Sveitarstjórn Rangárþings eystra

Fundargerð

242. fundur sveitarstjórnar Rangárþings eystra haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins, fimmtudaginn 30. ágúst 2018, kl. 12:00.
Mætt:   Anton Kári Halldórsson, Elín Fríða Sigurðardóttir, Guðmundur Viðarsson, Guri Hilstad Ólason, varamaður Benedikts Benediktssonar, Rafn Bergsson, Christiane L. Bahner og Lilja Einarsdóttir, oddviti, sem setti fundinn og stjórnaði honum. 
Fundargerð ritaði Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi.
Oddviti bauð fundarmenn velkomna um leið og hann leitaði eftir athugasemdum við fundarboðið. Oddviti biður um að á dagskrá verði settur liður 12: Kirkjuhvoll: Umsókn um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra vegna uppsetningu loftlyftukerfis og lið 13: Kirkjuhvoll: Umsókn um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra vegna endurbóta á fólkslyftu.
Gengið var til formlegrar dagskrár:
Sveitarstjóri og oddviti greina frá gangi mála frá síðasta sveitarstjórnarfundi.
Frá því að sveitarstjórn kom síðast saman til fundar hefur byggðarráð farið með fullnaðarafgreiðslu mála. Byggðarráð hefur fundað þrisvar sinnum á tímabilinu. Starfsemi sveitarfélagsins er smátt og smátt að skríða í eðlilegt horf eftir sumarfrí. Hinar ýmsu nefndir og ráð á vegum sveitarfélagsins hafa verið að hittast á sínum fyrstu fundum eftir kosningar, en þó eru nokkrar nefndir sem enn eiga eftir koma saman. Staða framkvæmda á vegum sveitarfélagsins er góð. Bæði viðbygging við Kirkjuhvol og endurbygging á Austurvegi 4 er lokið að stærstum hluta. Formleg opnun á nýju ráðhúsi sveitarfélagsins er áætluð í september þegar flutningum er að fullu lokið. Gatnagerðarframkvæmdir sumarsins hafa gengið vel og er að mestu lokið. 2. hluti ljósleiðarvæðingar gengur vel. Af ýmsum ástæðum hefur verkið að vísu tafist, en er á góðu skriði sem stendur. Fyrir liggur að blástur og tengingar hefjist á næstu dögum. Raunhæft er að áætla að allir staðir með fasta búsetu verði orðið tengdir fyrir áramót. Stöður skipulags- og byggingarfulltrúa og fjármála/skrifstofustjóra hafa verið auglýstar og er verið að vinna úr umsóknum. Dagana 2. – 6. september munu sveitarstjóri og oddviti vera í ferð á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga í Danmörku. Nokkur sveitarfélög verða heimsótt, en aðaláhersla ferðarinnar er að fræðast um umbætur, skilvirkni, stafræna þróun og samstarf við íbúa í dönskum sveitarfélögum, en Danir eru taldir standa mjög framarlega hvað þessi málefni varðar. 
Erindi til sveitarstjórnar:
1.1806061 171. fundur byggðarráðs Rangárþings eystra. 28.06.2018. Staðfest.
2.1806070 172. fundur byggðarráðs Rangárþings eystra. 12.07.2018. Staðfest.
3.1808039 173. fundur byggðarráðs Rangárþings eystra. 09.08.2018. Staðfest.
4.1808045 Beiðni um að girt verði með veginum frá Brúnum að Krossi í Austur Landeyjum.
Sveitarstjóra falið að vinna að lausn málsins í samvinnu við Vegagerðina.
5.1808048 GML: Þjónustusamningur.
Sveitarstjórn samþykkir samninginn og vonast til að hann nýtist félagasamtökum og annarri starfsemi vel sem og öðrum íbúum sveitarfélagsins.
Sveitarstjóra falið að ganga frá afgreiðslu málsins og jafnframt að bjóða nágrannasveitarfélögum í Rangárvallasýslu að vera þátttakendur.
6.1808049 Sýslumaðurinn á Suðurlandi: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um rekstrarleyfi: Skeggjastaðir.
Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn.
7.1808062 Sýslumaðurinn á Suðurlandi: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um tækifærisleyfi: Kjötsúpuhátíð 2018.
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn enda eru önnur gögn komin til skila
8.1808063 Sýslumaðurinn á Suðurlandi: Beiðni um umsögn vegna umsóknar um tækifærisleyfi: Kjötsúpuhátíðar dansleikur.
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn enda eru önnur gögn komin til skila
9.1807010Blástur og tengingar 2. áfanga ljósleiðaravæðingar í Rangárþingi eystra. Útboð. 
Sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga við lægstbjóðanda, SH leiðarinn ehf. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi.
10.1808023 61. fundur skipulagsnefndar. 17.08.2018.
1.1808030Sýslumannstún – Lóðarumsókn - Raðhús
Sláturfélag Suðurlands, sækir um að fá úthlutað lóð undir 8 íbúða raðhús á Sýslumannstúninu á Hvolsvelli. 
Skipulagsnefnd samþykkir lóðarúthlutunina á grundvelli 9. gr. reglna um lóðarúthlutanir í Rangárþingi eystra og samkomulagi milli sveitarfélagsins og SS dags. 26. janúar 2017. 
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir lóðarúthlutunina. 

