47. fundur í skipulagsnefnd Rangárþings eystra haldinn 
Fimmtudaginn 2. febrúar 2017, kl. 12:00 í litla-sal Hvoli, Hvolsvelli.

Mættir nefndarmenn: Guðlaug Ósk Svansdóttir, Lilja Einarsdóttir, Þorsteinn Jónsson, Víðir Jóhannsson og Anton Kári Halldórsson skipulags- og byggingarfulltrúi. Guðmundur Ólafsson boðaði forföll. Í hans stað er mætt Christiane L. Bahner

Áheyrnarfulltrúar sveitarstjórnar: Ísólfur Gylfi Pálmason.

Anton Kári Halldórsson ritaði fundargerð. 


Efnisyfirlit:

1.1701063Lambafell – Deiliskipulagsbreyting
2.1701062Réttarmói 9 – Fyrirspurn v. breyttrar notkunar 
3.1701061Hvolstún 4 – Lóðarumsókn
4.1701060Tjaldsvæðið á Hvolsvelli – Umsókn um smáhýsi
5.1701059Ytri-Skógar lóð – Umsókn um byggingarleyfi
6.1701058Dufþaksbraut 8 – Lóðarumsókn
7.1701057Goðaland lóð – Umsókn um byggingarleyfi
8.1701056Varmahlíð – Landskipti
9.1701055Kirkjulækjarkot 3 – Landskipti
10.1701050Markarfljót – Framkvæmdarleyfi fyrir efnistöku
11.1701033Skógavegur 3 – Lóðarumsókn
12.1611043Rauðsbakki – Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
13.1610082Miðdalur – Deiliskipulag
14.1610075Völlur 2 – Deiliskipulag
15.1610071Gunnarsgerði – Deiliskipulag
16.1610070Skarðshlíð 1 og 2 – Deiliskipulagsbreyting
17.1607032Stóra-Borg – Deiliskipulag
18.1606016Yzta-Bæli – Ósk um heimild til deiliskipulagsgerðar
19.1605016Fornusandar – Deiliskipulag
20.1603062Hamragarðar/Seljalandsfoss – Aðalskipulagsbreyting
21.1501040Guðnastaðir/Skækill – Aðalskipulagsbreyting
22.1309001Hamragarðar/Seljalandsfoss - Deiliskipulag
SKIPULAGSMÁL:
1.1701063Lambafell – Deiliskipulagsbreyting
Smári Björnsson f.h. Welcome Edinborg ehf. kt. 600412-0430, óskar eftir heimild til að vinna deiliskipulagsbreytingu fyrir hluta af jörðinni Lambafell, Rangárþingi eystra. Tillagan gerir ráð fyrir að byggingarreitur nr. 2, þar sem gert var ráð fyrir byggingu skemmu er felldur niður. Í staðinn er gert ráð fyrir 15 lóðum og byggingarreitum fyrir smáhýsi sem hugsuð eru til útleigu. Stærð hvers smáhýsis getur verið allt að 30m². Að öðru leyti gilda skilmálar gildandi deiliskipulags. 
Skipulagsnefnd heimilar gerð deiliskipulagsbreytingar og mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

2.1701062Réttarmói 9 – Fyrirspurn v. breyttrar notkunar 
Sigríður J. Sigurðardóttir kt. 240955-4829 og Eyþór Óskarsson kt. 110450-2579, leggja fram fyrirspurn vegna fyrirhugaðrar breyttrar skráningar á frístundahúsinu að Réttamóa 9, í íbúðarhús. 
Skipulagsnefnd telur ekki unnt að verða við beiðninni að svo stöddu. Umrædd lóð stendur í dag innan skipulagðs frístundasvæðis í landi Hellishóla. Eigi breytingin fram að ganga þarf að breyta gildandi aðalskipulagi Rangárþings eystra og deiliskipulagi fyrir Hellishóla. 

3.1701061Hvolstún 4 – Lóðarumsókn
Jón Ægir Sigmarsson kt. 010587-3369, sækir um að fá úthlutað lóðinni Hvolstún 4, Hvolsvelli til byggingar einbýlishúss. 
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar. 

4.1701060Tjaldsvæðið á Hvolsvelli – Umsókn um smáhýsi
Arnar Arinbjarnarson og Jón Felix Sigurðsson f.h. Nordic Pods ehf. kt. 560915-0550, óska eftir leyfi til uppsetningar á 20 smáhýsum á tjaldsvæðinu á Hvolsvelli skv. meðfylgjandi gögnum.  
Skipulagsnefnd bendir á að ekki gert ráð fyrir svona lagaðri uppbyggingu á tjaldsvæðinu á Hvolsvelli. Umrædd smáhýsi til gistingar falla undir leyfiskyld mannvirki skv. byggingarreglugerð og á meðan ekkert deiliskipulag er fyrir hendi er ekki hægt að veita byggingarleyfi fyrir húsunum. 

