Á síðasta fundi Byggðaráðs Rangárþings eystra kom fram tillaga frá Kristínu Þórðardóttur, fulltrúa D lista, um að sveitarfélagið myndi kanna möguleika til fjármögnunar á viðhaldi Seljavallarlaugar hjá opinberum aðilum. Tillagan og meðfylgjandi greinargerð  voru á þessa leið: 

Í ljósi nýlegs erindis Minjastofnunar vegna viðhalds Seljavallalaugar, og samþykktar sveitarstjórnar í framhaldi af því, þar sem ákveðið var að fela sveitarstjóra og skipulagsfulltrúa að boða landeigendur og umráðamenn laugarinnar á sinn fund, er hér með lagt til að sveitarfélagið kanni í framhaldinu möguleika til fjármögnunar viðhalds laugarinnar hjá opinberum aðilum.

Greinargerð
Í tilvitnuðu erindi Minjastofnunar er bent á þörf á bættu viðhaldi Seljavallalaugar og vill Byggðarráð taka undir áhyggjur stofnunarinnar. Laugin er afar merk framkvæmd og mikið aðdráttarafl fyrir ferðafólk. Í gegnum tíðina hefur lauginni verið haldið við af sjálfboðaliðum en ljóst er að nú þarf að leggja í talsverðan kostnað við mannvirkin til að þau líti sem best út og til að tryggja endingu þeirra. Eftirsóknarvert er að viðhalda þessu einstæða mannvirki og ljóst þykir að stjórnvöld hafa sýnt varðveislu menningarminja aukinn áhuga síðastliðið ár, sem er vel. Er tilgangur tillögunar að farið verði markvisst í að kanna hvort og þá hvernig sveitarfélagið og opinberir aðilar geti lagt þessu þarfa verkefni lið.

Í viðtali við Morgunblaðið í dag, 4. mars, segir Ísóflur Gylfi, sveitarstjóri, að áformað sé að ræða við landeiganda og fulltrúa ungmennafélagsins áður en kannað verði með möguleika á fjármögnun.