Borun holu GL-01 við Goðaland

Borun holunnar lauk föstudaginn 18. janúar 2013. Þá var dýpi hennar 250 metrar. Jarðlagaskipti eru í um 190 metrum. Ofan við þau eru tiltölulega ungar gosmyndanir en fyrir neðan afgamall berggrunnur. Holan var hitamæld mánudagsmorguninn 21. janúar. Þá kom í ljós að holan fór á stigul neðan við 190 metra eins og við var búist. Hitastigullinn reynist vera um 105°C/km. Ofan við 190 metra er 13-14°C heitt vatnskerfi ríkjandi.

Holan var einnig dæluprófuð með stangir niður á 100 metra dýpi. Upp úr henni komu um 55 l/sek af um 14°C heitu vatni. Niðurdráttur var sáralítill svo holan getur afkastað mun meira magni með niðurdrætti.

Nú verður farið í að vinna úr þeim gögnum sem safna var við borunina.

null