151. fundur Byggðarráðs Rangárþings eystra  haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins að Hlíðarvegi 16, Hvolsvelli, fimmtudaginn 26. maí 2016 kl. 08.10

Mætt:Birkir A Tómasson, varamaður Kristínar Þórðardóttur, Þórir Már Ólafsson, varamaður Lilju Einarsdóttur, Christiane L. Bahner, Ágúst Ingi Ólafsson, skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð og Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri og formaður byggðarráðs sem setti fund og stjórnaði honum.

Ísólfur Gylfi Pálmason, formaður byggðarráðs leitaði eftir athugasemdum við boðun fundarins en engar komu fram.

Erindi til byggðarráðs:

1.1605020 Fíflholtshverfi, ósk um fund með sveitarstjórn vegna fjarskipta- og vegamála.
Fulltrúa íbúa Haraldi Guðfinnssyni hefur þegar verið boðið að koma til fundar við sveitarstjórn eða byggðaráð. Einnig hafa sveitarstjóri og skipulagsfulltrúi boðist til að koma til fundar við íbúanna.

2.1605022 Endurskoðun að samningi Umhverfisstofnunar og sveitarfélaga um refaveiðar 2014-2016.
Byggðarráð samþykkir endurskoðunina en leggur áherslu á að framlag Umhverfisstofnunar í þátttöku á kostnaði vegna minka- og refaveiða dugi skammt miðað við þann kostnað sem sveitarfélagið leggi í málaflokkinn. 

3.1605004 Landsáætlun um uppbygingu innviða ferðamannastaða.
Byggðaráð samþykkir að sveitarstjóri verði tengiliður nefndarinnar og að skipulagsfulltrúi verði til vara.

4.1605006 Ósk um viðræður v. hótelbyggingar í Skógum frá Ólafi Sigurðssyni.
Byggðarráð tekur undir og samþykkir bókun skipulagsnefndar vegna erindisins.

5.1605035 Tillaga v. þjónustu við eldri borgara.
Byggðarráð samþykkir að auglýsa eftir einstaklingi sem tilbúinn er til þess að annast heimsendingar matar fyrir eldri borgara- og annast akstursþjónustu fyrir þá eldri borgara sem þurfa á akstri að halda v. dagvistunar á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Kirkjuhvoli.

6.1605039 Tillaga frá fulltrúum D- og L-lista varðandi rekstur sveitarfélagsins.
Lagt er til að fenginn verði óháður aðili til að fara yfir rekstur sveitarfélagsins í heild sinni í þeim tilgangi að leita leiða til hagræðingar á öllum sviðum stjórnsýslunnar og stofnunum sveitarfélagsins. Aðilinn skili af sér skýrslu með tillögum til úrbóta.
Greinargerð:
Undir umfjöllun um ársreikning og fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins a.m.k. undanfarin tvö ár hefur orðið ljóst að rekstur sveitarfélagsins hafi tilhneigingu til að þenjast út og að spyrna verði við fótum og taka rekstur sveitarfélagsins harðari tökum. Hefur þetta verið rætt óformlega í sveitarstjórn og ráðgert að sveitarstjórnarmenn hefji vinnu við að rýna betur í reksturinn. Af því hefur hins vegar ekki orðið, enda um mjög umfangsmikið verk að ræða sem krefst sérþekkingar á því sviði.
Ársreikningur 2015 sýnir mikinn viðsnúning í rekstri milli ára og er rekstrarniðurstaða óásættanleg, sérstaklega í ljósi þeirra fjárfestinga eru boðaðar í nákominni framtíð.  Því leggjum við til að fenginn verði óháður aðili í verkið sem jafnframt hafi sérkunnáttu á sviði rekstrar og/eða endurskoðunar. Leitað verði tilboða í verkið.
Hvolsvelli, þann 23. maí 2016

Birkir Arnar Tómasson
      Christiane L. Bahner
Kristín Þórðardóttir

Fulltrúar meirihluta byggðaráðs vilja taka fram vegna þessarar tillögu að í framhaldi af síðasta fundi sveitarstjórnar, þar sem ársreikningar voru samþykktir, hefur sveitarstjóri þegar rætt við aðila vegna þessa eins og rætt var um á fundinum. 

