Leikskóli á Hvolsvelli, Vallarbraut

Jarðvinna - Útboð

Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið geta nálgast útboðsgögn frá 05.07.2021 kl. 11:00 á útboðsvefnum https://mannvit.ajoursystem.is/.

Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að nálgast á vefsíðunni https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/.

Lýsing á verkinu:

Verkið fellst í að grafa grunn fyrir leikskólanum að Vallarbraut á Hvolsvelli, fylla í grunninn, ásamt greftri og fyllingum vegna vegs og bílastæða sem liggja innan lóðarmarka.

Helstu magntölur eru áætlaðar:

  • Gröftur fyrir húsi                                                      ca. 5000 m3
  • Fyllingar í húsgrunn                                                ca. 6000 m3
  • Gröftur fyrir vegi og bílastæðum                         ca. 500 m3
  • Fyllingar undir veg og bílastæði                          ca. 600 m3
  • Setja tengingar inn á steinsteyptar fráveitu- og regnvatns stofnlagnir í götu 2 stk.
  • Leggja steinsteyptar fráveitur- og regnvatns stofnlagnir í götu 2 stk.
  • Leggja steinsteyptar fráveitur- og regnvatnslagnir frá götu og inn fyrir lóðamörk ca. 35 m.
  • Koma fyrir steinsteyptum brunnum DN1000 mm inn á lóð, 2 stk.
  • Leggja kaldavatnsheimæð frá götulögn inn fyrir lóðarmörk ca. 5m.

Tilboðum skal skila fyrir kl. 14:00 þann 20. júlí 2021 með rafrænum hætti í gegnum útboðsvefinn. Bjóðendum verður tilkynnt eftir lok tilboðsfrests um nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæð. Áætluð verklok eru 15. október 2021.