248. fundur sveitarstjórnar haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins, 14. mars 2019 og hófst hann kl. 11:00.

Fundinn sátu:

Anton Kári Halldórsson, Elín Fríða Sigurðardóttir, Benedikt Benediktsson, Rafn Bergsson, Christiane L. Bahner, Harpa Mjöll Kjartansdóttir, Guri Hilstad Ólason, Árný Lára Karvelsdóttir og Margrét Jóna Ísólfsdóttir. 

 

Fundargerð ritaði:  Margrét Jóna Ísólfsdóttir, Skrifstofu- og fjármálastjóri.

Dagskrá:

1. Heilsueflandi samfélag; Rangárþing eystra - 1902312

Sveitarstjórn leggur til að hafin verið undirbúningsvinna að því að gera Rangárþing eystra að heilsueflandi samfélagi

Sveitarstjórn leggur til að hafin verið undirbúningsvinna að því að gera Rangárþing eystra að heilsueflandi samfélagi. Heilsueflandi samfélag er samvinnuverkefni sveitarfélaga og Landlæknisembættis. Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa. 

Sveitarstjórn vill að að skoðað verði hvort hægt sé að móta atvinnuskapandi nemendaverkefni úr hluta innleiðingaferlisins, til dæmis gerð stöðumats, greiningar og gerð verkferla. Atvinnuskapandi nemendaverkefni er eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands. 

Sveitarstjórn vísar málinu til umfjöllunar í Heilsu- íþrótta- og æskulýðsnefnd og Velferðarnefnd. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2. Kirkjuhvolsreitur; Endurskoðun deiliskipulags - 1903032

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að hafin verði vinna við endurskoðun á deiliskipulagi Kirkjuhvolsreitsins á Hvolsvelli.

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að hafin verði vinna við endurskoðun á deiliskipulagi Kirkjuhvolsreitsins á Hvolsvelli. Huga þarf að framtíðar uppbyggingarmöguleikum fyrir dvalarheimilið Kirkjuhvol, stækkunarmöguleikum heimilisins auk tengdrar þjónustu. Við endurskoðunina verði einnig horft til þess að fjölga þeim lóðum sem ætlaðar eru fyrir íbúa 60 ára og eldri sem geta nýtt sér nærþjónustu á reitnum.Við endurskoðunin verði gert ráð fyrir framtíðar uppbyggingarmöguleikum heilsugæslustöðvar þ.e. stækkunarmöguleikum til eflingar þjónustu, húsnæði fyrir sjúkrabíla og aðstöðu fyrir starfsmenn. Mikilvægt er að endurskoðunin verði unnin í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands hvað varðar heilsugæsluþáttinn. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Menningarnefnd; stofnun menningarsjóðs - 1903079

Sveitarstjórn leggur til að stofnaður verði menningarsjóður Rangárþings eystra. 

Sveitarstjórn leggur til að faglegt mat á umsóknum til menningarstyrkja verði á ábyrgð Menningarnefndar sveitarfélagsins, sem leggi fram tillögur að styrkveitingum til samþykktar í sveitarstjórn. 

Ánafnar sveitastjórn 1.000.000 kr á ári til úthlutunar úr sjóðnum. Sveitarstjórn vill hvetja Menningarnefnd að fá ráðgjöf á vegum Uppbyggingarsjóðs Suðurlands við mótun reglna sjóðsins. 

Samþykkt samhljóða.

 

4. Ferðamálastefna Rangárþings eystra - 1903081

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða ferðamálastefnu Rangárþings eystra. 

 

5. Erindi um tilnefningu fulltrúa á samráðsvettvang Sóknaráætlunar Suðurlands - 1902323

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga óskar eftir tilnefningu fjögurra fulltrúa á fund samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Suðurlands. Um er að ræða tvo kjörna fulltrúa og tvo aðra fulltrúa úr sveitarfélaginu. Samráðsvettvangurinn mótar þær áherslur sem unnið verður eftir í Sóknaráætlun Suðurlands á tímabilinu 2020-2024. 