2.1808029Sýslumannstún – Lóðarumsókn - Parhús
Hafsteinn Sigurbjörnsson, sækir um að fá úthlutað lóð undir parhús á Sýslumannstúninu á Hvolsvelli. 
Afgreiðslu frestað þar til lóðir verða auglýstar lausar til úthlutunar.
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar.    

3.1808028Vatnahjáleiga - Landskipti
Viðar Marmundsson, óskar eftir því að skipta lóðinni Syðri-Vatnahjáleigu, 640m2 úr jörðinni Vatnahjáleiga ln. 163891, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot ehf. Matshlutar 02 og 10 færast yfir á hina nýju lóð. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja Vatnahjáleigu ln. 163891. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á lóðinni. 
Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og heitið á lóðinni. 

4.1808027Hamragarðar lóð – Staðfesting landamerkja og ósk um breytt heiti. 
Guðjón Traustason, óskar eftir staðfestingu Rangárþings eystra á landamerkjum lóðanna Hamragarðar lóð 205542 og Hamragarðar lóð 163821, skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot ehf. dags. 5. júlí 2018. Einnig er óskað eftir því að heiti lóðanna breytist í Hamralundur 1 og Hamralundur 2. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landamerki lóðanna fyrir sitt leyti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við breytt heiti lóðanna. 
Sveitarstjórn samþykkir landamerki lóðanna fyrir sitt leyti. Sveitarstjórn samþykkir breytt heiti lóðanna. 

5.1808029Brúnir - Landskipti
Símon Oddgeirsson, óskar eftir því að skipta spildunni Brúnir 1, 3,0ha úr jörðinni Brúnir ln. 163751 svk. meðfylgjandi greinargerð og uppdrætti unnum af EFLU dags. í júlí 2018. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og heitið á spildunni. 
Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og heitið á spildunni. 

6.1808025Gunnarsgerði 10 – Lóðarumsókn
Anna Rún Einarsdóttir og Eiður Örn Harðarson, sækja um að fá úthlutað lóðinni Gunnarsgerði 10, undir byggingu einbýlishúss. 
Lilja Einarsdóttir víkur af fundi við afgreiðslu umsóknarinnar. Skipulagsnefnd samþykkir lóðarúthlutunina. 
Lilja Einarsdóttir víkur af fundi við afgreiðslu umsóknarinnar og sveitarstjóra falin stjórn fundarins á meðan. Sveitarstjórn samþykkir lóðarúthlutunina. 

Lilja kemur aftur á fundinn og tekur við stjórn fundarins.

