100% stöður deildarstjóra frá 6. ágúst 2019 

Starfssvið: Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.

Menntunarkröfur: Leikskólakennaramenntun. Menntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar er æskileg.

 

100% stöður leikskólakennara frá 6. ágúst 2019.

Starfssvið: Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskólastjóra.

Menntunarkröfur: Leikskólakennaramenntun.

 

 

Hæfnikröfur kennara:

-        Búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum,

-        Hafa góða íslenskukunnáttu

-        Sýna frumkvæði, sveigjanleika, sjálfstæði og metnað fyrir starfi sínu.

-        Þeir þurfa að vera tilbúnir til að vinna að uppeldi og menntun barna í samræmi við námskrá og í nánu samstarfi við stjórnendur. Ekki er verra ef viðkomandi hefur eilítið gaman af lífinu og er brosmildur.

 

Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa rúmlega 100 hressir nemendur og 35 glaðir kennarar og starfsmenn. Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á hugmyndafræði hugsmíðahyggju. Hugmyndafræðin felur í sér að börnin séu leitandi og gagnrýnin og tileinki sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit, rökhugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og starfi og taka ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á þekkingu þeirra og gildismat.

 

Umsóknarfrestur er til  og með 27. maí nk. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á heimasíðu leikskólans http://ork.leikskolinn.is/ undir flipanum  - Uppslýsingar – Starfsumsóknir.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum FL við SÍS. Fáist ekki leikskólakennarar er heimilt að ráða aðra í stöðurnar til eins árs. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólbjört Sigríður Gestsdóttir leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á leikskoli@hvolsvollur.is.