Co trzeba wiedzieć przeprowadzając się do Islandii?

 1. Składanie podania o meldunek i kennitala – islandzki PESEL

Kennitala bez meldunku (pobyt krótszy niż 3 miesiące) – kerfiskennitala

 • Podanie składa się na stronie skatturinn.is
 • Podanie znajdziemy w zakładce eyðublöð – wniosek 3.30 (dostępny w języku islandzkim i angielskim)
 • Wypełniony wniosek trzeba zanieść do urzędu podatkowego, trzeba mieć za sobą paszport lub dowód osobisty

 

Kennitala z meldunkiem (pobyt dłuższy niż 3 miesiące):

Podanie składa się przez internet na stronie skra.is/ees

Wpisuje się dwukrotnie swój adres mailowy, następnie można wybrać język islandzi lub angielski i wypełnić wniosek.

Po złożeniu wniosku pracodawca musi potwierdzić zatrudnienie na portalu dla pracodawców.

Na koniec należy okazać paszport lub dowód osobisty na komisariacie policji, aby potwierdzić zgodność umieszczonego dokumentu we wniosku z oryginałem. Okazany dowód musi być co najmniej sześć miesięcy ważny. Jeśli do wniosku jest dodana kopia dowodu osobistego, musi być dodana kopia obu stron dokumentu.

Potrzebne dokumenty i dane:

 • Dowód tożsamości lub paszport, trzeba znać adres zameldowania na Islandii i kennitalę pracodawcy/zakładu pracy.
 • Akt urodzenia dziecka: Konieczne jest pokazanie aktu urodzenia dziecka, gdy składa się wniosek o jego zameldowanie, w przypadku dorosłych nie jest to obowiązkowe. Po przyjeździe do kraju z dzieckiem i złożeniu wniosku przez internet należy udać się z dzieckiem na komisariat policji i okazać akt urodzenia dziecka. Kopia aktu urodzenia dołączona do wniosku musi zawierać obie strony dokumentu. Jeśli akt urodzenia nie jest w języku angielskim lub islandzkim, należy dołączyć jego tłumaczenie od tłumacza przysięgłego.
 • Akt małżeństwa: Jeśli nie zostanie dostarczony akt małżeństwa, wnioskujący będzie miał zaznaczony nieokreślony stan cywilny w rejestrze krajowym. Zachęcamy do dostarczenia zaświadczenia o stanie cywilnym, ponieważ ułatwia to rejestrowanie innych danych dotyczących danej osoby, t.j. dzieci i partnera. Po przyjeździe do kraju przy składaniu wniosku należy dołączyć w załączniku akt małżeństwa (w postaci elektronicznej lub zdjęcie dokumentu) i okazać akt małżeństwa razem z pozostałymi dokumentami na komisariacie policji. Kopia aktu małżeństwa dołączona do wniosku musi zawierać obie strony dokumentu. Jeśli akt małżeństwa nie jest w języku angielskim lub islandzkim, należy dołączyć jego tłumaczenie od tłumacza przysięgłego

Postępowanie jest dokładnie takie same przy powrocie do Islandii, gdy się posiada kennitalę i wyjechało z kraju na okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

 1. Rafræn skilríki / Íslykill Elektroniczny dokument tożsamości / Podpis elektroniczny

Ważne jest, aby po przyjeździe założyć sobie jeden z powyższych kodów, gdyż obecnie przy ich pomocy loguje się na wszystkich stronach zawierających nasze dane osobowe, składa się wszystkie możliwe wnioski, daje się imię dziecku, przedłuża się recepty itp.

Aby uaktywnić rafræn skilríkið trzeba posiadać islandzki numer telefonu i odpowiednią kartę SIM i udać się z paszportem / dowodem osobistym i telefonem do banku lub do biura Auðkenni na Borgatún 31 w Reykjavíku.

Aby uaktywnić Íslykill należy wejść na stronę island.is/islykill i go zamówić (panta íslykill). Kod przyjdzie na adres zameldowania lub pojawi się w dokumentach elektronicznych w banku elektronicznym, jeśli zaznaczyło się tą opcję. Jest to jednorazowy numer, za pomocą którego trzeba się zalogować na www.island.is wchodząc na swoją stronę mínar síður. Po zalogowaniu trzeba wybrać nowy kod (składający się z liter, cyfr i znaków) oraz uzupełnić dane (adres mailowy i numer telefonu).

