Fundargerð
54. fundur í skipulagsnefnd Rangárþings eystra haldinn fimmtudaginn 7. desember 2017, kl. 10:00 í Litla-sal, Hvoli, Austurvegi 8, Hvolsvelli. 

Mættir nefndarmenn: Guðlaug Ósk Svansdóttir, Lilja Einarsdóttir, Þorsteinn Jónsson, Víðir Jóhannsson og Anton Kári Halldórsson skipulags- og byggingarfulltrúi. 

Guðmundur Ólafsson boðaði forföll og ekki náðist að boða varamann í hans stað.  
 
Áheyrnarfulltrúar sveitarstjórnar: Ísólfur Gylfi Pálmason

Anton Kári Halldórsson ritaði fundargerð. 

Skipulagsnefnd samþykkir að bæta máli nr. 7 og 8 á dagskrá. 

Efnisyfirlit:

SKIPULAGSMÁL:
1.1712007Stóri-Kollabær - Landskipti
2.1712006Moldnúpur – Ósk um aðalskipulagsbreytingu og heimild til deiliskipulagsgerðra
3.1712005Húsadalur – Umsókn um leyfi fyrir tjöldum
4.1712004Gunnarsgerði 1a-1d – Lóðarumsókn
5.1703016Ytri-Skógar – Deiliskipulagsbreyting
6.1405009Lambafell – Deiliskipulag
7.1712009Bollakot – Landskipti
8.1712008Seljalandsheiði náma E-422 – Ósk um óverulega breytingu á aðalskipulagiSKIPULAGSMÁL:

1.1712007Stóri-Kollabær - Landskipti
Hreinn Óskarsson f.h. Skógræktarinnar kt. 590269-3449, óskar eftir því að skipta lóð undir íbúðarhús úr jörðinni Stóri-Kollabær ln. 164042, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Hreini Óskarssyni dags. 20. nóv. 2017. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja Stóra-Kollabæ ln. 164042.  
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin. 

2.1712006Moldnúpur – Ósk um aðalskipulagsbreytingu og heimild til deiliskipulagsgerðar
Eyja Þóra Einarsdóttir kt. 270155-3839 og Jóhann Frímannsson kt. 140952-3709, óska eftir því að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, þar sem gert verði ráð fyrir allt að 6 ha. verslunar- og þjónustusvæði austan Moldnúps meðfram Skálavegi 246. Gert er ráð fyrir að byggja upp gistiheimili/hótel ásamt veitingaaðstöðu og tengdri þjónustu fyrir allt að 130 gesti. Þjónustan verði byggð upp í þremur til fimm byggingum, á einni til þremur hæðum. Heildarbyggingarmagn verði allt að 3500 m². Einnig er óskað eftir heimild til að vinna deiliskipulag fyrir umrætt svæði. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, enda fellur umrætt svæði að sambærilegri þjónustu. Einnig leggur nefndin til að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. 

3.1712005Húsadalur – Umsókn um leyfi fyrir tjöldum
Bjarni Freyr f.h. Stjörnunótt ehf kt. 601211-0680, óskar eftir leyfi fyrir uppsetningu á 13 tjöldum í Húsadal, ásamt pöllum umhverfis þau, skv. meðfylgjandi gögnum.  
Skipulagsnefnd hafnar beiðninni. 

4.1712004Gunnarsgerði 1a-1d – Lóðarumsókn
Xinglin Xu kt. 300685-4399, óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Gunnarsgerði 1a-1d, til byggingar raðhúss.
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar.   
 
5.1703016Ytri-Skógar – Deiliskipulagsbreyting
Rangárþing eystra hefur unnið að deiliskipulagsbreytingu fyrir Ytri-Skóga. Deiliskipulagsbreytingin tekur til svæðis umhverfis Skógafoss. Helstu breytingar sem tillagan tekur til eru að öll bílastæði eru færð út fyrir friðlýsta svæðið við Skóga. Lagt er til að friðlýsta svæðið verði stækkað til samræmis við breyttan farveg Skógár frá friðlýsingu. Salernis- og aðstöðuhús er fært út fyrir svæðið og útbúinn byggingarreitur í aðkomu við ný bílasstæði. Rotþrær eru fjarlægðar af friðlýsta svæðinu og gert ráð fyrir sameiginlegu hreinisvirki á nýjum stað. Meiri áhersla er lögð á að bæða aðstöðu á láglendi framan við fossinn. Gert er ráð fyrir að stígakerfi verði lagfært og stígar hannaðir nægjanlega rúmir til að taka við mikilli aðsókn ferðamanna. Deiliskipulagsbreytingin var auglýst frá 3. júlí 2017, með athugasemdafresti til 14. ágúst 2017. Þrjár athugasemdir bárust auk umsagna lögbundinna umsagnaraðila.
Skipulagsnefnd fer yfir innsendar athugasemdir og umsagnir við tillöguna. Nefndin samþykkir viðbrögð og svör við athugasemdum og umsögnum dags. 7. desember 2017. Svör verða send til þeirra er gerðu athugasemdir. Skipulagsnefnd samþykkir deiliskipulagsbreytinguna með óverulegum breytingum. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

6.1405009Lambafell – Deiliskipulag
Runólfur Sigurðsson f.h. Welcome Apartments ehf. kt. 631110-0100, leggur fram lýsingu deiliskipulags fyrir hluta jarðarinnar Lambafell. Tillaga að deiliskipulagi fyrir sama svæði hefur áður verði til meðferðar en vegna talsverðra breytinga á áformum er tillagan sett í ferli að nýju. Lýsingin tekur til lóðar sem skipt verður úr jörðinni Lambafell. Fyrirhugað er að byggja á lóðinni allt að 90 herbergja hótel auk þjónustubyggingar. Áæltað heildar byggingarmagn verður allt að 2500m² í nokkrum stakstæðum húsum með tengibyggingum á milli þeirra. Miðað er við að framkvæmdin verði áfangaskipt. 
Skipulagsnefnd samþykkir að lýsingin verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar lögbundinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 


7.1712009Bollakot – Landskipti
Sigrún Þórarinsdóttir kt. 290563-5269 og Ólafur Þorri Gunnarsson kt. 191258-3479, óska eftir því að skipta lóðunum Sóltúni, Miðkoti og Bollakoti 1, úr jörðinni Bollakot ln. 163995, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholti dags. 24. október 2017. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja Bollakoti ln. 163995.   
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptið og heitið á lóðunum. 

8.1712008Seljalandsheiði náma E-422 – Ósk um óverulega breytingu á aðalskipulagi
Sigurður Sigurðarson f.h. Vegagerðarinnar kt. 680269-2899, óskar eftir því að gerð verði óveruleg breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Landeyjahöfn þarf Vegagerðin að vinna sprengt grjót og kjarna til framkvæmdarinnar. Breytingin tekur til námu í Seljalandsheiði E-422. Óskað er eftir því að stærð námunnar verði breytt úr 40.000m² í 80.000m² og efnismagni breytt úr 500.000m³ í 600.000m³. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð verði óveruleg breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 skv. beiðni Vegagerðarinnar. 


 Fundi slitið 11:17