180. fundur sveitarstjórnar Rangárþings eystra verður haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins að Hlíðarvegi 16, Hvolsvelli, föstudaginn 13. desember 2013 Kl. 12:00


Dagskrá:
           
Erindi til sveitarstjórnar:
1. Grétar Eggertsson og fulltrúar Mótus koma til fundarins og útskýra starfsemi fyrirtækisins.
2. Gjaldskrár 2014:
a) Gjaldskrá félagsheimila
b) Gjaldskrá Leikskólans Örk
c) Gjaldskrá- og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla
d) Reglur- og gjaldskrá fyrir Skólaskjól Hvolsskóla.
e) Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar.
3. Fyrirspurn frá Guðmundi Ólafssyni fulltrúaVG um áhrif niðurfellingar tekjuskatts af séreignasparnaði.
4. Tillaga fulltrúa D-lista varðandi gjaldtöku á ferðamannastöðum.
5. Fjárhagsáætlun Rangárþings eystra 2014 – 2017, síðari umræða.
6. Fundargerð 125. fundar byggðarráðs Rangárþings eystra 31.10.13
7. Umræða um Austurveg 4 – Kaupás.
8. Fundargerð 14. fundar skipulags- og byggingarnefndar 05.12.13
     
    SKIPULAGSMÁL

1307021 Ystabælistorfa – Deiliskipulag frístundasvæðis


1308032 Móeiðarhvoll 2 – Deiliskipulag frístundalóðar


1304010 Völlur 1 – Deiliskipulag frístundasvæðis


1302012 Suðurhálendið - Rammaskipulag
 
1301004 Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012 – 2024


Fundargerð 14. fundar skipulags- og byggingarnefndar Rangárþings eystra 


9. Leikfélag Austur-Eyfellinga, bréf dags. 04.12.13, umsókn um styrk.
10. Leikfélag Austur-Eyfellinga, bréf dags. 10.12.13,  beiðni um afnot af Heimalandi til æfinga og sýninga eftir áramót.
11. Fyrirspurn frá D-lista varðandi kostnað við byggingu útiklefa og viðbyggingu við íþróttamiðstöð.
10. Til athugunar vegna hugsanlegrar sölu á fasteignum við Seljalandsskóla.
11. Tjaldsvæði í Rangárþingi eystra – tillaga.
12. Félagsheimilið Fossbúð, tillaga um framlengingu á leigusamningi.
13. Tillaga.

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir að kaupa til reynslu í eitt ár aðgang að Survey Monkey netkönnunarkerfinu.  Kostnaðurinn á ári er kr. 50.000,-

14. Trúnaðarmál.
15. Fjárhagsáætlun Skólaþjónustudeildar 2014.
16. Fjárhagsáætlun Félagsmálanefndar 2014
17. Fjárhagsáætlun Málefna fatlaðra 2014
18. Fjárhagsáætlun Félagsþjónustudeildar 2014
19. Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, útskýringar varðandi fjárhagsáætlanir.
20. Byggingar- og skipulagsfulltrúaembætti Rangárþings – lokauppgjör.
21. Hestamannafélagið Sindri, bréf móttekið 29.11.13, styrkbeiðni vegna reiðvegagerðar.
22. Landgræðsla ríkisins, bréf dags. 02.12.13, beiðni um styrk vegna samstarfsverkefnisins Bændur græða landið.
23. Mannvit, bréf dags. 26.11.13, mat á kostnaði við uppsetningu á UV hreinsibúnaði frá RenownUV á Hvolsvelli.
24. Héraðssambandið Skarphéðinn, þakkarbréf og beiðni um áframhaldandi styrk.
25. Ályktun sveitarstjórnar vegna póstþjónustu í Rangárþingi eystra.
26. Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra
  
Fundargerðir samvinnu sveitarfélaga í Rangárvallasýslu:

1. 13. fundur Héraðsnefndar Rangárvallasýslu bs. 05.12.13, ásamt fjárhagsáætlun.
2. 153. stjórnarfundur Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. 06.12.13
3. Fundur um Gígjökul 12.11.13
4. Fundur vinnuhóps vegna Markarfljótsvirkjana A&B

Fundargerðir samvinnu sveitarfélaga í Rangárvalla- og Vestur-Skaft:

1. 10. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu 09.12.13

Fundargerðir samvinnu sveitarfélaga á Suðurlandi:

1. 153. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands 22.11.13
2. 474. fundur stjórnar SASS 28.11.13
3. 158. stjórnarfundur Skólaskrifstofu Suðurlands 26.11.13

Mál til kynningar:

1. Rafrænir reikningar, samsstarf sveitarfélaga um ræfræna reikninga.
2. Bréf Kirkjuhvols til heilbrigðisráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar dags. 20.11.13
3. ASÍ, bréf dags. 18.11.13, varðandi verðlagseftirlit.
4. Fundargerð 810. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.
5. Landspildur í Rangárþingi eystra, yfirlit dags. 19.11.13
6. Til athugunar varðandi álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2014.
7. Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi, varðandi trúnaðarmenn.
8. Skipulags- og byggingarfulltrúi Rangárþings eystra, bréf dags. 28.11.13, varðandi framleiðslueldhús.
9. Rannsóknin „Skilningur barna á málfræðilega flóknum setningum“
10. Opnun tilboða í byggingu umhleðsluhúss Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. á Strönd.
11. Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu bs., sérstakar húsaleigubætur.
12. Innanríkisráðuneytið, bréf dags. 12.11.13, varðandi fjárhagsáætlun.
13. Vegagerð ríkisins, bréf dags. 02.12.12, tilkynning um niðurfellingu Syðri-Kvíhólmavegar (nr. 2375) af vegaskrá.
14. Vegagerð ríkisins, bréf dags. 02.12.13, tilkynning um niðurfellingu Lindartúnsvegar (nr. 2527) af vegaskrá.
15. Kennarasamband Suðurlands, bréf dags. 03.12.13, ályktanir aðalfundar Kennarafélags Suðurlands.
16. Tölvubréf frá Karli Björnssyni, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 29.11.13, varðandi hugsanlega breytingu á útsvarsprósentu.

Hvolsvelli, 11. desember 2013

f. h. Rangárþings eystra

________________________

Ísólfur Gylfi Pálmason

sveitarstjóri