Hvolsskóli auglýsir laus til umsóknar störf við ræstingar

Um tvær stöður er að ræða; er önnur 50% en hin 100%. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum FOSS og Sambands íslenskra sveitarfélaga.


Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði og metnað fyrir starfi sínu. Hann þarf einnig að hafa gott vald á íslenskri tungu eða vera tilbúinn að læra hana, vera við góða heilsu, vera jákvæður og tilbúinn að starfa eftir þeim stefnum og gildum sem eru í Hvolsskóla.

Fylgigögn með umsókn:

Ferilskrá:

  • Upplýsingar um menntun.
  • Upplýsingar um fyrri störf.
  • Upplýsingar um meðmælendur.

 

Hvolsskóli er grunnskóli í Rangárþingi eystra. Þar eru um 240 nemendur í 1.-10. bekk og eru um 45% þeirra að koma með skólabíl á morgnana. Skólinn starfar undir merkjum Uppeldis til ábyrgðar, ART og er Grænfánaskóli, Heilsueflandi grunnskóli og Kötlu jarðvangs – UNESCO skóli. Frekari upplýsingar er að finna á heimsíðu skólans: www.hvolsskoli.is

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 488-4240/865-8926 eða á netfanginu skolastjori@hvolsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2021 og skulu umsóknir berast á skrifstofu skólans eða á netfangið skolastjóri@hvolsskoli.is ásamt umbeðnum fylgigögnum.