra. Um er að ræða breytta landnotkun á um 3. ha svæði úr landi Brúna ln.163751. Óskað er eftir því að landnotkun verði breytt í verslunar- og þjónustusvæði. Einnig er óskað eftir heimild til að fá að vinna deiliskipulag fyrir umrætt svæði, sem gerir ráð fyrir þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn auk bílastæða.  
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra. Einnig leggur nefndin til að heimild verði veitt til gerðar deiliskipulags fyrir svæðið. 

6.1710060Skipulagsstofnun – Málsmeðferð vegna þjónustumiðstöðva við þjóðvegi
Skipulagsfulltrúa barst með tölvupósti erindi frá Skipulagsstofnun vegna fyrirspuna Svarsins ehf. um uppbyggingu þjónustumiðstöðva við þjóðvegi víðsvegar um landið. Í erindi stofnunarinnar er farið yfir leyfisskyldu og samræmi við aðal- og deiliskipulag.  
Skipulagsnefnd þakkar stofnuninni veittar upplýsingar. 

7.1710059Hvolsvöllur – Deiliskipulag nýrra íbúðasvæða
Mikil eftirspurn hefur verið eftir íbúðarlóðum á Hvolsvelli undanfarin misseri. Hvolstún er nánast full byggt og allar líkur til þess að Gunnarsgerði byggist upp með skjótum hætti. Ekki hafa verið undirbúin svæði til frekari uppbyggingar íbúða. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags íbúðabyggðar á reitum merktum ÍB-130 og ÍB-131 í aðalskipulagi Rangárþings eystra. Mikilvægt er að skipulögð verði íbúðabyggð með fjölbreyttum húsgerðum og að hægt verði að áfangaskipta uppbyggingu með góðu móti. Einnig er mikilvægt að huga að góðum tengingum við núverandi byggð t.d. skóla- og íþróttasvæði, miðbæjarsvæði og þjóðveg.   

8.1710058Gunnarsgerði 5b - Lóðarumsókn
Húskarlar ehf. kt. 670505-1700 óska eftir því að fá úthlutað lóðinni Gunnarsgerði 5b undir byggingu íbúðar í parhúsi. 
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar. 

9.1710057Gunnarsgerði 5a - Lóðarumsókn
Jónína Gróa Hermannsdóttir kt. 010765-7819, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Gunnarsgerði 5a undir byggingu íbúðar í parhúsi. 
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar. 

10.1710056Móeiðarhvoll 2 lóð - Landskipti
Gunnlaugur Axel Einarsson kt. 190655-5559 og Heiðdís Hulda Andradóttir kt. 090662-2019, óska eftir því að skipta 400 m² lóð undir sumarhús úr lóðinni Móeiðarhvoll 2 lóð ln.164318, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholt sf. dags. 6. október 2017. Óskað er eftir því að hin nýja lóð fái heitið Móðeiðarhvoll 2 lóð 2A. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á nýju lóðinni.  

11.1710007Umhverfisstofnun – Gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Skógafoss
Umhverfisstofnun vinnur nú að gerð stjórnunar- verndaráætlun fyrir Skógafoss. Fulltrúi UST kynnir áætlunina fyrir skipulagsnefnd. 
Hákon Ásgeirsson kynnir áætlunina. Skipulagsnefnd þakkar fyrir kynninguna. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúi Rangárþings eystra verði skipaður í samstarfshóp um gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Skógafoss. 

12.1709058Hvolsvöllur tengivirki – Umsókn um leyfi til lagningar jarðstrengs
Verkís hf. f.h. Landsnets hf. kt. 580804-2410 óskar eftir leyfi sveitarfélagsins til að leggja 66 kV jarðstreng frá tengivirki vestan Hvolsvallar að mastri 2 í Rimakotslínu 1, skv. meðfylgjandi gögnum. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við að leyfið verði veitt. 

13.1703019Rauðsbakki - Aðalskipulagsbreyting
Breytingin tekur til um 5,7 ha svæðis úr jörðinni Rauðsbakka sem í dag er skilgreint sem landbúnaðarsvæði en verður skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði. Samhliða er unnin deiliskipulagstillaga fyrir svæðið. Lýsing breytingarinnar var auglýst og send umsagnaraðilum 25. mars 2017. Breytingartillaga var kynnt fyrir almenningi og umsagnaraðilum með opnu húsi hjá skipulagsfulltrúa 3. júlí 2017. 
Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn samþykki tillöguna og að eftir yfirferð Skipulagsstofnunar verði hún auglýst skv. 3. mgr. 30. skipulagslaga nr. 123/2010.  

14.1509072Rauðsbakki - Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til lóðarinnar Rauðsbakka 2 ln. 225586, Austur-Eyjafjöllum sem er um 5,7 ha. Gert er ráð fyrir allt að 1.300m² byggingu á einni hæð. Innan byggingar geta verið allt að 30 gistirými ásamt tilheyrandi þjónustu. Aðkoma að svæðinu er frá Þjóðvegi 1 um Leirnaveg (243). Umrædd deiliskipulagstillaga hafði áður verið samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra, en var felld úr gildi skv. úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála nr. 69/2016 vegna ósamræmis við aðalskipulag sveitarfélagsins. Tillagan nú er unnin samhliða breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. 
Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

15.1711001Skeggjastaðir land 29 – Ósk um nafnabreytingu
Birna Sólveig Kristjónsdóttir kt. 131084-3159, óskar eftir því að breyta heiti á lóðinni Skeggjastaðir land 29 ln.209731 , í Fákaflöt skv. meðfylgjandi erindi. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna. 

 Fundi slitið 16:48

________________________________________________________
Guðlaug Ósk SvansdóttirAnton Kári Halldórsson

________________________________________________________
Lilja EinarsdóttirGuðmundur Ólafsson

________________________________________________________
Þorsteinn Jónsson Birkir Arnar Tómasson

________________________________________________________
Guðmundur Jón ViðarssonÍsólfur Gylfi Pálmason