Na jakich stronach i w jakim celu logujemy sie za pomocą Rafræn skilríki / Íslykill?

Jest to strona zawierająca nasze dane osobowe, dane naszego partnera, dzieci, adres zameldowania, posiadane nieruchomości itd. Na tej stronie rejestrujemy dzieci, dajemy dziecku imię, zmieniamy swoje nazwisko, zmieniamy adres zameldowania, zamawiamy akt urodzenia dziecka i wiele innych ważnych dokumentów.

Jest to strona Narodowego Rejestru Krajowego, na której są dasze dane osobowe, rejestrowane nieruchomości. Na tej stronie, podobnie jak na island.is można zarejestrować dziecko, przemeldować się i zamówić wszystkie potrzebne akty.

Na tej stronie po zalogowaniu się mamy dostęp do naszej historii leczenia i przyjmowanych leków. Możemy na niej przedłużyć receptę bez umawiania wizyty u lekarza. Obecnie na tej stronie jest możliwość zamówienia testu na covid i potwierdzenia otrzymania szczepienia.

Na tej stronie składamy wniosek o emeryturę lub rentę, alimenty, zasiłki opiekuńcze i zwrot wysokich kosztów leczenia, jeśli mamy do tego prawo.

Na tej stronie składamy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych i kontaktujemy się z urzędem w każdej sprawie, dotyczącej bezrobocia.

www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur - tu znajdziemy informacje i potrzebne dokumenty, aby złożyć wniosek o urlop macierzyński.

 • sjukra.isRéttindagátt – Ubezpieczenia społeczne

Na tej stronie mamy dostęp do informacji na temat naszego ubezpieczenia zdrowotnego, składamy wniosek o Europejską kartę ubezpieczeniową, wniosek o dofinansowanie lub zwrot kosztów leczenia, odszkodowania itp.

Jest to strona, na której zapisujemy dzieci na dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne, takie jak piłka nożna, gimnastyka artystyczna, siatkówka, kolonie letnie i wiele innych.

Dostępna jest również w formie aplikacji na telefon Nóri.

Na tej stronie składamy wniosek o dofinansowanie do dojazdów bądź wynajmu mieszkania. Dotyczy to uczniów, którzy muszą dojeźdżać do szkoły lub mieszkać z dala do miejsca zameldwoania, żeby się uczyć.

Jest to strona funduszu emerytalnego działającego na południu Islandii. Na tej stronie składamy główny wniosek o emertyturę w wieku 67 lat (65 lat opcjonalnie).

UWAGA – na tej stronie mozna się zalogować tylko za pomocą Rafræn skilríkið

Na tej stronie składamy wniosek o dofinansowanie do wynajmowanego mieszkania lub domu.

Na tej stronie mamy informacje na temat podatków, obowiązujących stóp procentowych podatku i cła, wysokości ulgi podatkowej (Persónuafsláttur), wysokości świadczenia na dzieci (Barnabætur). Na tej stronie rozliczamy się z podatku i składamy wniosek o kerfiskennitale, czyli kennitale na okres krótszy niz 3 miesiące.

Na tej stronie zgłaszamy zmianę miejsca mamieszkania oraz liczby z liczników, żeby rachunki za prąd były odpowiednio rozliczone.

Na tej stronie zgłaszamy zmianę miejsca zamieszkania oraz liczby z liczników, żeby rachunki za ciepłą wodę były odpowiednio rozliczone.

 

 1. Nauka islandzkiego – fraedslunet.is

Jest to strona, na której można się zapisać na różne kursy i szkolenia. Biuro oferuje m.in. kursy komputerowe, szkolenia dla niewykwalifikowanych pracowników przedszkola oraz kursy językowe w tym kursy islandzkiego na 5 poziomach.