Tillagan samþykkt.

7.1605038 Tillaga að kjörstjórnum vegna forsetakosninga og Alþingiskosninga.

Kjördeild 1 í Félagsheimilinu Hvoli

Aðalmenn:Varamenn:
Ágúst Kristjánsson, formaðurGuðjón Einarsson
Auður Friðgerður HalldórsdóttirJórunn Jónsdóttir
Guðrún Ósk BirgisdóttirSigurður Sigurðsson

Kjördeild 2 í Félagsheimilinu á Heimalandi

Aðalmenn:Varamenn:
Baldur Björnsson, formaðurGuðrún Inga Sveinsdóttir
Guðmundur ViðarssonKatrín Birna Viðarsdóttir
Ragna B. AðalbjörnsdóttirBerglind Hilmarsdóttir

Tillagan samþykkt samhljóða.






8.Fundargerð 42. fundar skipulagsnefndar 20.05.16

SKIPULAGSMÁL:

1.1605031Eystra-Seljaland – Ósk um umsögn/leyfi fyrir tjaldsvæði fyrir húsbíla
Óli Kristinn Ottósson kt.300560-7099 og Auður Jóna Sigurðardóttir kt. 130158-3749, óska eftir umsögn / leyfi skipulagsnefndar og sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðs tjaldsvæðis fyrir húsbíla á jörð sinni Eystra-Seljalandi skv. meðfylgjandi gögnum.  
Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið og leggur til að leyfi fyrir tjaldsvæðinu verði veitt fyrir sumarið 2016. Ef um áframhald reksturs tjaldsvæðisins verður að ræða, fer nefndin fram á að gert verði ráð fyrir tjaldsvæðinu með breytingu á aðal- og deiliskipulagi svæðisins. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.

2.1605006Ytri-Skógar – Fyrirspurn vegna hótelbyggingar
Ólafur Kr. Sigurðsson óskar eftir áliti Rangárþings eystra á hugmyndum um að reisa 150-200 herbergja hótel á landsvæði sunnan þjóðvegar í landi Ytri-Skóga skv. meðfylgjandi erindi.
Skipulagsnefnd leggur til að erindinu verði vísað til landeiganda umrædds svæðis, héraðsnefnda Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


3.1604062Rangárþing ytra – Ósk um umsögn við lýsingu aðalskipulags
Rangárþing ytra óskar eftir umsögn Rangárþings eystra við lýsingu endurskoðunnar aðalskipulags sveitarfélagsins. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við lýsingu endurskoðunar aðalskipulags Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Rangárþings eystra að komist verði að samkomulagi um skilgreiningu vatnsverndarsvæða sveitarfélagsins í aðalskipulagi Rangárþings ytra. Til hliðsjónar verði höfð skýrsla ÍSOR dags. 01.05.2016, sem unnin hefur verið fyrir sveitarfélagið og leggur til afmörkun vatnsverndarsvæðis fyrir vatnsbólið í Krappa. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


4.1509075Skarðshlíð II – Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan tekur til um 0,7 ha svæðis úr landi Skarðshlíðar II, Rangárþingi eystra. Tillagan gerir ráð fyrir stækkun núverandi íbúðarhúss og lagfæringar á verslunarhúsi ásamt stækkun / nýbyggingar til ferðaþjónustu.
Skipulagsstofnun gerir í bréfi sínu dags. 30. mars 2016 athugasemd við auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins verði birt í B-deild Stjórnartíðinda. Athugasemdir stofnunarinnar snúa að aðallega að samræmi tillögunnar við aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024 og skort á skilmálum sem stuðla að vandaðri umhverfismótun. Einnig bendir stofnunin á að hafa skuli samráð við Veðurstofu Íslands vegna hugsanlegrar hættu á ofanflóðum. Brugðist hefur verið við athugasemdum stofnunarinnar með því að gera óverulegar breytingar á tillögunni. Umsögn Veðurstofunnar hefur enn ekki borist og er því afgreiðslu tillögunnar frestað.