7.1808024Gunnarsgerði – Óveruleg breyting á deiliskipulagi
Rangárþing eystra leggur fram óverulega breytingu á deiliskipulagi fyrir Gunnarsgerði á Hvolsvelli. Ástæða breytingarinnar er mikil eftirspurn eftir smáíbúðum í sveitarfélaginu.  Breytingin tekur til lóðar nr. 1 við Gunnarsgerði. Íbúðum í raðhúsi er fjölgað um tvær og verða samtals sex. Mesta mænishæð breytist úr 5,3 m í 4,5 m. Á lóðinni er ekki gert ráð fyrir bílgeymslum. Hámarksnýtingarhlutfall lóðar breytis úr 0,45 í 0,32 og bílastæðakrafa breytist úr tveimur í eitt stæði fyrir hverja íbúð. 
Að mati skipulagsnefndar er um óverulega breytingu á deiliskipulagi að ræða. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti deiliskipulagsbreytinguna og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur til að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem að breytingin varðar ekki hagsmuni annarra. 
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagsbreytinguna og að hún verði afgreidd skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn samþykkir að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem að breytingin varðar ekki hagsmuni annarra. 

8.1806059Múlakot lóð – Umsókn um byggingarleyfi
Sigríður J. Friðjónsdóttir og Sigríður A. Pálmadóttir, sækja um byggingarleyfi fyrir sumarhúsi á lóðinni Múlakot lóð ln. 164143, skv. meðfylgjandi uppdráttum og fylgigögnum. Þar sem vikið er frá ákvæðum gildandi deiliskipulags fyrir svæðið, samþykkti skipulagsnefnd á síðasta fundi sínum að byggingarleyfisumsókn skildi grenndarkynnt. Athugasemdafrestur grenndarkynningar var til 30. júlí 2018.
Ein athugasemd barst á tímabili grenndarkynningar. Athugasemdin snýr að fjölda húsa innan lóðarinnar, fjarlægð nýbyggingar frá lóðamörkum og fjölgun rotþróa á lóðinni. Skipulagsnefnd tekur tillit til athugasemdar að hluta. Skipulagsnefnd samþykkir byggingaráform með eftirfarandi skilyrðum. Fjarlægð nýbyggingar frá lóðamörkum verði ekki minni en 10m í samræmi við ákvæði skipulagsreglugerðar gr. 5.3.2.12. Ein sameiginleg rotþró verði innan lóðarinnar og gerð og frágangur í samræmi við reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Skv. Gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið er m.a. heimild fyrir allt að 200m2 frístundahúsi og 40m2 gestahúsi á hverri lóð. Því er það túlkun skipulagsnefndar að fjöldi og stærð bygginga innan lóðar verði í fullu samræmi við gildandi deiliskipulag. 
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform. 

9.1804026Heylækur 3 - Deiliskipulag
Tillagan tekur til byggingar þriggja frístunda/íbúðarhúsalóða úr jörðinni Heylækur 3. Heimilt verður að byggja frístunda- og einbýlishús á lóðunum, auk gesta/geymslu húss. Nýtingarhlutfall lóða er 0,04 sem gerir samanlagt byggingarmagn um 450-500m2 á hverri lóð. Tillagan var auglýst frá 2. júlí 2018, með athugasemdafresti til 13. ágúst. 
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma tillögunnar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og mælist til þess að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