 

 1. Związki zawodowe – Verkalýðsfélag Suðurlands – vlfs.is

Każdy pracownik płaci składki na związki zawodowe, które mają za zadanie bronić naszych praw jako pracownika. Dzięki składkom mamy dostęp do bezpłatnej porady prawnej, dofinansowania do wizyt u specjalistów, rehabilitacji, różnych zabiegów medycznych, dofinansowanie sprzętu medycznego oraz tak zwane dagpeningar, czyli zasiłek chorobowy w przypadku długiej choroby i wykorzystanych dni chorobowych. Związki posiadają również domki letniskowe, które możemy wynająć w niskiej cenie. W biurze w Helli pracuje w związkach polski pracownik, u którego można się dowiedzieć szczegółów.

 

 1. Strona internetowa gminy – hvolsvollur.is

Na stronie gminy możemy znaleźć następujące informacje:

 • informacje na temat przedszkola, szkoły, zajęć sportowych, biblioteki, domu spokojnej starości
 • obowiązującym prawie, regułach obowiązujących w gminie
 • informacje na temat dostępnych działek pod budowę domu i wniosek o pozwolenie na budowę
 • wiadomości z gminy oraz gminną gazetkę Búkolla
 • informacje na temat wywozu śmieci
 • informacje na temat Opieki społecznej – felagsogskolamal.is

 

 1. Instytucje:

Biuro Rangárþing Eystra

 • Skrifstofa Rangárþings eystra

Austurvegur 4

860 Hvolsvöllur

Numer telefonu: 488 4200

e-mail: hvolsvollur@hvolsvollur.is

Biuro jest otwarte w dni pracujące w godzinach 09:00 - 12:00 i 13:00 - 16:00

Godziny otwarcia latem: 3 czerwca - 15 września:

Poniedziałek – czawartek w godzinach 09:00 - 12:00 i 13:00 - 16:00

Piątek w godzinach 09:00 - 13:00

 • W biurze gminy pracuje Magda, do której można się umówić na konsultację i pomoc w wypełnieniu dokumentów

 

Przedszkole – Leikskólinn Örk

W przedszkolu jest pięć oddziałów, które obecnie są umieszczone w różnych budynkach (w planach jest udowa nowego przedszkola). Godziny otwarcia to 7:45 do 16:15. Na stronie przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w formie elektronicznej.

Dyrektorka: Sólbjört Sigríður Gestsdóttir
e-mail: leikskoli@hvolsvollur.is / solbjort@hvolsvollur.is
Strona internetowa: http://ork.leikskolinn.is
Numer telefonu: 848 4270

 

Szkoła podstawowa – Hvolsskólinn

W szkole podstawowej jest dziesięć klas, uczniowie w wieku 6 do 16 lat. Wszystkie dzieci w tym wieku są automatycznie przyjęte do szkoły, trzeba jedynie poinformować szkołę o dziecku drogą elektroniczną. Umawiane jest wtedy spotkanie informacyjne z rodzicami, dzieckiem i tłumaczem w razie potrzeby. Dwa razy w roku są indywidualne rozmowy z rodzicami, na które przychodzi się z dzieckiem. W szkole jest realizowany islandzki program nauczania, który jest oparty na indywidualnym podejściu do ucznia i jego potrzeb.

Dyrektorka: Birna Sigurðardóttir
e-mail: skolastjori@hvolsskoli.is
Numer telefonu: 488 4240
Strona internetowa: http://hvolsskoli.is

 

Szkoły ponadpodstawowe – Framhaldskólar

Na południu są dwie szkoły średnie: Fjölbrautaskóli Suðurlands w Selfoss (Fsu) i Menntaskólinn w Laugarvatn (ML).

Fsu oferuje wiele kierunków na poziomie zawodowym, technikum oraz kształcenia ogólnego z maturą. System nauki jest indywidualnie dobrany do potrzeb ucznia, nie ma systemu klas. W 10 klasie szkoły podstawowej uczniowie mają ciąg szkoleń i wizyt informacyjnych, mających na celu pomoc w wybraniu odpowiedniego kierunku i szkoły.

ML jest szkołą z internatem i systemem klas, co oznacza realizowanie jednego z dwóch ścieżek edukacyjnych.