5.1701059Ytri-Skógar lóð – Umsókn um byggingarleyfi
Elías Rúnar Kristjánsson f.h. Hótels Skóga kt. 691211-1500, sækir um byggingarleyfi fyrir stækkun Hótels Skóga á lóðinni Ytri-Skógar lóð ln. 163691, skv. meðfylgjandi uppdráttum unnum af Einari V. Tryggvasyni. 
Skv. gildandi deiliskipulagi fyrir Ytri-Skóga, er ekki gert ráð fyrir viðbyggingu við Hótel Skóga. Því leggur skipulagsnefnd til að byggingarleyfisumsókn verði grenndarkynnt fyrir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

6.1701058Dufþaksbraut 8 – Lóðarumsókn
Xinglin Xu f.h. 9XING ehf. kt. 600515-1950, sækir um að fá úthlutað lóðinni Dufþaksbraut 8, Hvolsvelli til byggingar hótels. 
Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun lóðarinnar og óskar í framhaldinu eftir fundi með umsóknaraðila um fyrirhugaðar framkvæmdir á lóðinni.  

7.1701057Goðaland lóð – Umsókn um byggingarleyfi
Guðni Þór Guðmundsson kt. 010454-3639 og Jana Flieglova kt. 020279-3469, sækja um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu og breyttri skráningu á íbúðarhúsi á lóðinni Goðaland lóð ln. 164078, skv. meðfylgjandi uppdráttum unnum af Pro-Ark teiknistofu. 
Skipulagsnefnd leggur til að byggingarleyfisumsókn verði grenndarkynnt fyrir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 8.1701056Varmahlíð – Landskipti
Anna Birna Þráinsdóttir kt. 251267-5299 og Sigurður J. Jónsson kt. 300856-0049, óska eftir því að skipta 1,67 ha. Lóð úr jörðinni Varmahlíð ln. 163815 skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Vigfúsi Þór Hróbjartssyni dags. 17.01.2017. Óskað er eftir því að hin nýja lóð fái heitið Varmahlíð 2. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja Varmahlíð ln.163815. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á spildunni. 

9.1701055Kirkjulækjarkot 3 – Landskipti
Hans Guðni Magnússon kt. 301145-3229, óskar eftir því að skipta 1894m² lóð úr landeigninni Kirkjulækjarkot 3 ln. 164036, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot ehf. dags. 02.11.2016. Óskað er eftir því að hin nýja lóð fái heitið Kirkjulækjarkot 3c. Einnig eru ytri mörk landeignarinnar Kirkjulækjarkot 3 ln. 164036 hnitsett og staðfest af eigendum aðliggjandi jarða. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á lóðinni. 

10.1701050Markarfljót – Framkvæmdarleyfi fyrir efnistöku
Vegagerðin kt. 680269-2899 sækir um framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku úr Markarfljóti. Efnistökusvæðið er skilgreint í aðalskipulagi Rangárþings eystra sem náma nr. E-220. Fyrirhugað er að taka um 9.000m³ af efni úr námunni og er það ætlað í yfirlagningar á vegum í námunda við hana. Áætlaður vinnslutími er febrúar til september 2017. 
Skipulagsnefnd samþykkir framkvæmdarleyfi fyrir efnistökunni með fyrirvara um samþykki landeiganda. 
 
11.1701033Skógavegur 3 – Lóðarumsókn
Ísólfur Gylfi Pálmason f.h. Skógasafns kt. 700655-0169, sækir um að fá úthlutað lóðinni Skógavegur 3, Skógum.
Skipulagsnefnd vísar umsókninni til Héraðsnefnda Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslna. 

12. 1611043Rauðsbakki – Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
Deiliskipulag og byggingarleyfi vegna hótelbyggingar á jörðinni Rauðsbakka, Rangárþingi eystra var kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Úrskurður nefndarinnar liggur nú fyrir. Felld er úr gildi ákvörðun sveitarstjórnar Rangárþings eystra frá 7. apríl 2016 um að samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir hótel á jörðinni Rauðsbakka. Vísað er frá úrskurðarnefndinni kröfu um ógildingu á samþykkt byggingarfulltrúans í Rangárþingi eystra frá 11. júlí 2016 á byggingarleyfi fyrir hóteli á jörðinni Rauðsbakka. 
Skipulagsnefnd fer yfir úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Deiliskipulagstillagan er felld úr gildi vegna túlkunnar úrskurðarnefndar á samræmi tillögunnar við gildandi aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024. Því leggur skipulagsnefnd til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 þar sem deiliskipulagssvæðið verði afmarkað sem verslunar- og þjónustusvæði. Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagstillaga verði síðan auglýstar samhliða. 

