Fundagerð 36. fundar Skipulagsnefndar Rangárþings eystra, haldinn fimmtudaginn 5. nóvember 2015, kl. 10:00, Ormsveli 1, Hvolsvelli. 

Mættir nefndarmenn: Guðlaug Ósk Svansdóttir formaður, Lilja Einarsdóttir, Guðmundur Ólafsson, Víðir Jóhannsson og Anton Kári Halldórsson skipulags- og byggingarfulltrúi. Þorsteinn Jónsson boðaði forföll og í hans stað er mættur Ísólfur Gylfi Pálmason. 

Anton Kári Halldórsson ritaði fundargerð. 

Efnisyfirlit:

SKIPULAGSMÁL:
1511003Uppsalir - Landskipti
1510068Álar – Deiliskipulag
1510042Uppsalir – Deiliskipulag
1510025Sámsstaðir – Deiliskipulagsbreyting
1510014Austurvegur – Umsókn um stöðuleyfi / aðstöðu
1509104Þorvaldseyri – Deiliskipulag
1507005Réttarfit - Deiliskipulagsbreyting
1505010Steinmóðarbær – Deiliskipulag
1511005Landeyjahöfn-Vörpun dýpkunarefnis-Ósk um umsögn


SKIPULAGSMÁL

1511003Uppsalir – Landskipti
Ísólfur Gylfi Pálmason kt. 170354-3039, óskar eftir að skipta úr jörðinni Uppsalir ln. 164200, 3ha spildu sem ber heitið Uppsalir 2, skv. meðfylgjandi greinargerð og uppdrætti unnum af Steinsholt sf. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja jörðinni Uppsalir ln. 164200. 
Ísólfur Gylfi víkur af fundi við afgreiðslu málsins. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin. 

1510068Álar - Deiliskipulag
Stefán Eðvald Sigurðsson kt. 140768-4809, óskar eftir heimild til að vinna deiliskipulag fyrir lögbýlið Ála ln. 213588. Deiliskipulagstillagan tekur til hluta jarðarinnar. Tillagan gerir ráð fyrir byggingu íbúðarhúss/bílskúrs allt að 200m², gestahúss allt að 70m², útihúss/skemmu allt að 300m² og útihús/geymslu allt að 70m². Aðkoma er um núverandi aðkomuveg að jörðinni. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 


1510042Uppsalir - Deiliskipulag
Margrét Jóna Ísólfsdóttir kt. 120984-3069 og Þórður Freyr Sigurðsson kt. 240682-4949, óska eftir heimild til að vinna deiliskipulag fyrir hluta af jörðinni Uppsalir ln. 164200. Deiliskipulagstillagan tekur til 3 ha. lóðar sem skipt verður úr jörðinni. Tillagan gerir ráð fyrir byggingu íbúðarhúss / bílskúrs allt að 250m², gesthúss allt að 50m² og skemmu allt að 250m². Aðkoma verður um núverandi aðkomuveg að Uppsölum.
Ísólfur Gylfi vék af fundi við afgreiðslu málsins. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
 

1510025Sámsstaðir - Deiliskipulagsbreyting
Helgi Jóhannesson kt. 041063-5219, óskar eftir heimild til að vinna deiliskipulagsbreytingu á hluta gildandi deiliskipulags fyrir Sámstaði sem samþykkt var í sveitarstjórn Rangárþings eystra 14. febrúar 2013. Breytingin tekur til breyttrar landnotkunar á núverandi frístundahúsalóð sem breytt verður í landbúnaðarland vegna stofnunar lögbýlis. Gerðar eru breytingar á gildandi skilmálum er varða nýtingarhlutfall, fjölda og gerð bygginga á lóð, byggingarreiti og fyrirkomulagi fráveitu. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð deiliskipulagsbreytingar verði heimiluð. Einnig leggur nefndin til við sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, sem auglýst verði samhliða. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

1510014Austurvegur – Umsókn um stöðuleyfi / aðstöðu
Stefán Steinar Benediktsson kt. 061054-3329, óskar eftir aðstöðu á planinu við braggana á Austurvegi 4, til að koma fyrir móttöku á endurvinnanlegu plasti og gleri, skv. meðfylgjandi erindi. 
Nefndin felur skipulags- og byggingarfulltrúa að finna hentugri staðsetningu fyrir móttökuna í samræmi við umræður á fundi. 