W islandzkich szkołach średnich i na studiach panuje system punktacji (einingar). Każdy przedmiot ma liczbę punktów, które uczeń zbiera po zaliczeniu danego przedmiotu. Na przykład do matury trzeba zebrać 200 punktów na trzech poziomach trudności z różnych przedmiotów, w tym obowiązkowe są język islandzki, matematyka i angielski.

www.fsu.is

www.ml.is

  • Jöfnunarstyrkur – Uczniowie szkół średnich uczący się z dala od swojego miejsca zamieszkania mają prawo do dofinansowania do dojazdów do szkoły (akstursstyrkur) lub do wynajmu mieszkania (dvalarstyrkur), warunkiem otrzymania dofinansowania jest zdobycie 20 einingów i jest ono przyznawane za każdy semestr. Wniosek składa się na stronie menntasjodur.is

Biblioteka - Héraðsbókasafn Rangæinga

Vallarbraut 16

Godziny otwarcia:

Zima: Poniedziałek 13:00-20:00, Wtorek - Czwartek 13:00-18:00 i Piątek 10:00-13:00.

Lato: Poniedziałek 15:00-20:00 i Wtorek - Czwartek 15:00-18:00.

 

Centrum sportu - Íþróttamiðstöð

Na centrum sportu składają się basen, siłownia, sala gimnastyczna i boisko piłki nożnej.

Godziny otwarcia:

Zima: Poniedziałek – Piątek: 6:00-21:00, Weekend: 10:00-15:00

Lato: Poniedziałek – Piątek: 6:00-21:00, Weekend: 10:00-19:00

 

Dom spokojnej starości – Kirkjuhvoll

Adres: Dalsbakka
Numer telefonu: 487 - 8108

Dyrektorka: Ólöf Guðbjörg Eggertsdóttir

 

Biuro do spraw edukacji

Skóla- og félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýsu

Jest to instytucja wspomagająca prace pedagogów i nauczycieli oferującą szkolenia, doradztwo oraz diagnozę i terapię logopedyczną i psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

Przychodnia – Heilsugæslan

Przychodnia jest otwarta w godzinach 8:00 – 16:00

Wizyty trzeba umawiać telefonicznie

Hvolsvöllur – Öldubakka. Tel. 432 2700

Hella - Suðurlandsvegi 3. Tel. 432 2700

Selfoss – Árvegi. Tel. 432 2000

Numer telefonu na dyżur leksrza i pielęgniarki po godzinach otwarcia przychodni: 1700

Numer alarmowy 112

www.hsu.is

 

Sýslumenn – Wojewoda

  • sprawy dotyczące rodzin i powiązań rodzinnych, takich jak małżeństwo, opieka, rozwód, ojcostwo, alimenty na dziecko i adopcja
  • wystawianie i wydawanie dokumentów, takich jak rejestry karne i prawa jazdy, wystawianie paszportów islandzkich
  • nadawanie statusu prawnego dokumentom

www.syslumenn.is

Austurvegi 6

Tel: 458 2800

 

Komisariat policji – Lögreglan

Hlíðarvegur 16

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek: 9:15 – 15:00

Piątek: 9:00 – 13:00

 

 1. Usługi

 

 • Poczta – Pósturinn

Austurvegur 2

Otwarta w dni robocze w godzinach 11:00-15:00

Tel. 5801000

Póstbox – skrzynki do odbierania przesyłek znajdują się przy stacji benzynowej Björk i są dostępne całą dobę.

www.posturinn.is

 

 • Bank – Landsbankinn

Austurvegur 6

Otwarty w dni robocze w godzinach 9:00-16:00

www.landsbankinn.is

 

 • Apteka – Apótekarinn

Austurvegur 15

Otwarta w dni robocze w godzinach 10:00-17:00

 

 • Biuro nieruchomości – Fannberg

Þrúðvangur 5 w Helli

Ormsvöllur 7 w Hvolsvelli

Tel. 487 5028

www.fannberg.is

 

 • Firmy telekomunikacyjne:

Síminn: Tel. 800 7000, www.siminn.is

Vodafone: Tel. 599 9000, www.vodafone.is

Nova, Tel. 519 1919, www.nova.is