Hvolsskóli auglýsir eftirfarandi stöðu lausa til umsóknar

Laus er til umsóknar 100% staða stuðningsfulltrúa á elsta stigi, fyrri hluta dagsins og starfsmanns í Skólaskjóli, seinni hluta dagsins. Sá möguleiki fyrir hendi að tveir geti skipt starfinu á milli sín
Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði og metnað fyrir starfi sínu. Hann þarf einnig að hafa gott vald á íslenskri tungu eða vera tilbúinn að læra hana, vera jákvæður og tilbúinn að starfa eftir þeim stefnum og gildum sem eru í Hvolsskóla.

Fylgigögn með umsókn:

Ferilskrá:

  • Upplýsingar um menntun.
  • Upplýsingar um fyrri störf.
  • Upplýsingar um meðmælendur.

Menntunarkröfur:

  • Stúdentspróf, stuðningsfulltrúanám eða annað sambærilegt nám.

 

Hvolsskóli er grunnskóli í Rangárþingi eystra. Þar eru um 240 nemendur í 1.-10. bekk og eru um 45% þeirra að koma með skólabíl á morgnana. Skólinn starfar undir merkjum Uppeldis til ábyrgðar, ART og er Grænfánaskóli, Heilsueflandi grunnskóli og Kötlu jarðvangs – UNESCO skóli. Frekari upplýsingar er að finna á heimsíðu skólans: www.hvolsskoli.is

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 865-8926 eða á netfanginu skolastjori@hvolsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2020 og skulu umsóknir berast á netfangið skolastjóri@hvolsskoli.is ásamt umbeðnum fylgigögnum eða á skrifstofu skólans.