Sveitarstjórn fagnar því að víðtakt samráð verði haft um mótun áhersna fyrir Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024. 

Sveitarstjórn tilnefnir Anton Kára Halldórsson og Lilju Einarsdóttur sem kjörna fulltrúa sveitarfélagsins og Oddnýu Steinu Valsdóttur og Margréti Jónu Ísólfsdóttur sem aðra fulltrúa úr sveitarfélaginu. 

Samþykkt samhljóða.

 

6. SASS; Bréf frá samgöngunefnd; óskað eftir upplýsingum um forgangsverkefni - 1903015

Stjórn SASS hefur skipað starfnefnd sem á að endurskoða Samgönguáætlun Suðurlands fyrir næstur 10 ár. 

Nefndin kallar hér með eftir upplýsingum sveitarstjórn, um helstu forgagnsverkefni í samgöngumálum 2019-2028. 

1. Hver eru þrjú helstu forgangsverkefni í nýframkvæmdum er varða samgöngur í sveitarfélaginu ykkar? 

2. Hver eru þrjú helstu forgangsverkefni í rekstri og viðhaldi samgöngumannvirkja í sveitarfélaginu ykkar? 

3. Ef horft er á Suðurlands sem heild, hvaða þrjár samgönguframkvæmdir myndi sveitarstjórn ykkar setja fremst á blað, aðrar en í ykkar sveitarfélagi? 

4. Hver er afstaða sveitarstjórnar er varða áætlanir ríkisstjórnar um veggjöld? 

5. Hvaða sýn hefur sveitarstjórn á fyrir komulag almenningssamgangna á Suðurlandi? 

6. Annað sem sveitarstjórn vill koma á framfæri við samgöngunefnd SASS? 

Sveitarstjórn leggur til að vísa erindinu til Samgöngu- og umferðarnefndar. Nefndinni ber að hafa í huga áherslumál í nýsamþykktri ferðamálastefnu Rangárþings eystra. 

Samþykkt samhljóða.

 

7. LS; Lánaumsókn vegna Brunavarna Rangárvallasýslu, vegna slökkvustöðvar á Hellu - 1903056

Staðfesting vegna lántöku til verkefnisins hjá Lánasjóði sveitarfélaga.

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns Brunavarna Rangárvallasýslu bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 60.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. 

Er lánið tekið til að fjármagna kaup á slökkvistöð sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Jafnframt er Antoni Kára Halldórssyni kt 030583-3539 , veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Rangárþings eystra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns. 

Samþykkt samhljóða. 

 

8. Trúnaðarmál - 1903080

Afgreiðslu frestað

 

10. Umsögn; Forsæti breiting á gistileyfi - 1903016

Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna gistileyfis. 

Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. 

Samþykkt samhljóða. 

 

11. Byggðarráð - 178 - 1902006F 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

11.1 1902323 - Erindi um tilnefningu fulltrúa á samráðsvettvang Sóknaráætlunar Suðurlands

Byggðarráð Rangárþings eystra lýsir ánægju sinni með að víðtækt samráð verði haft um stefnumörkun Sóknaráætlunar Suðurlands. 

Byggðarráð leggur til að erindunu verði frestað til næsta sveitastjórnarfundar.

 

11.2 1902315 - Áskorun til sveitarfélagsins; losun á slátturúrgangi og ástand folfvallar

Byggðarráð þakkar ábendingarnar og tekur vel í erindið. Erindinu um sláttuúrgang til landbóta vísað til Skipulags- og byggingarfulltrúa til frekari útfærslu og kostnaðaráætlunar. 

Sveitastjóra falið að koma lagfæringu á folf velli í farveg hið fyrsta og finna viðhaldi vallarins farveg til framtíðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

11.3 1902335 - Fyrirspurn um notendaráð fatlaðs fólks

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, Bergrisanum, er starfrækt notendaráð sem í sitja sex einstaklingar. Allir sem hafa setu í ráðinu eru með þroskahömlun. Allir fulltrúar notendaráðs hafa farið á námskeið hjá Fræðslunetinu og heldur starfsmaður hjá fræðslunetinu utan um starf notendaráðs og þeim þannig til handar í störfum sínum. Verkefni notendaráðs eru meðal annars að gefa álit á allri stefnumótun um málefni fatlaðs fólks á Suðurlandi og geta þau einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði. 

