Nú á haustönn verður unnið að svokölluðu ytra mati á okkar leikskóla. Það felst meðal annars í því að matsaðilar frá Námsmatsstofnun munu dvelja hér í leikskólanum nokkra daga á tímabilinu 19. - 21. nóvember og fara í vettvangsskoðanir á öllum deildum leikskólans. Einnig taka  þeir rýniviðtöl við ýmsa hópa; starfsmenn, foreldra og börn. Matsaðilar skoða auk þess öll möguleg gögn um skólann, bæði á heimasíðu, prentuð skjöl, kannanir og hvaðeina sem getur varpað ljósi á okkar leikskólastarf.  Matinu er ætlað að vera leiðbeinandi og framfaramiðuðu. Sérstaklega er hugað að því sem er framúrskarandi gott og öðrum til eftirbreytni en að sjálfsögðu er það líka umbótamiðað og hugsað til að styrkja okkar ágæta skólastarf þegar til lengri tíma er litið.
Á hverju ári eru nokkrir leikskólar (og raunar grunnskólar líka) metnir með ytra mati og gert ráð fyrir að allir leikskólar landsins fari í gegnum sambærilegt mat og þannig þróist þetta sem sjálfsagður og eðlilegur hlutur leikskólastarfs. Það er Námsmatsstofnun sem sér um framkvæmdina fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Tekið af heimasíðu Leikskólans Arkar