Á síðasta sveitarstjórnarfundi sem haldinn var föstudaginn 9. desember þá samþykkti sveitarstjórnin samhljóða að senda frá sér eftirfarandi ályktun.

Ályktun sveitarstjórnar Rangárþings eystra vegna eflingu löggæslu.

 Sveitarstjórn Rangárþings eystra lýsir yfir vonbrigðum i yfir að skv. fjárlögum ársins 2017 sé lögð niður fjárframlög til  eflingar löggæslu í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi, m.t.t. öryggis íbúa og ferðamanna. Um er að ræða lækkun  sem nemur  ríflega 10%  heildar fjárheimilda  lögreglunnar á Suðurlandi eða um kr. 102 milljónir. Umdæmi  lögreglunnar  á Suðurlandi er mjög stórt og víðfemt. Þar eru vinsælustu ferðamannastaðir landsins í byggð og  óbyggð. Til grundvallar þessara fjárheimilda frá fyrra ári lá vönduð undirbúningsvinna m.t.t. fjölgunar ferðamanna,  verulega aukinnar umferðar. Þegar litið er til aukinnar umferðar, fjölgunar slysa er þessi niðurstaða með öllu  óásættanleg enda skerðist verulega hvorutveggja, öryggi íbúa umdæmisins og annarra vegfarenda.