10.1603062Hamragarðar / Seljalandsfoss – Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Afmarkað verði afþreyingar- og ferðamannasvæði við Hamragarða og Seljalandsfoss og legu Þórsmerkurvegar breytt þar sem hann fer um svæðið. Annars vegar er um að ræða breytingu á landnotkun við Hamragarða og Seljalandsfoss úr landbúnaðarsvæði (L) og afþreyingar- og ferðamannasvæði af óskilgreindri stærð (AF) í 90 ha afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF). Hins vegar tekur breytingin til færslu Þórsmerkurvegar (nr.249) til vesturs að varnargarði Markarfljóts. Um er að ræða nýjan vegarkafla sem tengist Þjóðvegi 1, skammt austan Markarfljótsbrúar og liggur meðfram varnargarði Markarfljóts allt að Gljúfurá í norðri þar sem hann tengist núverandi Þórsmerkurvegi. Núverandi Þórsmerkurvegur frá Þjóðvegi 1 að Gljúfurá verður þar með lagður af sem tengivegur nema allra syðst þar sem stuttur vegarkafli sem tengist Þjóðvegi 1 verður aðkomuleið að skógræktarsvæði (SL-411). Legu göngu- og reiðleiðar um svæðið er breytt og aðlöguð breyttum aðstæðum. Aðalskipulagsbreytingin ásamt umhverfisskýrslu var auglýst frá 23. apríl, með athugasemdafresti til 4. júní 2018. 
Talsverður fjöldi athugasemda og umsagna barst við tillöguna á auglýsingartíma. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir og umsagnir við tillöguna og gerðar hafa verið óverulegar breytingar á tillögunni. Yfirlit yfir viðbrögð og svör við athugasemdum verða send öllum þeim sem athugasemdir gerðu. Í greinargerð tillögunnar er gert grein fyrir þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði samþykkt og send til staðfestingar Skipulagsstofnunar skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send til staðfestingar Skipulagsstofnunar skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.   


11.1309001Hamragarðar / Seljalandsfoss – Deiliskipulag
Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur á undanförnum árum unnið að gerð deiliskipulags fyrir Hamragarða og Seljalandsfoss, Rangárþingi eystra. Deiliskipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu tekur til um 90 ha svæði við Hamragarða og Seljalandsfoss. Tillagan tekur m.a. til breyttrar aðkomu að svæðinu með tilfærslu á Þórsmerkurvegi nr. 249, breytingar eru gerða á legu núverandi göngustíga og skilgreiningum þeirra, staðsetningu bílastæða og byggingar þjónustusmiðstöðvar. Deiliskipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu var auglýst frá 23. apríl 2018, með athugasemdafresti til 4. júní 2018.   
Talsverður fjöldi athugasemda og umsagna barst við tillöguna á auglýsingartíma. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir og umsagnir við tillöguna og gerðar hafa verið óverulegar breytingar á tillögunni. Yfirlit yfir viðbrögð og svör við athugasemdum verða send öllum þeim sem athugasemdir gerðu. Í greinargerð tillögunnar er gert grein fyrir þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan ásamt umhverfisskýrslu verði samþykkt. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

12.1412003Drangshlíðardalur – Deiliskipulag
Guðni Úlfar Ingólfsson og Magðalena Karlotta Jónsdóttir, óska eftir heimild til deiliskipulagsgerðar fyrir Drangshlíðardal, Austur-Eyjafjöllum, Rangárþingi eystra. Deiliskipulagstillagan tekur til um 3,6 ha af jörðinni Drangshlíðardalur ln 163652 og íbúðarhúsalóðarinnar Drangshlíðardalur 2 ln.178810. Í deiliskipulaginu eru skilgreindar lóðir, byggingarreitir, heimarafstöð með inntaksstíflu og vatnspípu, ásamt nýjum vegslóða. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Nefndin telur ekki ástæðu til meðferðar skv. 1. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem að allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í gildandi aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Sveitarstjórn heimilar skipulagsgerð. Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

13.1709019Kvoslækur - Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til um 40 ha lands úr jörðinni Kvoslækur. Tillagan gerir ráð fyrir byggingu allt að 8 íbúðarhúsa á um 5 ha lóðum hver. Heimilt verður að byggja íbúðarhús, gestahús og geymslu. Nýtingarhlutfall lóða verður 0,01 í samræmi við aðalskipulag Rangárþings eystra. 
Í erindi dags. 9. ágúst 2018, gerir skipulagsstofnun athugasemdir við að sveitarfélagið birti auglýsingu í b-deild stjórnartíðinda um gildistöku deiliskipulagsins. Athugasemdir snúa að því að betur þurfi að gera grein fyri því hvernig sé brugðist við umsögn Minjastofnunar, fjarlægð byggingarreita frá Kvoslækjará og umfjöllun um líkleg umhverfisáhrif vegna tillögunnar. Tillagan hefur nú verið lagfærð í samræmi við athugasemdir Skipulagsstofnunar. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði samþykkt. Skipulagsnefnd mælist til þess að tillagan verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Sveitarstjórn staðfestir bókun nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferða skv. 42. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 

Fundargerð 61. fundar Skipulagsnefndar staðfest í heild sinni.

