VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða leiðbeinenda í 50% stöðu frá 1. ágúst n.k vinnutími frá kl 8 -12. VISS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Þar sem unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsögn og Sjálfstætt líf. Leiðbeinandinn vinnur samkvæmt lögum 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 auk tengdra reglugerða.

Meginverkefni:

 • Veita persónulegan stuðning, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu.
 • Umsjón verkefna sem krefjast töluverðar þekkingar á ákveðnu sviði starfsstöðvarinnar.
 • Starfsmaður skal geta veitt fullnægjandi upplýsingar og leiðbeiningar til fatlaðra starfsmanna
 • Efla og styðja sjálfstæði starfsmanns til virkni félagslega og í starfi.
 • Veita stuðning og umönnun með þarfir starfsmannsins í huga.
 • Veita persónulega aðstoð við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir einstaklings-/ þjónustuáætlunum og vinnuferlum
 • Skipuleggja og forgangsraða störfum sínum í samráði við viðkomandi yfirmenn.

Hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynslu í starfi með fötluðu fólki
 • Leiðtoga og skipulagshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og góð þjónustulund
 • Almenn tölvu kunnátta æskileg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi VISS, netfang: ragnhildur@arborg.is síma 480-6920 og 899-7254 og Gunnsteinn Sigurðsson deildarstjóri VISS gunnsteinn@felagsmal.is sími 837-3668

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2021. Öllum umsóknum verður að fylgja upplýsingar um menntun og starfsreynslu.

Rangárþing eystra er heilsueflandi samfélag í stöðugri sókn.

Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á samvinnu, virðingu og vellíðan á vinnustað