 

Á þjónustusvæðinu er einnig starfræktur samstarfshópur sem í sitja þrír sveitastjórnarmenn sem kosnir voru á aðalfundi Bergrisans og aðilar frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks á Suðurlandi. 

Sveitastjóra falið að svara fyrirspurninni. 

Samþykkt samhljóða. 

 

11.4 1902319 - 40. fundur Fræðslunefndar; 12. febrúar 2019

Liður 9. 

Upphaf skólagöngu elstu barna leikskólans 

Sú nýbreytni sem viðhöfð var á skólaárinu 2018-2019 að taka á móti elstu börnum leikskóla í skólann frá ágúst byrjun gekk vel og hvetur fræðslunefnd sveitarstjóra til þess að samþykkja sama fyrirkomulag á næsta ári. Auk þess að gera könnun hvort foreldrar yngstu grunnskólabarna hefðu áhuga á að nýta skólaskjól á sama tíma. 

 

Byggðarráð samþykkir að tekið verði á móti elstu börnum leikskóla með sama fyrirkomulagi og haustið 2018 í Hvolsskóla. 

Sveitastjóra, í samvinnu við skólastjóra, falið að kanna hvort framkvæmanlegt er að taka á móti yngstu grunnskólabörnunum. 

Samþykkt samhljóða. 

Fundargerð staðfest að öðru leiti. 

 

11.5 1902314 - 12. fundur Ungmennaráðs; 16.11 2018

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.6 1902316 - 13. fundur Ungmennaráðs; 18.12.2018

Liður 1 

Ærslabelgur 

Byggðarráð felur sveitarstjóra, ásamt Íþrótta og æskulýðsfulltrúa, að vinna áfram að málinu og skoða mögulegar útfærslur. 

Liður 2 

Byggðarráð lýsir ánægju sinni með að ungmennaráð standi fyrir málþingi. 

Önnur mál, c liður 

Málinu vísað til deiliskipulagsgerðar á skóla og íþróttasvæði en sú vinna er nú þegar hafin. 

Önnur mál, d liður 

Sveitastjóra falið að vinna að úrbótum í samvinnu við hlutaðeigandi aðila. 

Samþykkt samhljóða. 

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.7 1902317 - 14. fundur Ungmennaráðs; 15.2.2019

Liður 7 

Byggðarráð felur sveitarstjóra, í samvinnu við Íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, að hefja vinnu við verkferla fyrir vinnuskólann. Í samræmi við ábendingar ungmennaráðs sem og niðurstöðu könnunar meðal sveitarfélaga. 

Samþykkt samhljóða. 

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.8 1902003F - Velferðarnefnd - 11

Fundargerð staðfest

 

11.9 1902004F - Markaðs- og atvinnumálanefnd - 4

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.10 1902321 - 64. fundur Félagsmálanefndar; 14.2.2019

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.11 1902318 - 277. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands bs.; 18. febrúar 2019

Afgreiðslu frestað til næsta sveitarstjórnarfundar.

Fundargerð staðfest.

11.12 1902320 - 543. fundur stjórnar SASS; 1.2.2019

 

11.13 1902336 - 36. fundur stjórnar Félag- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu

Fundargerð staðfest í heild.

 

11.14 1902015 - Alda; Ráðgjöf um styttingu vinnuvikunnar og eflingu lýðræðis

Byggðarráð vísar málinu til kynningar í velferðarnefnd og vinnu forstöðumanna og sveitarstjóra við athugun á styttingu vinnuvikunnar. 

 

11.15 1902326 - Safnmappa; þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2019

 

11.16 1902332 - Bréf um stefnumótun í málefnum barna og endurskoðun á félagslegri umgjörð

 

 

12. 12. fundur Velferðarnefndar; 26.2.2019 - 1903013

Sveitarstjórn samþykkir erindisbréf Velferðarnefndar. 

