Rangárþing eystra auglýsir laust til umsóknar starf aðstoðarmanns byggingarfulltrúa hjá embætti skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra. Aðstoðarmaður starfar með byggingarfulltrúa við alla almenna meðferð byggingarmála samkvæmt lögum um mannvirki svo sem við móttöku og yfirferð séruppdrátta, úttektir, samskipti við umsækjendur, hönnuði, stofnanir og fleira. Um er að ræða 100% starf. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til þess að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. Rangárþing eystra hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um starfið. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. september 2021.

Helstu verkefni:

 • Úttektir og eftirlit með byggingum og framkvæmdum
 • Yfirferð sérteikninga
 • Skráning mannvirkja, fasteigna og landeigna í skráningarforriti Þjóðskrár
 • Umsagnir vegna rekstrar- og starfsleyfa
 • Skráning í Mannvirkjagátt
 • Samskipti við hönnuði, byggingaraðila, stofnanir og íbúa
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntun, reynslu og hæfniskröfur:

 • B.S/M.S. próf svo sem í verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði, arkitektúr
 • Meistararéttindi í iðngrein æskileg
 • Reynsla á sviði byggingarmála skilyrði
 • Þekking á teikniforritinu Autocad eða sambærilegum forritum æskileg
 • Þekking á lagaumhverfi málaflokksins æskileg
 • Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
 • Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
 • Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð
 • Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Jákvæðni í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt því að eiga auðvelt með að vinna í hópi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Úlfar Gíslason, skipulags- og byggingarfulltrúi á netfanginu ulfar@hvolsvollur.is.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið ulfar@hvolsvollur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 8.ágúst 2021.