13.1610082Miðdalur – Deiliskipulag
Steinsholt sf. f.h. Ludovic Sylvian Pascal Piala leggur fram lýsingu deiliskipulags fyrir tvær lóðir úr landi Miðdals, Rangárþingi eystra. Markmið skipulagsins er uppbygging íbúðarhúsa og gestahúsa á spildunum. Á báðum lóðunum er áformað að byggja íbúðarhús og gestahús þar sem boðið verður upp á gistingu. 
Skipulagsnefnd bendir á nálægð skipulagssvæðisins við minkabú á jörðinni Neðri-Dalur, ásamt öðrum landbúnaði á svæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir að lýsing verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar lögbundinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

14.1610075Völlur 2 – Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til um 3 ha landspildu úr landi Vallar II ln. 164207. Tillagan tekur til tveggja byggingarreita, annars vegar fyrir stækkun íbúðarhúss, þjónustuhúss og hins vegar fyrir byggingu allt að 10 gestahúsa. Tillagan var auglýst frá 28. nóvember 2016, með athugasemdafresti til 9. janúar 2017. 
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar og telst hún því samþykkt. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

15.1610071Gunnarsgerði – Deiliskipulag
Rangárþing eystra leggur fram deiliskipulagsbreytingu fyrir Gunnarsgerði á Hvolsvelli. Gildandi deiliskipulag var samþykkt í sveitarstjórn 13.03.2008. Ástæða endurskoðunarinnar eru margvísilegar, svo sem fábreytileiki húsgerða, skortu á gestabílastæðum, skilgreining byggingarreita, stærð opins svæðis á milli Gunnarsgerðis og Króktúns ofl. Breytingartillagan gerir ráð fyrir allt að 27 íbúðum í rað, par og einbýlishúsum. Bílastæðum er fjölgað og staðsetningu þeirra breytt. Þar sem byggt hefur verið of nærri norður lóðamörkum við Njálsgerði, norðan götu eru þær lóðir við Njálsgerði stækkaðar um 3m til norðurs. 
Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

16.1610070Skarðshlíð 1 og 2 – Deiliskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir nýjum byggingarreit S3, þar sem heimilt verður að byggja fjögur hús allt að 120m² hvert. Húsin eru ætluð fyrir ferðaþjónustu. Byggingarreitur Ú2 er stækkaður og þar verður heimilt að endurbyggja fjós og stækka það um allt að 1.000m² í stað 300m² áður. Tillagan var auglýst frá 28. nóvember 2016, með athugasemdafresti til 9. janúar 2017. 
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Í umsögn Veðurstofunnar koma fram ákveðnar ábendingar varðandi tillöguna. Skipulagsstofnun mælist til þess að farið verði eftir þeim ábendingum við framkvæmdir á svæðinu. Vegna mistaka var röng skipulagstillaga send Veðurstofu til umsagnar. Það kemur þó ekki að sök þar sem breytingin nær einungis til reita S3 og Ú2. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

17.1607032Stóra-Borg – Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til byggingar tveggja frístundahúsa í landi Stóru-Borgar ln. 163726. Tillagan var auglýst frá 28. nóvember 2016, með athugasemdafresti til 9. janúar 2017.
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Nefndin tekur undir umsögn Minjastofnunar og fer fram á að tekið verði tillit til hennar við framkvæmdir á deiliskipulagssvæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.18.1606016Yzta-Bæli – Ósk um heimild til deiliskipulagsgerðar
Landeigendur Yzta-Bælis, Rangárþingi eystra hafa óskað eftir heimild til deiliskipulagsgerðar. Áætlað er að deiliskipulagið taki til 5 íbúðahúsalóða úr jörðinni Yzta-Bæli. Skipulagsnefnd hafði áður samþykkt að unnin yrði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra vegna fyrirætlanna. Sveitarstjórn frestaði hins vegar erindinu og vísaði því aftur til frekari skoðunnar hjá skipulagsnefnd. 
Skipulagsnefnd telur að hugmyndir landeiganda samræmist ekki stefnu aðalskipulags sveitarfélagsins sbr. kafli 4.17, þar sem mikið landbúnaðarland fer undir væntanlega íbúðabyggð. Nefndin bendir á að æskilegra væri að beina uppbyggingu að núverandi byggð í Yzta-Bæli.  