Fundargerð samþykkt í heild sinni. 

 

13. 277. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands bs.; 18. febrúar 2019 - 1902318

Fundargerð staðfest. 

 

14. Tónlistarskóli Rangæinga; 9. stjórnarfundur - 1903005

Fundargerð samþykkt.

 

15. Jafnréttisnefnd; 12. fundur - 1903033

Fundargerð samþykkt. 

 

16. Skipulagsnefnd - 67 - 1903002F 

Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina í heild. 

16.1 1705018 - Ráðagerði; Deiliskipulag

Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar.

16.2 1804026 - Heylækur 3; Deiliskipulag

Eftir yfirferð Skipulagsstofnunar komu athugasemdir sem nú hefur verið brugðist við. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send aftur til Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Eftir yfirferð Skipulagsstofnunar komu athugasemdir sem nú hefur verið brugðist við. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send aftur til Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar.

16.3 1902031 - Þorvaldseyri; Landskipti

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu.

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu. 

Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunni. 

16.4 1902127 - Hlíðarvegur 15; Ósk um breytta landnotkun

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til umbeðinnar breytingar á landnotkun við endurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024. 

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til umbeðinnar breytingar á landnotkun við endurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024. 

Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar. 

16.5 1902297 - Landskipti; Stóra-Mörk 2 land L191742

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nöfnin á hinum nýju spildum. 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nöfnin á hinum nýju spildum. 

Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunum.

16.6 1902383 - Breytt skráning heitis; Kirkjulækur 2 lóð

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við heitið á spildunni.

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við heitið á spildunni. 

Sveitarstjórn staðfestir heitið á spildunni.

16.7 1902438 - Landskipti; Seljalandssel

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu. 

Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunni

16.8 1903004 - Stöðuleyfi; Naglverk ehf, Ormsvöllur 9

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 ? 10.06.2019.

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 til 10.06.2019. 

Sveitarstjórn samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 til 10.06.2019.

16.9 1903006 - Stöðuleyfi; Karl Víðir Jónsson, Rauðafell 1

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 ? 01.09.2019

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 til 01.09.2019. 

Sveitarstjórn samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 til 01.09.2019.

16.10 1903011 - Deiliskipulag; Borgareyrar

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gre. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan veðri auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gre. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Sveitarstjórn bendir á að skv. meðfylgjandi uppdrætti er heimilt að reisa 2 gistihús allt að 30 m2 á byggingarreiti B2. 

Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við bókun skipulagsnefndar. 

16.11 1901080 - Hvolsvöllur, skóla- og íþróttasvæði; Deiliskipulag

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga. Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn skipi vinnuhóp úr röðum fag- og hagsmunaaðila til að vinna að gerð tillögunnar. 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga. Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn skipi vinnuhóp úr röðum fag- og hagsmunaaðila til að vinna að gerð tillögunnar. 

Sveitarstjórn leggur til að byggingarreitur fyrir knatthús verði skilgreindur sem byggingarreitur fyrir fjölnota íþróttahús. Sveitarstjórn samþykkir að öðru leyti að deiliskipulagsgerð fyrir skóla- og íþróttasvæði verði heimiluð. 

Sveitarstjórn leggur til að í vinnuhóp verði forstöðumenn hlutaðeigandi stofnana auk skipulagsnefndar, sveitarstjórnar og skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúa falið að kalla starfshópinn saman. 

16.12 1811020 - Hvolsvöllur; Deiliskipulag

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga.

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga. 

Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu á nýju deiliskipulagi íbúðabyggðar og heimilar deiliskipulagsgerð. 

 

17. Samband íslenskra sveitarfélaga; Stjórnarfundur nr 868 - 1903014

 

18. Fundarboð; Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ofh. - 1903082

 

19. Safnmappa; þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2019 - 1902326

Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi.

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:23

248. fundur sveitarstjórnar

haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins, 14. mars 2019 og hófst hann kl. 11:00.

