VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða leiðbeinenda í 50% stöðu sem fyrst. VISS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Hjá VISS er unnið eftir hugmyndafræðinni „Þjónandi leiðsögn“ og „Sjálfstætt líf“. Leiðbeinendur vinna samkvæmt lögum 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 auk tengdra reglugerða.

Meginverkefni:

Veita stuðning, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu.

Umsjón verkefna starfsstöðvarinnar.

Veita persónulega aðstoð við athafnir daglegs lífs.

Skipuleggja og forgangsraða störfum sínum í samráði við viðkomandi yfirmenn.

 

Hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfi

Reynslu í starfi með fötluðu fólki

Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Hæfni í mannlegum samskiptum

Jákvæðni og góð þjónustulund

Almenn tölvu kunnátta

 

Hreint sakarvottorð

Umsóknar frestur er til og með 3. mars 2024

Nánari upplýsingar veitir Elías Árnason deildarstjóri VISS á Hvolsvelli viss@hvolsvollur.is

 

Umsóknum skal skilað á netfangið svava@felagsmal.is eða anton@hvolsvollur.is

Rangárþing eystra er heilsueflandi samfélag í stöðugri sókn. Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á samvinnu, virðingu og vellíðan á vinnustað.

Öllum umsóknum verður svarað.