19.1605016Fornusandar – Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar lóða og byggingarreita núverandi húsa, auk byggingar þriggja frístundahúsa og gestahúss. Hámarksstærð frístundahúsa er 140m², auk þess er leyfilegt að byggja 40m² aukahús á lóð. Hámarksstærð gestahúss er 60,5m². Tillagan var auglýst frá 28. nóvember 2016, með athugasemdafresti til 9. janúar 2017. 
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar og telst hún því samþykkt. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

20.1603062Hamragarðar/Seljalandsfoss – Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Afmarkað verði afþreyingar- og ferðamannasvæði við Hamragarða og Seljalandsfoss og legu Þórsmerkurvegar breytt þar sem hann fer um svæðið. Annars vegar er um að ræða breytingu á landnotkun við Hamragarða og Seljalandsfoss úr landbúnaðarsvæði (L) og afþreyingar- og ferðamannasvæði af óskilgreindri stærð (AF) í 90 ha afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF). Hins vegar tekur breytingin til færslu Þórsmerkurvegar (nr.249) til vesturs að varnargarði Markarfljóts. Um er að ræða nýjan vegarkafla sem tengist Þjóðvegi 1, skammt austan Markarfljótsbrúar og liggur meðfram varnargarði Markarfljóts allt að Gljúfurá í norðri þar sem hann tengist núverandi Þórsmerkurvegi. Núverandi Þórsmerkurvegur frá Þjóðvegi 1 að Gljúfurá verður þar með lagður af sem tengivegur nema allra syðst þar sem stuttur vegarkafli sem tengist Þjóðvegi 1 verður aðkomuleið að skógræktarsvæði (SL-411). Legu göngu- og reiðleiðar um svæðið er breytt og aðlöguð breyttum aðstæðum. Engin breyting verður á skógræktarsvæðinu né heldur staðsetningu áningarstaða Kötlu jarðvangs. Tillagan var auglýst frá 16. júní 2016, með athugasemdafresti til 28. júlí 2016. 
Talsverður fjöldi athugasemda og umsagna barst við tillöguna á auglýsingartíma. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir og umsagnir við tillöguna og gerðar hafa verið óverulegar breytingar á tillögunni. Yfirlit yfir viðbrögð og svör við athugasemdum verða send öllum þeim sem athugasemdir gerðu. Í greinargerð tillögunnar er gert grein fyrir þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði samþykkt og send til staðfestingar Skipulagsstofnunar skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

21.1501040Guðnastaðir/Skækill – Aðalskipulagsbreyting
Guðni Ragnarsson kt. 240177-4209, óskar eftir því að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystar 2012-2024. Óskað er eftir því að hluta af landi Guðnastaða sem ber heitið Skækill verði landnotkun breytt úr landbúnaðarsvæði í flugvöll. Lýsing aðalskipulagsbreytingar hefur nú þegar lokið ferli sínu. Enn hefur þó ekki borist umsögn Samgöngustofu. 
Með fyrirvara um jákvæða umsögn Samgöngustofu, leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að unnin verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem gert verði ráð fyrir flugvelli í landi Guðnastaða/Skækils. 

22.1309001Hamragarðar/Seljalandsfoss - Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu tekur til um 90 ha svæðis við Hamragarða og Seljalandsfoss. Tillagan tekur m.a. til breyttrar aðkomu að svæðinu með tilfærslu á Þórsmerkurvegi nr. 249, breytingar eru gerðar á legu göngustía og skilgreiningum þeirra, staðsetningu bílastæða og byggingar þjónusumiðstöðvar. Tillagan var auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu frá 16. júní 2016, með athugasemdafresti til 28. júlí 2016.
Talsverður fjöldi athugasemda og umsagna barst við tillöguna á auglýsingartíma. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir og umsagnir við tillöguna og gerðar hafa verið óverulegar breytingar á tillögunni. Yfirlit yfir viðbrögð og svör við athugasemdum verða send öllum þeim sem athugasemdir gerðu. Í greinargerð tillögunnar er gert grein fyrir þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 
 Fundi slitið 14:45

________________________________________________________
Guðlaug Ósk SvansdóttirÞorsteinn Jónsson

________________________________________________________
Lilja EinarsdóttirChristiane L. Bahner

________________________________________________________
Víðir JóhannssonAnton Kári Halldórsson