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


LANDSKIPTI:
5.1605027Mið-Mörk – Landskipti
Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir kt. 170386-2649, Eyvindur Ágústsson kt. 040383-5589, Ásgeir Árnason kt. 240456-7969 og Ragna Aðalbjörnsdóttir kt. 190462-3319, óska eftir því að skipta lóðinni Mið-Mörk 1, 6.234m² úr jörðinni Mið-Mörk ln.163780 skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholt sf. dags. 15.04.2016. Lögbýlisréttur mun áfarm fylgja Mið-Mörk ln. 163780. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


6.1605026Stóra-Mörk 3 – Landskipti
Ásgeir Árnason kt. 240456-7969 og Ragna Aðalbjörnsdóttir kt. 190462-3319, óska eftir því að skipta lóðinni Stóra-Mörk 3 lóð, 7.964m² úr jörðinni Stóra-Mörk 3 ln.163810 skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Steinsholt sf. dags. 15.04.2016. Lögbýlisréttur mun áfarm fylgja Stóru-Mörk 3 ln. 163810. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin.

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar. 

7.1605025Fljótsbakki A og B – Ósk um samruna
Ársæll Hafsteinsson f.h. Forsætisbýlisins ehf. kt. 440505-0740, óskar eftir því að spildurnar Fljótsbakki A ln. 215740 og Fljótsbakki B ln. 215741 verði sameinaðar í eina spildu. Sameinuð lóð fær heitið Fljótsbakki og heldur landnúmerinu 215740. Stærð lóðarinnar eftir sameiningu er 41.436 m². 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við samruna lóðanna. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


8.1603061Núpur II – Landskipti
Rangárþing eystra kt. 470602-2440, óskar eftir því að skipta spildunni Núpur 2 land 3, 7,4 ha. úr jörðinni Núpur II ln. 163790 skv. meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot ehf. dags. 17.05.2016. Lögbýlisréttur mun áfram fylgja jörðinni Núpur II ln. 163790. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


STÖÐULEYFI:
9.1605029Sámsstaðir 1, lóð 2 – Umsókn um stöðuleyfi
Emil Guðfinnur Hafsteinsson kt. 170866-4019, sækir um stöðuleyfi fyrir tveimur 25 m² gámum á lóðinni Sámsstaðir 1, lóð 2 skv. meðfylgjandi gögnum. Áætlað er að nýta gámana sem aðstöðu og geymslu á meðan byggingarframkvæmdir við sumarhús standa yfir. Sótt er um stöðuleyfi til eins árs.
Skipulagsnefnd samþykkir veitingu stöðuleyfis til eins árs. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


10.1605024Austurvegur 3 – Umsókn um stöðuleyfi
Hafsteinn Guðmundsson f.h. N1 hf. kt. 540206-2010 sækir um stöðuleyfi fyrir salernisgám við hlið stöðvar N1 á Hvolsvelli að Austurvegi 3 skv. meðfylgjandi gögnum. Sótt er um stöðuleyfi til 15. sept. 2016. 
Skipulagsnefnd frestar erindinu. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


11.1605023Austurvegur 4 – Umsókn um stöðuleyfi
Gizur Bergsteinsson kt. 151173-4389 og Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir kt. 290173-5669, sækja um stöðuleyfi fyrir færanlegu allt að 120m² húsi á lóðinni Austurvegur 4 skv. meðfylgjandi gögnum. Áætlað er að reka kaffihús í byggingunni. Sótt er um stöðuleyfi til eins árs. 
Skipulagsnefnd samþykkir veitingu stöðuleyfis til eins árs.

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.
 

ÖNNUR MÁL:
12.1605028Ytri-Skógar – Lóðarumsókn
G. Sigríður Pétursdóttir f.h. Skógarguesthus kt. 180813-0420, sækir um lóð fyrir 20 herbergja gistihús fyrir norðan Fossbúð, Ytri-Skógum. 
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindinu verði vísað til héraðsnefnda Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellsýslna. Einnig bendir nefndin á að skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir Ytri-Skóga er ekki gert ráð fyrir verslunar- og þjónustulóðum fyrir norðan Fossbúð. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


13.1604057Strandarhöfuð land – Ósk um nafnabreytingu
Sigurður B. Guðmundsson f.h. Ísfáka ehf. kt. 700409-1040, óskar eftir nafnabreytingu á lögbýlinu Strandarhöfuð land ln. 196474. Óskað er eftir því að lögbýlið fái hið nýja heiti Sigurvellir. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við hið nýja nafn, Sigurvellir. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


14.16050095. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa
Fundargerð 5. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa dags. 4. maí 2016, lögð fyrir nefndina. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við fundargerðina.
Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.



