227. fundur sveitarstjórnar Rangárþings eystra haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins að Hlíðarvegi 16, fimmtudaginn 27. júlí, 2017 kl. 12:00
Mætt:   Ísólfur Gylfi Pálmason, Benedikt Benediktsson, Þórir Már Ólafsson, Guðmundur Viðarsson, Birkir Arnar Tómasson, Christiane L. Bahner og Lilja Einarsdóttir, oddviti, sem setti fundinn og stjórnaði honum. 
Fundargerð ritaði Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi.
Oddviti bauð fundarmenn velkomna um leið og hann leitaði eftir athugasemdum við fundarboðið. Oddviti bað um að bætt yrði á dagskrá lið 14, Samþykkt um kjör kjörinna fulltrúa í Rangárþingi eystra og greiðslur fyrir nefndarstörf.
Gengið var til formlegrar dagskrár:
Dagskrá:


Erindi til sveitarstjórnar:

1.1707047 Ákvörðun um fyrirkomulag sorphirðu í Rangárvallasýslu.
Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir tillögu, samkvæmt 1. lið samráðsfundar sveitarstjórnanna í Rangárvallasýslu þann 22.06.2017, um fyrirkomulag sorphirðu í sýslunni. Sorpstöð Rangárvallasýslu mun nú, þegar gildandi samningur við sorphirðuverktaka rennur út, sjá alfarið sjálf um alla sorphirðuna. Sveitarfélagið Rangárþing eystra samþykkir fyrir sitt leyti að taka þátt í þessu fyrirkomulagi og ábyrgjast nauðsynlega lántöku vegna verkefnisins hjá Lánasjóði sveitarfélaga. 
2.1707046 Lögreglan á Suðurlandi: Reglur um notkun stöðureita og gjaldtöku í Rangárþingi eystra. Lagt fram bréf frá Lögreglunni á Suðurlandi frá 17.7. s.l. þar sem embættið veitir samþykki fyrir reglum sveitarfélagsins um stöðureiti og gjaldtöku við Seljalandsfoss undirrituðum dags. 13. júlí. s.l. áður hafði byggðarráð Rangárþings eystra samþykkt að setja reglur varðandi notkun  stöðureita og gjaldtöku og sveitarstjórn staðfestir reglurnar.
Reglurnar staðfestar með 6 atkvæðum LE, ÍGP, BB, ÞMÓ, BAT, GV. CLB situr hjá.
3.Gjaldskrá:
Einkabíll og jeppar                             kr. 700
Jeppar – hópferða að 8 farþegum       kr. 900
Hópferðabifreiðar að 19 farþegum     kr. 1500
Hópferðabifreiðar 20 farþegar og fl.   kr. 3000 
Reglurnar samþykktar með 6 atkvæðum LE, ÍGP, BB, ÞMÓ, BAT, GV. CLB situr hjá
4.1707043 SAF: Bílastæðagjöld við Seljalandsfoss. Erindi Samtaka ferðaþjónustunnar 24.07.2017.
Sveitarstjóra falið að svara erindinu í samráði við fulltrúa Landeigendafélagsins.
5.1707070 Landssöfnunin Vinátta í verki: tillaga um styrk.
Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir að taka þátt í landssöfnuninni „Vinátta í verki“ vegna náttúruhamfara í þorpinu Nuugattsiaq á Grænlandi með 100.000 kr. framlagi. Sveitarstjóra falið að ljúka málinu.
6.1707066 Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu: Tillaga um hækkun á greiðslum til sumardvalarforeldra í Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu.
Samþykkt samhljóða.
7.1707064 Þormar Andrésson og Sigurlín Óskarsdóttir: Umsókn um stofnun lögbýlis. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða stofnun lögbýlisins og felur sveitarstjóra að senda Landbúnaðarráðuneytinu samþykktina.
8.1707064 Þormar Andrésson og Sigurlín Óskarsdóttir: Ósk um nafn á landspildu nr. 179713.
Sveitarstjórn samþykkir nafnið Lauftún fyrir sitt leiti.
9.1707048 Forsætisráðuneytið: Kortlagning á nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendna.
Sveitarstjóra og skipulagsfulltrúa falið að svara erindinu.
10.1704032 Samningur um uppbyggingu og rekstur ljósleiðarakerfis Rangárþings eystra.
Samningurinn samþykktur samhljóða.
11.Póst- og fjarskiptastofnun: Upplýsingaöflun um útbreiðslu háhraðaneta.
Sveitarstjóra og skipulagsfulltrúa falið að svara erindinu.
12.Rangárþing eystra: Stefnumótun Rangárþings eystra í vindorkumálum.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að hafa samband við Skipulagsstofnun varðandi heildræna stefnu stjórnvalda um vindmyllur á Íslandi.
Mikilvægt er að niðurstaða fáist í þá stefnumótunarvinnu í Vindorkumálum sem Skipulagsstofnun er að vinna að á landsvísu svo sveitarfélög geti markað stefnu sína í þessum málum þar sem verulega skortir leiðbeiningar og ramma frá Skipulagsstofnun.
Í Rangárþingi eystra liggur þegar fyrir beiðni um aðalskipulagsbreytingu vegna fyrirhugaðs Vindmyllugarðs sem ekki getur hlotið afgreiðslu fyrr en vinna Skipulagsstofnunar er lokið. Enda mikilvægt að fyrir liggi stefna sveitarfélags í vindorkumálum heilt yfir áður en afstaða er tekin í svo viðamiklum málum.
Samþykkt samhljóða.
13.Tillaga sveitarstjórnar um ákvörðun kjararáðs frá 29. október 2016.
Á 217. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra var ákveðið að gera ekki breytingu skv. ákvörðun kjararáðs þar til Alþingi hefði tekið málið til umfjöllunar. Nú er ljóst að Alþingi mun ekki breyta ákvörðun kjararáðs frá 29. október 2016.Sveitarstjórn samþykkir að fella því úr gildi ákvörðun sína frá 10. nóvember 2016 um kjör fulltrúa, nefndarmanna og starfsmanna frá og með 1. júlí 2017. Breyting þessi er ekki afturvirk. Laun sveitarstjóra hækka um 22.5% í stað 45% eins og kjararáð samþykkti.
 Samþykkt samhljóða.
14.Samþykkt um kjör kjörinna fulltrúa í Rangárþingi eystra og greiðslur fyrir nefndarstörf.
Breyting á 2. gr. Var:
Fyrir fund sem stendur yfir í 1-2 klst.    1,75% af þingfararkaupi
Fyrir fund sem stendur yfir í 2-4 klst     3% af þingfararkaupi
Fyrir fund sem stendur yfir í 4-8 klst     5% af þingfararkaupi