 

 

Fundinn sátu:

Anton Kári Halldórsson, Elín Fríða Sigurðardóttir, Benedikt Benediktsson, Rafn Bergsson, Christiane L. Bahner, Harpa Mjöll Kjartansdóttir, Guri Hilstad Ólason, Árný Lára Karvelsdóttir og Margrét Jóna Ísólfsdóttir.

 

Fundargerð ritaði:  Margrét Jóna Ísólfsdóttir, Skrifstofu- og fjármálastjóri.

 

 

                                    

Dagskrá:

1.

Heilsueflandi samfélag; Rangárþing eystra - 1902312

 

Sveitarstjórn leggur til að hafin verið undirbúningsvinna að því að gera Rangárþing eystra að heilsueflandi samfélagi

 

Sveitarstjórn leggur til að hafin verið undirbúningsvinna að því að gera Rangárþing eystra að heilsueflandi samfélagi. Heilsueflandi samfélag er samvinnuverkefni sveitarfélaga og Landlæknisembættis. Meginmarkmið Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa.
Sveitarstjórn vill að að skoðað verði hvort hægt sé að móta atvinnuskapandi nemendaverkefni úr hluta innleiðingaferlisins, til dæmis gerð stöðumats, greiningar og gerð verkferla. Atvinnuskapandi nemendaverkefni er eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands.
Sveitarstjórn vísar málinu til umfjöllunar í Heilsu- íþrótta- og æskulýðsnefnd og Velferðarnefnd.
Samþykkt samhljóða.

     

2.

Kirkjuhvolsreitur; Endurskoðun deiliskipulags - 1903032

 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að hafin verði vinna við endurskoðun á deiliskipulagi Kirkjuhvolsreitsins á Hvolsvelli.

 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að hafin verði vinna við endurskoðun á deiliskipulagi Kirkjuhvolsreitsins á Hvolsvelli. Huga þarf að framtíðar uppbyggingarmöguleikum fyrir dvalarheimilið Kirkjuhvol, stækkunarmöguleikum heimilisins auk tengdrar þjónustu. Við endurskoðunina verði einnig horft til þess að fjölga þeim lóðum sem ætlaðar eru fyrir íbúa 60 ára og eldri sem geta nýtt sér nærþjónustu á reitnum.Við endurskoðunin verði gert ráð fyrir framtíðar uppbyggingarmöguleikum heilsugæslustöðvar þ.e. stækkunarmöguleikum til eflingar þjónustu, húsnæði fyrir sjúkrabíla og aðstöðu fyrir starfsmenn. Mikilvægt er að endurskoðunin verði unnin í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands hvað varðar heilsugæsluþáttinn.
Samþykkt samhljóða.

     

3.

Menningarnefnd; stofnun menningarsjóðs - 1903079

 

Sveitarstjórn leggur til að stofnaður verði menningarsjóður Rangárþings eystra.

 

Sveitarstjórn leggur til að faglegt mat á umsóknum til menningarstyrkja verði á ábyrgð Menningarnefndar sveitarfélagsins, sem leggi fram tillögur að styrkveitingum til samþykktar í sveitarstjórn.
Ánafnar sveitastjórn 1.000.000 kr á ári til úthlutunar úr sjóðnum. Sveitarstjórn vill hvetja Menningarnefnd að fá ráðgjöf á vegum Uppbyggingarsjóðs Suðurlands við mótun reglna sjóðsins.
Samþykkt samhljóða.

     

4.

Ferðamálastefna Rangárþings eystra - 1903081

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða ferðamálastefnu Rangárþings eystra.

     

5.

Erindi um tilnefningu fulltrúa á samráðsvettvang Sóknaráætlunar Suðurlands - 1902323

 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga óskar eftir tilnefningu fjögurra fulltrúa á fund samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Suðurlands. Um er að ræða tvo kjörna fulltrúa og tvo aðra fulltrúa úr sveitarfélaginu. Samráðsvettvangurinn mótar þær áherslur sem unnið verður eftir í Sóknaráætlun Suðurlands á tímabilinu 2020-2024.

