59. fundur í skipulagsnefnd Rangárþings eystra haldinn föstudaginn 11. maí 2018, kl. 10:00 á skrifstofu sveitarstjóra, Hvoli, Hvolsvelli.

Mættir nefndarmenn: Guðlaug Ósk Svansdóttir, Lilja Einarsdóttir, Þorsteinn Jónsson, Víðir Jóhannsson, Guðmundur Ólafsson og Anton Kári Halldórsson skipulags- og byggingarfulltrúi.

Anton Kári Halldórsson ritaði fundargerð.

 

Efnisyfirlit:

SKIPULAGSMÁL:
1. 1805032 Fyrirspurn vegna lóðar fyrir þjónustuíbúðir
2. 1805031 Hvolstún 21 – Lóðarumsókn
3. 1805030 Hvolstún 19 – Lóðarumsókn
4. 1805029 Hvolstún 25 - Lóðarumsókn
5. 1805028 Ormsvöllur 9a – Lóðarumsókn
6. 1805027 Brúnir - Landskipti
7. 1805026 Mið-Dalur - Landskipti
8. 1805024 Brúnir 1 - Deiliskipulag
9. 1805023 Landeyjahöfn – Umsókn um framkvæmdaleyfi
10. 1805022 Sámsstaðir 3 lóð – Ósk um breytt heiti lóðar
11. 1804026 Heylækur 3 - Deiliskipulag
12. 1712008 Seljalandsheiðarnáma – Óverulega breyting á aðalskipulagi
13. 1704014 Hlíðarból – Stöðuleyfi, framhaldsumsókn

 

SKIPULAGSMÁL:
1. 1805032 Fyrirspurn vegna lóðar fyrir þjónustuíbúðir
Kristján Fr. Kristjánsson óskar eftir því að athugað verði með lóð á Hvolsvelli fyrir fyrirhugaðar þjónustuíbúðir fyrir fatlaða og öryrkja með þjónustu allan sólarhringinn. Íbúðirnar yrðu 6 sambyggðar með miðlægum kjarna þar sem starfsmenn hafa aðstöðu og þar verður einni sameiginlegt rými fyrir íbúa. Áætluð stærð byggingarinnar er um 500m². Verkefnið tengist tveimur sveitarfélögum, Rangárþingi eystra og Rangárþingi ytra. Verkefnið er unnið í samvinnu nokkura aðila, og með vitund félagsmálaráðherra enda mun ríkið koma inn í verkefnið á síðari stigum þess.
Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið og að starfseminni verði fundin lóð. Nefndin vísar erindinu til sveitarstjórnar til skoðunar og úrvinnslu.

2. 1805031 Hvolstún 21 – Lóðarumsókn
Sigríður Heiða Ólafsdóttir kt. 020682-3539, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Hvolstún 21, til byggingar einbýlishúss.
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar.

3. 1805030 Hvolstún 19 – Lóðarumsókn
Sigríður Heiða Ólafsdóttir kt. 020682-3539, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Hvolstún 21, til byggingar einbýlishúss.
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar.

4. 1805029 Hvolstún 25 – Lóðarumsókn
Ari Geir Sæmundsson kt. 060592-2849, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Hvolstún 25, til byggingar einbýlishúss.
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar.

5. 1805028 Ormsvöllur 9a – Lóðarumsókn
Baldur Eiðsson f.h. Stjörnumót ehf kt. 500306-2380, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Ormsvöllur 9a, til byggignar iðnaðarhúsnæðis.
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar.

6. 1805027 Brúnir – Landskipti
Símon Oddgeirsson kt. 021227-2269, óskar eftir því að skipta spildunni Brúnir Skógræktarsvæði 68,8 ha úr jörðinni Brúnir ln. 163863, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Hreini Óskarssyni dags. 20. febrúar 2018.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á spildunni.

7. 1805026 Mið-Dalur – Landskipti
Cédric Chovet kt. 161271-3069, óskar eftir því að skipta spildunni Mið-Dalur A4 1,6ha, úr lóðinni Mið-Dalur A2 ln. 202193, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholti sf. dags. 28.08.2017.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á spildunni.

