230. fundur sveitarstjórnar Rangárþings eystra haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins að Hlíðarvegi 16, mánudaginn 9. október, 2017 kl. 12:00

Mætt:   Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Elín Gunnlaugsdóttir, varamaður Benedikts Benediktssonar, Þórir Már Ólafsson, Guðmundur Viðarsson, Birkir Arnar Tómasson, Christiane L. Bahner og Lilja Einarsdóttir, oddviti, sem setti fundinn og stjórnaði honum. 
Fundargerð ritaði Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi.
Oddviti bauð fundarmenn velkomna um leið og hann leitaði eftir athugasemdum við fundarboðið. Oddviti biður um að bætt verði á dagskrá lið 9 Kjörskrá vegna Alþingiskosninga 28. október 2017 og lið 10. Tillaga um tvær kjördeildir í Rangárþingi eystra vegna Alþingiskosninga 28. október 2017.
Gengið var til formlegrar dagskrár:

Dagskrá:

Erindi til sveitarstjórnar:
1.1709065 Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.: Ábyrgð vegna láns hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Ákvörðun um veita einfalda ábyrgð, veðsetningu í tekjum til tryggingar ábyrgð og veiting umboðs til að undirrita lánasamning og taka að sér þær skuldbindingar sem greinir í lánsamningi vegna láns Sorpstöðvar Rangárvallasýslu frá Lánasjóði sveitarfélaga:

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns Sorpstöðvar Rangárvallasýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 100.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. 

Er lánið tekið til fjárfestingar á bifreiðum og tækjum í tengslum við sorphirðu í Rangárvallasýslu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Jafnframt er Ísólfi Gylfa Pálmasyni kt. 170354-3039, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Rangárþings eystra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.
Sveitarstjórn samþykkir ábyrgðina samhljóða.
2.1709066 Hestamannafélagið Geysir: Beiðni um styrk til kaupa á merktum fatnaði.
Samþykkt samhljóða.
3.1709067 Hestamannafélagið Geysir: Drög og ósk um þjónustusamning.
Erindinu vísað áfram til Héraðsnefndar Rangárvallasýslu.
4.1705031 Kvenfélagið Eining: Minnkun á notkun plastpoka í sveitarfélaginu.
Samþykkt samhljóða. Stefnt að því að þetta sé fyrsta skrefið við að afplastpokavæða sveitarfélagið.
5.1710002 Áramótadansleikur í Hvoli.
Samþykkt að leigja Andra Geir Jónssyni húsið með því skilyrði að aldurstakmarkið verði 18 ár. Að öðru leiti er erindinu vísað í umsóknarfarveg fyrir samkomunni. 
6.1710001 Kosning fulltrúa á ársfund Bergrisans 25.10.2017.
Samþykkt samhljóða að fulltrúar Rangárþings eystra séu Ísólfur Gylfi Pálmason, Lilja Einarsdóttir, Birkir Arnar Tómasson og Christiane L. Bahner. Varamenn eru Guðmundur Viðarsson, Benedikt Benediktsson, Þórir Már Ólafsson og Jóhanna Elín Gunnlaugsdóttir.
7.Heimsókn: Guðmundur Gunnarsson vegna hönnunar og verkstjórnar ljósleiðarakerfis.
Guðmundur fór yfir stöðu mála varðandi hönnun og framgang verkefnisins.
8.Heimsókn: Óskar Örn Gunnarsson vegna miðbæjarskipulags. 
Óskar fór yfir stöðu mála varðandi hönnun miðbæjarskipulags.
9.1709057 Kjörskrá vegna Alþingiskosninga 28. október 2017 lögð fram til samþykktar.
Kjörskrá samþykkt samhljóða. 
10.1709057 Tillaga um tvær kjördeildir í Rangárþingi eystra vegna Alþingiskosninga 28. október 2017.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að kjördeildir verði í félagsheimilinu Hvoli, Hvolsvelli og félagsheimilinu Heimalandi undir Eyjafjöllum. 

Fundargerðir:
1.1709061 191. stjórnarfundur Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs.. 27.09.2017. Staðfest.
2.1710003 256. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 19.06.2017. Staðfest.
3.1710004 257. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 31.08.2017. Staðfest.
4.1710005 258. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 21.09.2017. Staðfest.
5.1710006 259. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 29.09.2017. Staðfest.
6.1710007 27. fundur stjórnar Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu bs. 26.09.2017. Staðfest.

Mál til kynningar:
1.1709064 Vegagerðin: Tilkynning um fyrirhugaða niðurfellingu Grenstangavegar (2436) af vegaskrá.
Erindi sent til Samgöngu- og umferðarnefndar til upplýsinga.
2.1709003 Rekstrarleyfi: Kátakot, Miðkoti. 
3.1709068 Rekstrarleyfi: Welcome Apartments, Lambafell.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:05

____________________  _______________________
Lilja Einarsdóttir              Ísólfur Gylfi Pálmason
                                  
______________________            ______________________
Þórir Már Ólafsson                        Jóhanna Elín Gunnlaugsdóttir
                                                                 
_______________________              _______________________    
Birkir Arnar Tómasson                         Guðmundur Viðarsson

______________________
Christiane L. Bahne