2. fundur Fræðslunefndar Rangárþings eystra haldinn í fjarfundakennslustofunni á Hvolsvelli, þriðjudaginn 30. nóvember 2010 Kl. 16:00


Mætt voru: Guðlaug Ósk Svansdóttir, Guðmunda Þorsteinsdóttir, Oddný Steina Valsdóttir, Lárus Bragason, Esther Sigurpálsdóttir, Heiða Scheving leikskólastjóri Arkar, Ingibjörg Sæmundsdóttir fulltrúi starfsfólks leikskólans, Anna Kristín Guðjónsdóttir fulltrúi foreldra barna í leikskólanum, Sigurlín Sveinbjarnardóttir skólastjóri Hvolsskóla, Pálína Björk Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks skólans, Anna Kristín Helgadóttir fulltrúi foreldra barna í Hvolsskóla. Gestir fundarins eru Kristín Hreinsdóttir framkvæmdastjóri skólaskrifstofu Suðurlands, Ágúst Ingi Ólafsson skrifstofustjóri hreppskrifstofu Rangárþings eystra og Gissur Jónsson deildarstjóri.Dagskrá

1. Kristín Hreinsdóttir framkvæmdastjóri skólaskrifstofu Suðurlands kynnir starfsemi skólaskrifstofunnar og ART verkefnið.

Langur biðlisti er eftir greiningu talmeinafræðings og taldi Kristín brýna þörf á að auka við stöðugildi hans. Hún fór einnig yfir Heildarmat skólastarfs, hvernig það er framkvæmt í Reykjavík og hvernig hún sér það fyrir sér á Suðurlandi, en með nýjum lögum er ytra mat skólanna orðin skylda.

2. Fjárhagsáætlun Hvolskóla.
Ágúst Ingi kynnti rekstrartölur fyrir árin 2007-2009 og stöðuna á einstaka rekstrarliðum í lok okt. árið 2010, borið saman við áætlun fyrir 2010, er reksturinn nokkurn vegin á pari. Hann kynnti einnig drög að áætlun fyrir árið 2011 en áætluð rekstrarniðurstaða er 380,2 milljónir.

3. Fjárhagsáætlun leikskólans Arkar.
Ágúst Ingi kynnir einnig á sama hátt drög að fjárhagsáætlun Leikskólans Arkar. Gert er ráð fyrir hækkun á launum og launatengdum gjöldum, m.a. vegna fjölgunar barna í leikskólanum. Áætlað að rekstrargjöld verði 118,8 milljónir árið 2011 samanborið við 113,1 árið 2010.

4. Niðurstöður samræmduprófa og Heilsa og lífskjör skólabarna 2006 og 2010 – Könnun

Sigurlín fer yfir niðurstöður samræmdra prófa 4.7. og 10 bekkjar. Hvolskóli kemur út vel yfir landsmeðaltal í 10. bekk og langt yfir meðaltali Suðurlands. Unnið verður áfram með niðurstöðurnar og skoðað hvar má gera úrbætur, nánar má sjá um niðurstöðurnar á heimasíðu skólans. Útkoman fyrir samræmd próf í 4. og 7. bekk eru heldur lakari en ekki búið að taka það fyllilega saman.

Sigurlín fór yfir skýrsluna Heilsa og lífskjör skólanema árin 2006 og 2010, um er að ræða nemendur í 6. 8. og 10. bekk. Hvolskóli kemur yfirleitt ágætlega út í samanburði við landið og Suðurland. Einnig er þróunin yfirleitt jákvæð frá árinu 2006. Niðurstöður skýrlsunnar verða notaðar til að greina hvar megi gera betur t.d. þau 7% barna sem einhverntíma hafa orðið fyrir einelti og þau 10% barna sem hafa einhverntíma orðið drukkin. 


5. Hlutverk nemendavernaráðs og endurbætt eineltisáætlun skólans.
Sigurlín segir frá starfi nemendaverndarráðs, segir vel haldið utan um málefni nemenda. Greinir einnig frá endurbættri eineltisáætlun fyrir skólann. Hún bendir á að ítarlegar upplýsingar eru á heimasíðu skólans.

6. Bílastæði, aðgengi og umhverfi Leikskólans.
Heiða greinir frá því að aðgengi að leikskólanum hefur verið breytt. Sett var nýtt hlið á suður-hlið leikskólalóðar og dyrum á austurhlið leikskólans hefur verið lokað enda skapaðist hætta af gegnumtrekk. Ekið var á nemenda og tvisvar á stuttum tíma hefur orðið árekstur á bílastæðinu vestan við leikskólann, þarf að gera bragabót á því bílastæði. Einnig rætt um leikvöllinn og lagfæringar sem þarf að gera á honum.

7. Bréf um samræmda skipulagsdaga frá Þuríði Völu.

Sigurlín greindi frá því að skólastjórar leik-og grunnskóla hefðu haft samráð um skipulagsdaga en vegna óviðráðanlegra ástæðna gekk sú samræming ekki fyllilega upp.

8. Starfið í Hvolsskóla. 

Sigurlín greinir frá breytingu á skipan skólastiga, þau samræmast nú aðalnámskrá og spari heilt stöðugildi. Breytingarnar hafa gengið mjög vel aðeins þurfti að færa stigin til í húsnæðinu en kostnaður sem fylgdi er mjög óverulegur. Breytingarnar bættu jafnframt húsnæði skólaskjóslins og félagsmiðstöðvarinnar. Þemadagar eru afstaðnir og tókust einstaklega vel. Dagur íslenskrar tungu gekk vel og aðrar hefðir viðhafðar innan skólans. Ný heimasíða kemst í gagnið um áramót, á henni verður hægt að stækka letrið sem nýtist sjónskertum nemendum.

9. Starfið í leikskólanum Örk. 

Heiða segir starf leikskólans í föstum skorðum. Eldri borgara heimsóttu leikskólann og lásu þau fyrir börnin á degi íslenskrar tungu og það heppnaðist mjög vel. Jólaundirbúningur er hafinn, foreldrakaffi var þessa vikuna og kirkjuheimsóknum verður haldið áfram, framundan er jólaball. Greinir einnig frá stefnumótunarvinnu, búin að vera í vinnslu í tvö ár og fer nú að komast til framkvæmdar.


10. Nefndarmenn og áheyrnarfulltrúar undirrita trúnaðarskjal um þagnarskyldu samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar.

11. Önnur mál. 

Eftirfarandi ályktun var samþykkt:
Fræðslunefnd Rangárþings eystra hvetur sveitarstjórn til að hækka aldurstakmark á áramótadansleik í félagsheimilinu Hvoli.
Fundargerð ritaði Oddný Steina Valsdóttir.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:45

Guðlaug Ósk Svansdóttir
Guðmunda Þorsteinsdóttir
Esther Sigurpálsdóttir
Oddný Steina Valsdóttir
Lárus Bragason
Sigurlín Sveinbjarnardóttir
Heiða Scheving
Ingibjörg Sæmundsdóttir
Anna Kristín Guðjónsdóttir
Anna Kristín Helgadóttir
Pálína Jónsdóttir