8. 1805024 Brúnir 1 – Deiliskipulag
Halldór Pálsson f.h. Svarsins ehf. kt. 521216-0180, leggur fram deiliskipulag fyrir hluta af jörðinni Brúnir 1. Tillagan tekur til um 1,6 ha verslunar- og þjónustusvæðis. Gert er ráð fyrir að sett verði upp verslunar- og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn, auk bílastæðis og leik/útivistarsvæðis.
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu fyrir umrætt svæði sem nú er í ferli.

9. 1805023 Landeyjahöfn – Umsókn um framkvæmdaleyfi
Vegagerðin kt. 680269-2899, sækir um farmkvæmdaleyfi fyrir byggingu á innsiglingartunnum við enda brimvarnargarða, breytingu á aðkomuvegi á vestari brimvarnargarði, breytingu á innri höfn Landeyjarhafnar og efnistöku úr Seljalandsheiðarnámu. Tilgangur framkvæmdanna er að hægt sé að dýpka innsiglingu Landeyjahafnar frá landi og minnka ókyrð við hafnarbakka.
Skipulagsnefnd samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis með fyrirvara um samþykkt á óverulegri breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra, er snýr að efnistöku úr Seljalandsheiðarnámu.

10. 1805022 Sámsstaðir 3 lóð – Ósk um breytt heiti lóðar
Þórunn Sigurðardóttir f.h. Unnar Sigurðardóttur kt. 010436-4789, óskar eftir því að heiti lóðarinnar Sámsstaðir 3 lóð ln. 188999, verði breytt í Maríubakki.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna.

11. 1804026 Heylækur 3 lóð – Deiliskipulag
Hermann Ólafsson f.h. landeigenda Heylækjar 3, óskar eftir heimild til að vinna deiliskipulag fyrir hluta jarðarinnar. Tillagan tekur til byggingar þriggja frístunda/íbúðarhúsa auk gestahúss á hverri lóð. Skipulagssvæðið er stamtals um 3,4 ha. Afgreiðslu tillögunnar var frestað á síðasta fundi nefndarinnar vegna óvissu um nálægð við læk á skipulagssvæðinu. Brugðist hefur verið við ábendingum nefndarinnar og skilmálar tillögunnar uppfærðir.
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

12. 1712008 Seljalandsheiðarnáma – Óveruleg breyting á aðalskipulagi
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að gerð verði óveruleg breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra, þar sem leyfilegt efnismagn unnið úr Seljalandsheiðarnámu verði aukið um 40.000m³. Umrædd framkvæmd er tilkynningarskyld vegna hugsanlegs mats á umhverfiáhrifum. Hefur framkvæmdin verið kynnt og var það niðurstaða Skipulagsstofnunar að framkvæmdin þyrfti ekki að undirgangast mat á umhverfisáhrifum.
Að mati skipulagsnefndarinnar er um óverulega breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra að ræða. Því leggur nefndin til að breytingartillagan verði samþykkt skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

13. 1704014 Hlíðarból – Stöðuleyfi, framhaldsumsókn
Páll Elíasson kt. 310159-2399, óskar eftir því að fá framlengt stöðuleyfi fyrir salernisaðstöðu í landi Hlíðarbóls skv. meðfylgjandi erindi.
Víðir Jóhannson víkur af fundi við afgreiðslu erindisins.
Skipulagsnefnd hafnar veitingu stöðuleyfis. Áður veitt stöðuleyfi gilti til 1. október 2017. Búið var að upplýsa hlutaðeigandi um að umrædd starfsemi er skipulagsskyld og því ekki forsenda til að endurnýja tímabundið leyfi. Einnig vill nefndin benda á að skv. upplýsingum skipulagsfulltrúa er ágreiningur um landamerki á umræddu svæði.

Bókun: Undirritaður vill benda á að Páll Elíasson var upplýstur um að landamerki milli Hlíðarbóls og Hellishóla eru samþykkt 1958 af þáverandi bændum og aftur 1976, þar á meðal af eiganda Hlíðarbóls. Skv. þeim landamerkjum er umrædd starfsemi að öllu leyti í landi Hellishóla.
Víðir Jóhannsson eigandi Hellishóla.

Fundi slitið 12:08