15.16040374. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa
Fundargerð 4. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa dags. 25. apríl 2016, lögð fyrir nefndina. 
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við fundargerðina. 

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


MÁLUM BÆTT Á DAGSKRÁ:

16.1603062Hamragarðar/Seljalandsfoss – Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Afmarkað verði afþreyingar- og ferðamannasvæði við Hamragarða og Seljalandsfoss og legu Þórsmerkurvegar breytt þar sem hann fer um svæðið. Annars vegar er um að ræða breytingu á landnotkun við Hamragarða og Seljalandsfoss úr landbúnaðarsvæði (L) og afþreyingar- og ferðamannasvæði af óskilgreindri stærð (AF) í 90 ha afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF). Hins vegar tekur breytingin til færslu Þórsmerkurvegar (nr.249) til vesturs að varnargarði Markarfljóts. Um er að ræða nýjan vegarkafla sem tengist Þjóðvegi 1, skammt austan Markarfljótsbrúar og liggur meðfram varnargarði Markarfljóts allt að Gljúfurá í norðri þar sem hann tengist núverandi Þórsmerkurvegi. Núverandi Þórsmerkurvegur frá Þjóðvegi 1 að Gljúfurá verður þar með lagður af sem tengivegur nema allra syðst þar sem stuttur vegarkafli sem tengist Þjóðvegi 1 verður aðkomuleið að skógræktarsvæði (SL-411). Legu göngu- og reiðleiðar um svæðið er breytt og aðlöguð breyttum aðstæðum. Enging breyting verður á skógræktarsvæðinu né heldur staðsetningu áningarstaða Kötlu jarðvangs.
Tillagan var send Skipulagsstofnun til yfirferðar fyrir auglýsingu. Í bréfi frá stofnuninni dags. 9. maí 2016 eru gerðar nokkra athugasemdir við tillöguna. Skýra þarf betur hvað tillagan felur í sér. Gera þarf betur grein fyrir skipulagsákvæðum og forsendum. Umræða um mismunandi kosti þyrfti að koma fram í umhverfisskýrslu. Bent er á að afla þarf leyfis landbúnaðarráðherra áður en skipulagsbreyting er samþykkt og að hafa þarf hliðsjón af ákvæðum landsskipulagsstefnu. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að leiðrétta tillöguna til samræmis við athugasemdir Skpulagsstofnunar. Þegar tillaga hefur verið lagfærð verði hún auglýst samhliða deiliskipulagstillögu fyrir svæðið.  

Byggðarráð staðfestir bókun nefndarinnar.


Mál til kynningar:

1.1511032 Jöfnunarsjóður: Endanleg úthlutun framlags vegna fatlaðra nemenda 2016.  
2.1604063 Skarðshlíð 2, Önnupartur, leyfisbréf.
3.1601023 Skógaveitan: Kæra til yfirskattanefndar.
4.1605017 Rekstrarleyfi Volcano Huts.
5.1604063 Rekstrarleyfi Brattskjól ehf.
6.1601023 Yfirskattanefnd, úrskurður vegna Skógaveitunnar.
7.1605030 6. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa Rangárþings eystra 19.05.16

Fundargerðir:

1.1605021 27. fundur stjórnar Kötlu jarðvangs 06.05.16
2.1605019 838. Stjórnarfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga 29.04.16
3.1605018 508. fundur stjórnar SASS 06.05.16
4.1605037   34. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu bs. 23.05.16


Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9:20


__________________________________________________
Ísólfur Gylfi PálmasonÞórir Már Ólafsson



_______________________________________________
Birkir A. Tómasson        Christiane L. Bahner