 

Sveitarstjórn fagnar því að víðtakt samráð verði haft um mótun áhersna fyrir Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024.
Sveitarstjórn tilnefnir Anton Kára Halldórsson og Lilju Einarsdóttur sem kjörna fulltrúa sveitarfélagsins og Oddnýu Steinu Valsdóttur og Margréti Jónu Ísólfsdóttur sem aðra fulltrúa úr sveitarfélaginu.
Samþykkt samhljóða.

     

6.

SASS; Bréf frá samgöngunefnd; óskað eftir upplýsingum um forgangsverkefni - 1903015

 

Stjórn SASS hefur skipað starfnefnd sem á að endurskoða Samgönguáætlun Suðurlands fyrir næstur 10 ár.
Nefndin kallar hér með eftir upplýsingum sveitarstjórn, um helstu forgagnsverkefni í samgöngumálum 2019-2028.
1. Hver eru þrjú helstu forgangsverkefni í nýframkvæmdum er varða samgöngur í sveitarfélaginu ykkar?
2. Hver eru þrjú helstu forgangsverkefni í rekstri og viðhaldi samgöngumannvirkja í sveitarfélaginu ykkar?
3. Ef horft er á Suðurlands sem heild, hvaða þrjár samgönguframkvæmdir myndi sveitarstjórn ykkar setja fremst á blað, aðrar en í ykkar sveitarfélagi?
4. Hver er afstaða sveitarstjórnar er varða áætlanir ríkisstjórnar um veggjöld?
5. Hvaða sýn hefur sveitarstjórn á fyrir komulag almenningssamgangna á Suðurlandi?
6. Annað sem sveitarstjórn vill koma á framfæri við samgöngunefnd SASS?

 

Sveitarstjórn leggur til að vísa erindinu til Samgöngu- og umferðarnefndar. Nefndinni ber að hafa í huga áherslumál í nýsamþykktri ferðamálastefnu Rangárþings eystra.
Samþykkt samhljóða.

     

7.

LS; Lánaumsókn vegna Brunavarna Rangárvallasýslu, vegna slökkvustöðvar á Hellu - 1903056

 

Staðfesting vegna lántöku til verkefnisins hjá Lánasjóði sveitarfélaga.

 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns Brunavarna Rangárvallasýslu bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 60.000.000, með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir.
Er lánið tekið til að fjármagna kaup á slökkvistöð sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Antoni Kára Halldórssyni kt 030583-3539 , veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Rangárþings eystra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.
Samþykkt samhljóða.

     

8.

Trúnaðarmál - 1903080

 

Afgreiðslu frestað

     

10.

Umsögn; Forsæti breiting á gistileyfi - 1903016

 

Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna gistileyfis.

 

Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn.
Samþykkt samhljóða.

     

11.

Byggðarráð - 178 - 1902006F

 

Fundargerð samþykkt samhljóða.

 

11.1

1902323 - Erindi um tilnefningu fulltrúa á samráðsvettvang Sóknaráætlunar Suðurlands

 

Byggðarráð Rangárþings eystra lýsir ánægju sinni með að víðtækt samráð verði haft um stefnumörkun Sóknaráætlunar Suðurlands.
Byggðarráð leggur til að erindunu verði frestað til næsta sveitastjórnarfundar.

   
 

11.2

1902315 - Áskorun til sveitarfélagsins; losun á slátturúrgangi og ástand folfvallar

 

Byggðarráð þakkar ábendingarnar og tekur vel í erindið. Erindinu um sláttuúrgang til landbóta vísað til Skipulags- og byggingarfulltrúa til frekari útfærslu og kostnaðaráætlunar.
Sveitastjóra falið að koma lagfæringu á folf velli í farveg hið fyrsta og finna viðhaldi vallarins farveg til framtíðar.
Samþykkt samhljóða.

   
 

11.3

1902335 - Fyrirspurn um notendaráð fatlaðs fólks

 

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, Bergrisanum, er starfrækt notendaráð sem í sitja sex einstaklingar. Allir sem hafa setu í ráðinu eru með þroskahömlun. Allir fulltrúar notendaráðs hafa farið á námskeið hjá Fræðslunetinu og heldur starfsmaður hjá fræðslunetinu utan um starf notendaráðs og þeim þannig til handar í störfum sínum. Verkefni notendaráðs eru meðal annars að gefa álit á allri stefnumótun um málefni fatlaðs fólks á Suðurlandi og geta þau einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði.