11.1808053 Heimsókn: Ásbjörn Björgvinsson og Sveinn Runólfsson vegna Votlendissjóðsins.
Sveitarstjórn þakkar þeim Ásbirni og Sveini kærlega fyrir komuna og kynningu á starfsemi Votlendissjóðsins. Sveitarstjórn sendir Umhverfis- og náttúruverndarnefnd málið til kynningar.
12.1808065 Kirkjuhvoll: Umsókn um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra vegna uppsetningu loftlyftukerfis.
Sveitarstjórn samþykkir að sækja um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra og felur hjúkrunarforstjóra að ganga frá umsókninni.
Sveitarstjórn ábyrgist fjármögnun verkefnisins að því gefnu að styrkur fáist.
13.1808065 Kirkjuhvoll: Umsókn um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra vegna endurbóta á fólkslyftu.
Sveitarstjórn samþykkir að sækja um styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra og felur hjúkrunarforstjóra að ganga frá umsókninni.
Sveitarstjórn ábyrgist fjármögnun verkefnisins að því gefnu að styrkur fáist.

Fundargerðir:
1.1808050 39. fundur fræðslunefndar. 23.08.2018. Staðfest.
Liður 5: varðandi hljóðvist í kennslurýmum. Sveitarstjórn gleðst yfir því að verið er að vinna að lausn vandans og hvetur til að málinu verði hraðað.
2.1808020 19. fundur umhverfis- og náttúruverndarnefndar. 13.08.2018. Staðfest.
Liður 2: Sveitarstjóra falið í samvinnu við formann nefndarinnar og fulltrúa sveitarfélagsins í Sorpstöð Rangárvallasýslu að boða til fundar um sorpflokkunarmál.
3.1808010 22. fundur menningarnefndar. 14.08.2018. Staðfest
Liður 4: Varðandi gerð eftirmyndar af styttu Nínu Sæmundsson, Spirit of Achivement. Sveitarstjóra falið að safna saman gögnum sem unnin hafa verið í málinu, til upplýsinga fyrir menningarnefnd og sveitarstjórn.
4.1808056 Fundur í fjallskilanefnd Fljótshlíðar. 06.06.2018. Staðfest.
5.1808016 Fundur upprekstrarhafa á Fljótshlíðarafrétti 21.08.2018. Til kynningar.
6.1808055 Fundur í fjallskilanefnd Fljótshlíðar. 21.08.2018. Staðfest
7.1808059 58. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. 15.08.2018. Staðfest.
8.1808058 33. fundur stjórnar Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. 17.07.2018. Staðfest.
Liður 4: Sveitarstjórn Rangárþings eystra staðfestir fyrir sitt leiti að bætt verði við stöðugildi við félagsþjónustudeild Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu í samræmi við ósk og upplýsingar félagsmálastjóra.
9.1808054 535. fundur stjórnar SASS. 15.08.2018. Staðfest.
10.1808057 267. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 05.07.2018. Staðfest.

Mál til kynningar:
1.1808051  SASS: Áhersluatriði fyrir komandi landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga
2.1808060 SASS: Fundaboð á samráðsfundi vegna mótunar umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Suðurland
Markaðs- og kynningarfulltrúa falið að auglýsa fundina á heimasíðu sveitarfélagsins. Sveitarstjórn hvetur nefndarmenn í hlutaðeigandi nefndum sem og alla áhugasama íbúa sveitarfélagsins að sækja fundinn.
3.1808064Fundarsókn sveitarstjórnamanna


Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:42.