2. fundur Héraðsnefndar Rangæinga kjörtímabilið 2010 til 2014, haldinn á Hellu miðvikudaginn 6. október 2010 kl: 13,00.

Mætt: Guðfinna Þorvaldsdóttir, Elvar Eyvindsson, Haukur G. Kristjánsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Þorgils Torfi Jónsson, Steindór Tómasson, Eydís Indriðadóttir og Guðmundur Einarsson. Formaður héraðsnefndar, Guðfinna Þorvaldsdóttir setti fund og bauð fólk velkomið. Fól hún Guðmundi Einarssyni að rita fundargerð.

 1. Innsend erindi:
  a) Félag eldri borgara.
  Bréf frá félagi eldri borgara, þar sem óskað er eftir því að framlag héraðsnefndar til málefna eldri borgara á árinu 2010, verði hækkað um kr. 600.000, svo hægt verði að halda úti föndurkennslu fram til áramóta með svipuðu sniði og verið hefur.. Erindið var samþykkt samhljóða, jafnframt var stjórn héraðsnefndar falið að móta framtíðarstefnu, varðandi aðkomu hérðasnefndar að málefnum eldri borgara, í samráði við stjórn þess félags. Stjónr héraðsnefndar var einnig falið að móta tillögur varðandi húsnæðismál fyrir starfsemi eldri borgara, fyrir gerð fjárhagsáætlunar 2011. Samþykkt var að héraðsnefnd myndi greiða húsaleigu fyrir mánuðina september til desember 2010 til Árhúsa ehf, vegna föndurkennslu eldri borgara u.þ.b. kr. 400.000.

  b) Gaddstaðaflatir.
  Hulda Eggertsdóttir starfsmaður Atvinnuþróunarsjóðs, kynnti þann vanda sem rekstraraðilar Gaddstaðaflata, Rangárbakkar ehf og Rangárhöllin ehf, standa frammi fyrir. Fram kom að þessir aðilar skulda saman um kr. 120 milljónir. Héraðsnefnd samþykkti að koma að málinu með því að setja á fót nefnd undir forystu formanns héraðsnefndar til að huga að úrlausnum. Auk þess skyldu skipa nefndina formenn stjórna Rangárbakka ehf. og Rangárhallarinnar ehf, Guðmundur Einarsson skyldi vera nefndinni til aðstoðar til að byrja með og jafnframt var nefndinni heimilað að ráða sér starfsmann, sem skyldi kostaður af héraðsnefnd.

  c) Kvennakórinn Ljósbrá.
  Beiðni um fjárstuðning á árinu 2010. Erindinu frestað til desemberfundar.

  d) Oddafélagið.
  Beiðni um fjárstyrk að fjárhæð kr. 15 til 20 þúsund til að standa straum af kostnaði við kaffiveitingar á aðalfundi félagsins. Samþykkt samhljóða.

  e) Útfall Hólsár.
  Beiðni frá Framfarafélagi Þykkvabæjar um fjárstuðning að fjárhæð kr. 2 milljónir til grafa út Hólsárós og styrkja bakka árinnar ofan óssins. Samþykkt samhljóða að verða við erindinu og skal fjárhæðin koma til greiðslu á árinu 2011.

  f) Fjölbrautarskóli Suðurlands.
  Erindi, þar sem óskað er eftir framlagi frá héraðsnefnd á árinu 2011 að fjárhæð kr. 2.805.000, til að standa straum af væntanlegri stækkun á verknámshúsinu Hamri. Samþykkt samhljóða.


 2. Málefni jarðarinnar Stórólfsvallar:
  Karl Axelsson lögmaður fór yfir málið. Fram kom að leigusamningur um jörðina, sem gerður var árið 1960, rann út þann 24. september s.l. Borist hefur bréf frá lögmmanni leigutaka, þar sem óskað er eftir áframhaldandi leigu eða kaupum á jörðinni. Karli Axelssyni var falið að hafa samband við lögmanninn og fara yfir málið með honum og kynna síðan þær niðurstöður fyrir héraðsnefnd.


 3. Önnur mál:
  a) Rætt um lóðamál Smára Ólafssonar í Skógum. Elvari Eyvindssyni og Guðfinnu Þorvaldsdótur falið að hafa samband við Héraðsnefnd Vestur-Skaftafellssýslu vegna málsins.

  b) Rætt um færslu á vegi upp á Fimmvörðuháls.

  c) Ákveðið var að árgangur 2010 af héraðsritinu Goðasteini verði seldur á kr. 4.200 hvert eintak. Ennfremur var samþykkt að þóknun ritstjóra fyrir árið 2010 skyldi vera kr. 700.000.


Formanni og fundarritara falið að ganga frá fundargerð fundarins.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.

Guðfinna Þorvaldsdóttir formaður.
Guðmundur Einarsson fundarritari.