Á þjónustusvæðinu er einnig starfræktur samstarfshópur sem í sitja þrír sveitastjórnarmenn sem kosnir voru á aðalfundi Bergrisans og aðilar frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks á Suðurlandi.
Sveitastjóra falið að svara fyrirspurninni.
Samþykkt samhljóða.

   
 

11.4

1902319 - 40. fundur Fræðslunefndar; 12. febrúar 2019

 

Liður 9.
Upphaf skólagöngu elstu barna leikskólans
Sú nýbreytni sem viðhöfð var á skólaárinu 2018-2019 að taka á móti elstu börnum leikskóla í skólann frá ágúst byrjun gekk vel og hvetur fræðslunefnd sveitarstjóra til þess að samþykkja sama fyrirkomulag á næsta ári. Auk þess að gera könnun hvort foreldrar yngstu grunnskólabarna hefðu áhuga á að nýta skólaskjól á sama tíma.

Byggðarráð samþykkir að tekið verði á móti elstu börnum leikskóla með sama fyrirkomulagi og haustið 2018 í Hvolsskóla.
Sveitastjóra, í samvinnu við skólastjóra, falið að kanna hvort framkvæmanlegt er að taka á móti yngstu grunnskólabörnunum.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerð staðfest að öðru leiti.

   
 

11.5

1902314 - 12. fundur Ungmennaráðs; 16.11 2018

 

Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.6

1902316 - 13. fundur Ungmennaráðs; 18.12.2018

 

Liður 1
Ærslabelgur
Byggðarráð felur sveitarstjóra, ásamt Íþrótta og æskulýðsfulltrúa, að vinna áfram að málinu og skoða mögulegar útfærslur.
Liður 2
Byggðarráð lýsir ánægju sinni með að ungmennaráð standi fyrir málþingi.
Önnur mál, c liður
Málinu vísað til deiliskipulagsgerðar á skóla og íþróttasvæði en sú vinna er nú þegar hafin.
Önnur mál, d liður
Sveitastjóra falið að vinna að úrbótum í samvinnu við hlutaðeigandi aðila.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.7

1902317 - 14. fundur Ungmennaráðs; 15.2.2019

 

Liður 7
Byggðarráð felur sveitarstjóra, í samvinnu við Íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, að hefja vinnu við verkferla fyrir vinnuskólann. Í samræmi við ábendingar ungmennaráðs sem og niðurstöðu könnunar meðal sveitarfélaga.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.8

1902003F - Velferðarnefnd - 11

 

Fundargerð staðfest

   
 

11.9

1902004F - Markaðs- og atvinnumálanefnd - 4

 

Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.10

1902321 - 64. fundur Félagsmálanefndar; 14.2.2019

 

Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.11

1902318 - 277. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands bs.; 18. febrúar 2019

 

Afgreiðslu frestað til næsta sveitarstjórnarfundar.

 

Fundargerð staðfest.

 

11.12

1902320 - 543. fundur stjórnar SASS; 1.2.2019

   
 

11.13

1902336 - 36. fundur stjórnar Félag- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu

 

Fundargerð staðfest í heild.

   
 

11.14

1902015 - Alda; Ráðgjöf um styttingu vinnuvikunnar og eflingu lýðræðis

 

Byggðarráð vísar málinu til kynningar í velferðarnefnd og vinnu forstöðumanna og sveitarstjóra við athugun á styttingu vinnuvikunnar.

   
 

11.15

1902326 - Safnmappa; þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2019

   
 

11.16

1902332 - Bréf um stefnumótun í málefnum barna og endurskoðun á félagslegri umgjörð

   
     

12.

12. fundur Velferðarnefndar; 26.2.2019 - 1903013

 

Sveitarstjórn samþykkir erindisbréf Velferðarnefndar.
Fundargerð samþykkt í heild sinni.

     

13.

277. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands bs.; 18. febrúar 2019 - 1902318

 

Fundargerð staðfest.

     

14.

Tónlistarskóli Rangæinga; 9. stjórnarfundur - 1903005

 

Fundargerð samþykkt.

     

15.

Jafnréttisnefnd; 12. fundur - 1903033

 

Fundargerð samþykkt.

     

16.

Skipulagsnefnd - 67 - 1903002F

 

Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina í heild.

 

16.1

1705018 - Ráðagerði; Deiliskipulag

 

Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar.

 

16.2

1804026 - Heylækur 3; Deiliskipulag

 

Eftir yfirferð Skipulagsstofnunar komu athugasemdir sem nú hefur verið brugðist við. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send aftur til Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Eftir yfirferð Skipulagsstofnunar komu athugasemdir sem nú hefur verið brugðist við. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send aftur til Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar.

 

16.3

1902031 - Þorvaldseyri; Landskipti

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu.

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu.
Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunni.

 

16.4

1902127 - Hlíðarvegur 15; Ósk um breytta landnotkun

 

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til umbeðinnar breytingar á landnotkun við endurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024.

 

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til umbeðinnar breytingar á landnotkun við endurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024.
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar.

 

16.5

1902297 - Landskipti; Stóra-Mörk 2 land L191742

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nöfnin á hinum nýju spildum.

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nöfnin á hinum nýju spildum.
Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunum.

 

16.6

1902383 - Breytt skráning heitis; Kirkjulækur 2 lóð

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við heitið á spildunni.

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við heitið á spildunni.
Sveitarstjórn staðfestir heitið á spildunni.

 

16.7

1902438 - Landskipti; Seljalandssel

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu

 

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni nýju spildu.
Sveitarstjórn staðfestir landskiptin og heitið á nýju spildunni

 

16.8

1903004 - Stöðuleyfi; Naglverk ehf, Ormsvöllur 9

 

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 ? 10.06.2019.

 

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 til 10.06.2019.
Sveitarstjórn samþykkir að veita stöðuleyfi frá 10.03.2019 til 10.06.2019.

 

16.9

1903006 - Stöðuleyfi; Karl Víðir Jónsson, Rauðafell 1

 

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 ? 01.09.2019

 

Skipulagsnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 til 01.09.2019.
Sveitarstjórn samþykkir að veita stöðuleyfi frá 01.03.2019 til 01.09.2019.

 

16.10

1903011 - Deiliskipulag; Borgareyrar

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gre. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan veðri auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gre. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Sveitarstjórn bendir á að skv. meðfylgjandi uppdrætti er heimilt að reisa 2 gistihús allt að 30 m2 á byggingarreiti B2.
Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við bókun skipulagsnefndar.

 

16.11

1901080 - Hvolsvöllur, skóla- og íþróttasvæði; Deiliskipulag

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga. Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn skipi vinnuhóp úr röðum fag- og hagsmunaaðila til að vinna að gerð tillögunnar.

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga. Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn skipi vinnuhóp úr röðum fag- og hagsmunaaðila til að vinna að gerð tillögunnar.
Sveitarstjórn leggur til að byggingarreitur fyrir knatthús verði skilgreindur sem byggingarreitur fyrir fjölnota íþróttahús. Sveitarstjórn samþykkir að öðru leyti að deiliskipulagsgerð fyrir skóla- og íþróttasvæði verði heimiluð.
Sveitarstjórn leggur til að í vinnuhóp verði forstöðumenn hlutaðeigandi stofnana auk skipulagsnefndar, sveitarstjórnar og skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúa falið að kalla starfshópinn saman.

 

16.12

1811020 - Hvolsvöllur; Deiliskipulag

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga.

 

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga.
Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu á nýju deiliskipulagi íbúðabyggðar og heimilar deiliskipulagsgerð.

     

17.

Samband íslenskra sveitarfélaga; Stjórnarfundur nr 868 - 1903014

     

18.

Fundarboð; Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ofh. - 1903082

     

19.

Safnmappa; þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2019 - 1902326

 

Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi.

     

 

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:23