Hvolsskóli auglýsir eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Starfshlutfall er 50-100%. Um er að ræða tímabundna ráðningu fyrir næsta skólaár. Auglýst er eftir: 

Umsjónarkennurum á yngsta- og miðstigi - 50-100% stöðugildi.

Starfsmanni í stuðning/liðveislu með nemanda eftir hádegi – 50% starfshlutfall

Starfsmanni í ræstingar – 50% starfshlutfall

 

Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði og metnað fyrir starfi sínu. Hann þarf einnig að hafa gott vald á íslenskri tungu eða vera viljugur að læra hana, vera jákvæður og tilbúinn að starfa eftir þeim stefnum og gildum sem eru í Hvolsskóla. 

 

Fylgigögn með umsókn:

Ferilskrá:

Upplýsingar um menntun.

Upplýsingar um fyrri störf.

Upplýsingar um meðmælendur.

 

Menntunarkröfur og starfsvið fyrir kennarastöður:

B.Ed. gráða eða M.Ed. og heimild til kennslu í grunnskóla 

Umsjón með bekk/nemendahópi með þeim skyldum sem felast í því starfi.

Kennsla faggreina

Lestrarkennsla er mikilvægur þáttur.

Foreldrasamskipti.

Seta í teymum/nefndum eftir því sem við á.

 

Hvolsskóli er grunnskóli í Rangárþingi eystra. Þar eru um 240 nemendur í 1.-10. bekk og eru um 45% þeirra að koma með skólabíl á morgnana. Skólinn starfar undir merkjum Uppeldis til ábyrgðar, ART og er Grænfánaskóli, Heilsueflandi grunnskóli og Kötlu jarðvangs – UNESCO skóli. Frekari upplýsingar er að finna á heimsíðu skólans: www.hvolsskoli.is 

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 488-4240/865-8926 eða á netfanginu skolastjori@hvolsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2022 og skulu umsóknir berast á skrifstofu skólans eða á netfangið skolastjóri@hvolsskoli.is ásamt umbeðnum fylgigögnum.