1509104Þorvaldseyri – Deiliskipulag
Ólafur Eggertsson kt. 170752-4149 leggur fram deiliskipulagstillögu fyrir hluta af jörðinni Þorvaldseyri ln. 163728. Tillagan tekur til um 3 ha. svæðis úr jörðinni Þorvaldseyri. Tillagan tekur til byggingarreita fyrir gestahús og aðkomu að þeim. Tillagna geriri ráð fyrir að innan byggingarreits verði heimilt að byggja 3 gestahús sem hvert um sig geta verið allt að 50m². Aðkoma er um núverandi aðkomuvega að gestastofu og um núverandi vegslóða að rústum hútihúss á svo kölluðum Hæðum. Gert er ráð fyrir að sá slóði verði endurbættur. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 


1507005Réttarfit – Deiliskipulagsbreyting
Erling Magnússon kt. 261059-4799, óskar eftir heimild til að vinna deiliskipulagsbreytingu á hluta gildandi deiliskipulags fyrir Réttarfit, Fljótshlíð. Breytingin tekur til fjölgunar á frístundalóðum, bætt verður við lóðum 13 og 15 á kostnað útivistarsvæðis. Einnig tekur tillagan til breytingar á byggingarskilmálum á þeim lóðum að viðbættri lóð nr. 7. Stærð sumarhúsa verður að hámarki 150m² auk þess sem heimilt verður að byggja allt að 30m² geymslu og 10m² garðáhaldageymslu. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð deiliskipulagsbreytingar verði heimiluð. Einnig leggur nefndin til við sveitarstjórn að gerð verði óveruleg breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, sem auglýst verði samhliða. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.


1505010Steinmóðarbær - Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til um 3ha. spildu úr landi Steinmóðarbæjar. Tillagan tekur til byggingar íbúðarhúss, bílskúrs og byggingar sem ætlaðar eru fyrir ferðaþjónustu. Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 10. júlí, með athugasemdafresti til 21. ágúst 2015. Engar athugasemdir bárust við tillöguna á auglýsingartíma. Umsagnir um tillöguna bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Minjastofnun. Ekki eru gerðar athugasemdir við tillögu í umsögnum. Skipulagsnefnd bókaði á fundi sínum 1. október 2015 að óskað yrði eftir umsögnum Veðurstofunna og Umhverfisstofnunar. 
Umsögn barst frá Veðurstofunni. Brugðist hefur verið við umsögn og bætt inn texta í greinargerð deiliskipulagsins og kynnt málsaðila. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

1511005Landeyjahöfn-Vörpun dýpkunarefnis-Ósk um umsögn
Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn Rangárþings eystra vegna tilkynningar Vegagerðar um stækkun á dýpkunar- og losunarsvæðis við Landeyjahöfn. Um er að ræða fyrispurn Vegagerðar vegna hugsanlegrar matsskyldu framkvæmdarinnar. 
Að mati skipulagsnefndar er vel gert grein fyrir framkvæmdinni í gögnum sem fylgdu tilkynningunni. Að mati nefndarinnar er framkvæmd við vörpun dýpkunarefna ekki háð mati á umhverfisáhrifum.Fundi slitið 11:03

________________________________________________________
Guðlaug Ósk Svansdóttir                  Ísólfur Gylfi Pálmason

________________________________________________________
Lilja Einarsdóttir                           Víðir Jóhannsson

________________________________________________________
Guðmundur Ólafsson                    Anton Kári Halldórsson