sub-banner-image

Félags- og skólaþjónusta

Félagsþjónusta
Suðurlandsbraut 1-3, 3. hæð
850 Hella

Sími: 487-8125


Skólaþjónusta

Ormsvelli 1

860 Hvolsvöllur

Sími: 487-8107


Heimasíða: http://www.felagsogskolamal.is


Þjónusta við íbúa á öllum aldri

Félags- og skólaþjónustan er samstarfsverkefni Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Íbúar þessara svæða eiga því rétt á þjónustu stofnunarinnar.

Skrifstofa - viðtalstímar
Þjónustan er veitt á tveimur stöðum. Annars vegar er félagsþjónustudeild staðsett á Hellu og hinsvegar skólaþjónustudeild á Hvolsvelli. Gætt er fyllsta trúnaðar og nærgætni við vinnslu allra mála.


Starfsmenn Félags- og skólaþjónustunnar eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra er njóta þjónustunnar.

Félagsmálanefnd Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu
Fulltrúar Rangárþings eystra í nefndinni eru:

Aðalmenn

Oddur Árnason

Björk Arnardóttir


Varamenn

Ásta Brynjólfsdóttir

Gyða Björgvinsdóttir


 

Helga Lind Pálsdóttir, félagsmálastjóri.

helgalind(hja)felagsmal.is


Steinunn Ýr Birgisdóttir, deildarstjóri heimaþjónustu (í fæðingarorlofi)
Steinunn(hja)felagsmal.is
Aðalheiður Steinadottir, deildarstjóri heimaþjónustu í afleysingu
Adalheidur(hja)felagsmal.is

Annette Mønster, ráðgjafi (í leyfi)
annette(hja)felagsmal.is

Svava Davíðsdóttir, félagsráðgjafi MA
Svava(hja)felagsmal.is

Dögg Þrastardóttir, félagsráðgjafi MA, ráðgjafi í málaflokki fatlaðs fólks 
dogg(hja)felagsmal.is

Klara Valgerður Brynjólsfdóttir, félagsráðgjafi MA fólks (í fæðingarorlofi)
klara(hja)felagsmal.is

Inga Jara Jónsdóttir, ráðgjafi
Svava(hja)felagsmal.is

Ragnar. S. Ragnarsson, sálfræðingur, í 20% starfi; sinnir klínískum meðferðarviðtölum í barnavernd.
ragnar(hja)skolamal.is


 

 

 

Á lífsleiðinni geta allir staðið frammi fyrir erfiðleikum af einhverjum toga, smáum sem stórum. Félagsráðgjafar Félagsþjónustunnar veita einstaklingum og fjölskyldum ráðgjöf og byggist þjónustan á að koma til móts við þarfir þeirra sem þangað leita með hjálp til sjálfshjálpar að leiðarljósi. Félagsráðgjafarnir hafa það hlutverk að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda hins vegar auk þess að leiðbeina fólki um og vísa í þau úrræði sem henta hverjum og einum. Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðggjafar vegna: atvinnuleysis, veikinda, húsnæðisvanda, fjárhagsvanda, fötlunar, öldrunar, málefni barna og ungmenna, fjölkskylduvanda, málefni útlendinga og áfengis- og vífuefnavanda. Félagsþjónusta er lögbundin og ber sveitarfélögum að veita hana. Ekki hika ef þú telur þig þurfa að nota þjónustuna. Hafðu samband.

Verkefni félagsþjónustunnar
  • Málefni aldraðra
  • Málefni fatlaðra
  • Fjárhagaðstoð
  • Fræðsla
  • Félagsleg ráðgjöf
  • Forvarnir
  • Barnaverndarmál
  • Félagsleg heimaþjónusta
  • Umsagnir fyrir verðandi sumadvalarforeldra
  • Umgengismál
  • Umsagnir fyrir verðandi fósturforeldra
  • Umsagnir í ættleiðingum
  • Umsagnir fyrir verðandi dagforeldra
  • Félagslegt leiguhúsnæði

   

   

  Vilt þú verða að liði?

  Til að hægt sé að sinna lögbundinni þjónustu og stuðningi við einstaklinga og fjölskyldur þarf að hafa hæft fólk til að sinna slíkum verkefnum. Ef þú hefur áhuga á að gerast stuðningsaðili t.d. liðveitandi, tilsjónarmaður eða stuðningfjölskylda hikaðu þá ekki vð að hafa samband. Starfsmenn félagsþjónustunnar gera jafnframt úttektir á heimilum er hyggjast taka börn til sumardvalar eða í fóstur. En enginn má lögum samkvæmt taka vandalaus börn til dvalar án leyfis barnaverndarnefndar í heimasveit sinni. Hafið því samband ef þið hyggist taka slíkt verkefni á hendur.

  Þjónusta við aldraða miðar að því að þeir geti búið í heimahúsi við sem eðlilegast heimilislíf svo lengi sem kostur er. Aldraðir eiga rétt á allri almennri þjónustu sem veitt er á Félagsþjónustunni samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lögum um málefni aldraða nr. 124/1999. Sérstaklega er vert að vekja athygli á félagslegri heimaþjónustu og möguleikum á heimsendum mat. Heimahjúkrun er hins vegar skipulögð og sinnt af heilsugæslum á svæðinu en oft er náin samvinna um fyrirkomulag og framkvæmd þjónustunnar þannig að þörfum hins aldraða sé sem best mætt.

  Ef þú óskar eftir félagslegri heimaþjónustu eða heimsendum mat vinsamlegast hafðu samband við Jóhönnu í síma: 487 8125 eða á netfangið: johanna@felagsmal.is

  Við skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu starfa 4 starfsmenn í 3,1 stöðugildi, stjórnandi/kennsluráðgjafi grunnskóla, sálfræðingur, kennsluráðgjafi leikskóla og talmeinafræðingur. 

  Sálfræðingurinn er staðsettur í húsnæði félagsþjónustunnar að Suðurlandsvegi 1 – 3 á Hellu, s. 487-8125, en aðrir starfsmenn eru í húsnæði skólaþjónustunnar að Ormsvelli 1 á Hvolsvelli, s. 4878107. 

  Netfangið er skolamal@skolamal.is .


  Edda G. Antonsdóttir
  Forstöðumaður / kennsluráðgjafi grunnskóla
  Ormsvöllur 1, 860 Hvolsvöllur
  487-8107/862-7522
  edda@skolamal.is

  Ragnar S. Ragnarsson
  Sálfræðingur
  Suðurlandsvegi 1 – 3, 850 Hellu
  487-8125/861-8672
  ragnar@skolamal.is

  Halldóra Guðlaug Helgadóttir 
  Leikskólaráðgjafi
  Ormsvöllur 1, 860 Hvolsvöllur
  861-8674
  halldora@skolamal.is

  Arnheiður Dögg Einarsdóttir
  Náms-og starfsráðgjafi
  Ormsvöllur 1, 860 Hvolsvöllur
  897-5107
  arnheidur@skolamal.is

  Hrafnhildur B. Björnsdóttir
  Ritari
  Ormsvöllur 1, 860 Hvolsvöllur
  844-1094
  hrafnhildur@skolamal.is