Enn verður:
Fyrir fund sem stendur yfir í 4-6 klst     2% af þingfararkaupi
Fyrir fund sem stendur yfir í 6-8 klst     4% af þingfararkaupi

Að öðru leiti verða samþykktirnar óbreyttar. Breytingin tekur gildi frá 1. júlí. Samþykkt samhljóða.

15.1707044 Ósk um leigu á eldhúsi í Goðalandi.
Samþykkt að leigja Suðursúkkulaði ehf. aðstöðu í Goðalandi til 1 árs samkvæmt framlögðum samningi.
16.Trúnaðarmál.
Afgreitt í trúnaðarmálabók.
17.Björgunarsveit Landeyja: Ósk um styrk vegna ljósleiðartengingar.
Samþykkt samhljóða.
18.Björgunarsveit Landeyja: Ósk um styrk vegna fasteignagjalda.
Samþykkt samhljóða.
19.1706005 Gatnagerð: Gunnarsgerði og Vallarbraut: Opnun tilboða 27.06.2017.
Samþykkt samhljóða að ganga til samninga við Aðalleið ehf.

Fundargerðir:
1.1707072 8. fundur Héraðsnefndar Rangæinga. 28.06.2017. Staðfest.
2.1707071 Fundur Héraðsnefnda Rangæinga- og Vestur Skaftafellssýslu. 28.06.2017. Staðfest.
3.1707066 45. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. 22.06.2017. Staðfest
4.1707065 Aðalfundur Skógasafns 2017. 19.06.2017. Staðfest.
5.1707068 521. fundur stjórnar SASS. 21.06.2017. Staðfest.
6.851. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 30.06.2017. 
7.26. fundur félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. 21.06.2017. Staðfest.
8.Samráðsfundur Sorpstöðvar Rangárvallasýslu bs. og sveitarstjórna í Rangárvallasýslu. 22.06.2017. Staðfest.

Mál til kynningar:
1.1706007 Rangárþing eystra: Bréf til fasteignaeigenda vegna 2. áfanga í lagningu ljósleiðara í Rangárþingi eystra.
2.1705025 Vegagerðin: Leyfi til lagningar ljósleiðara meðfram og undir vegum í Rangárþingi eystra.
3.1707061 Waldorf Astoria: Svar við bréfi v. afsteypu af höggmynd Nínu Sæmundsson. 
4.1607003 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið: Úrskurður í kæru Fjarskipta hf. á útboði Rangárþings eystra.
5.1707042 Tillögur og greinargerð samráðshóps um nýliðunarvanda í kennarastétt 02.02.2017.
6.Íbúðalánasjóður: Boð til viðræðna um möguleg kaup sveitarfélagsins á fasteignum í eigu sjóðsins innan viðkomandi sveitarfélaga.
7.1703013 Vegagerðin: Svar við umsókn um fjárveitingu til styrkvega 2017.
8.1707049 Umhverfisstofnun: Gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir friðland að Fjallabaki.
9.Katla Geopark: Dagskrá úttektar 25. – 29. júlí 2017.
10.1707045 Brú Lífeyrissjóður: Breyting á A-deild Brúar lífeyrissjóðs vegna breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997
11.1703071 Rekstrarleyfi: Hótel Edda, Skógum.
12.Rekstrarleyfi: Katla Mathús.
13.1706012 Rekstrarleyfi: Langidalur.
14.1705046 Rekstrarleyfi: Hekla Adventures.
15.Tilkynning um fasteignamat 2018.


Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:04

____________________    _______________________
Lilja Einarsdóttir                   Ísólfur Gylfi Pálmason
                                  
______________________           ______________________
Þórir Már Ólafsson                       Benedikt Benediktsson
                                                                 
_______________________            _______________________    
Birkir Arnar Tómasson                      Guðmundur Viðarsson

______________________
Christiane L. Bahner